Lipa Wolności z Wodzicznej (gm. Trzcinica, wielkopolskie).

Szadzenie drzew na pamiątkę ważnej uroczystości ma długą historię. Na początku XX w. najważniejszym wydarzeniem dla Polaków było odzyskanie niepodległości. By uczcić ten historyczny sukces, w 1918 i 1928 r. sadzono pamiątkowe drzewa. O „Dębach Wolności” pisałem w artykule „Dąb Wolności w Wielgomłynach„, bohaterką dzisiejszego wpisu będzie lipa drobnolistna rosnąca we wsi Wodziczna (gm. Trzcinica, pow. kępiński, woj. wielkopolskie). „Lipa Wolności” rośnie na zachodnim krańcu miejscowości, przy drodze do Ignacówki Drugiej.

GPS N 51°08′37.4″ , E 18°02′04.2″

Wodziczna - pomnikowa Lipa Wolności

Drzewo to zostało uroczyście posadzone 11 listopada 1928 r. przez mieszkańców wsi i okolic w 10-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wodziczna - Lipa Wolności

Lipa Wolności z WodzicznejWodziczna - pomnikowa lipa

Uchwałą nr VI/ 41/ 03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28.03.2003 r. lipa z Wodzicznej została uznana za pomnik przyrody. Pień drzewa na wysokości 3 – 4 m rozdziela się na kilka grubych konarów. Okaz charakteryzuje się dobrym stanem zdrowotnym, niepokojące jest masowe zasiedlenie lipy przez pluskwiaka Oxycarenus lavaterae (Skupieniec lipowy).

Wodziczna - pień Lipy WolnościWodziczna - pień pomnikowej lipy

W chwili powoływania do ochrony pomnikowej lipa mierzyła w obwodzie 420 cm. Pomiar dokonany przez Pawła Lenarta w maju 2020 r. dał wynik 514 cm, wysokość okazu 17 metrów, wiek ponad 100 lat – przy założeniu że sadzono kilkunastoletnie drzewo.

Wodziczna - pomiar pomnikowej lipy

Wyraźnie widać, że mieszkańcy Wodzicznej dbają o swoją lipę. Drzewo otoczono płotem, właściwie oznakowano tabliczką „Pomnik Przyrody”, podparto jeden z głównych konarów, zabezpieczając go przed obłamaniem.

Wodziczna - podpora pomnikowej lipypodpora Lipy Wolności w Wodzicznej

„Lipę Wolności” z Wodzicznej zgłoszono do konkursu „Drzewo Roku 2020” organizowanym przez Klub Gaja. Zapraszam do głosowania http://www.drzeworoku.pl/?tree=11#section-7

Powierzchniowy pomnik przyrody „Rosiczka” (gm. Wolsztyn, wielkopolskie).

Przeglądając listę obszarów chronionych gminy Wolsztyn, można zauważyć bardzo dużą ilość form ochrony przyrody związanych z terenami podmokłymi: rezerwat przyrody „Bagno Chorzemińskie”, Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”, użytki ekologiczne: „Torfowisko”, „Rozlewisko przy Dojcy”, „Żurawie bagno”, „Grzęzawisko Wilczewskie”, „Kobyle Błoto” i „Karasiowy stawek”. W dzisiejszym artykule szerzej zostanie opisany ten ostatni, bowiem na jego terenie znajduje się powierzchniowy pomnik przyrody „Rosiczka”. „Karasiowy stawek” leży w kompleksie leśnym administrowanym przez Nadleśnictwo Wolsztyn (oddz. 130 fd, 131 b), ok. 2 km na południe od wsi Nowa Obra i ok. 1 km na zachód od drogi 315 (Świętno – Obra).

GPS N 52°02’28″ , E 16°01’22″

tablica przed użytkiem ekologicznym Karasiowy Stawekużytek ekologiczny Karasiowy StawekKarasiowy Stawek w Nadleśnictwie Wolsztyn

Użytek ekologiczny „Karasiowy stawek” o powierzchni 5,1 ha obejmuje naturalny dystroficzny zbiornik wodny oraz śródleśny mszar wełniankowo – torfowiskowy z
dobrze zachowanym torfowiskiem wysokim. W części zachodniej mszaru zlokalizowane jest torfowisko przejściowe z cechami przesuszenia, silnie porośnięte trzęślicą. Torfowisko na obrzeżach porośnięte sosną w wieku 25 -35 lat. (źródło: Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Wolsztyn). 

Karasiowy StawekNadleśnictwo Wolsztyn - użytek ekologiczny Karasiowy Stawekw użytku ekologicznym Karasiowy Stawek

Obrzeże stawu masowo porasta rosiczka okrągłolistna, chroniona w formie powierzchniowego pomnika przyrody (0,1 ha) o nazwie „Rosiczka”. Tablica informacyjna znajduje się przy drodze prowadzącej wzdłuż wschodniego brzegu stawu.

tablica przed powierzchniowym pomnikiem przyrody Rosiczkatabliczka przed powierzchniowym pomnikiem przyrody Rosiczka

Największe zagęszczenie rosiczki znajduje się na wschodnim i południowym obrzeżu stawu, tam też najbezpieczniej je obserwować. Należy tu pamiętać, że chodzenie po bagnie grozi utonięciem !

rosiczki na brzegu leśnego stawurosiczki okrągłolistne na brzegu Karasiowego Stawurosiczki okrągłolistnepomnik przyrody Rosiczkapowierzchniowy pomnik przyrody Rosiczka

Rosiczka okrągłolistna to drobna, wieloletnia roślina rosnąca na stanowiskach ubogich w azot. Braki tego pierwiastka uzupełnia owadożernością. Liście rosiczki posiadają włoski gruczołowe, które wydzielają lepką, przywabiającą ciecz, do której przyklejają się owady. Schwytany insekt po zamknięciu liścia jest trawiony a powstała ciecz bogata w substancje odżywcze wchłaniana. Rosiczka okrągłolistna objęta jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

rosiczka okrągłolistnarosiczka w powierzchniowym pomniku przyrodyRosiczki w Nadleśnictwie Wolsztynskupisko rosiczki okrągłolistnejstanowisko rosiczki okrągłolistnej

Oprócz rosiczki na terenie użytku ekologicznego występują stanowiska innych rzadkich i chronionych roslin: torfowiec ostrolistny, modrzewnica zwyczajna, pływacz zwyczajny, wełnianka pochwowata, żurawina błotna.

krzewinka żurawiny błotnej