Pomnikowy głaz z Wielenina – Kolonia (gm. Uniejów, łódzkie).

Jedynym pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Uniejów (pow. poddębicki, łódzkie) jest odłamek skalny, przywleczony w czasie zlodowacenia przez lądolód skandynawski. Rzeczony głaz narzutowy leży w Lesie Wieleńskim (oddz. 265b Nadleśnictwa Turek), ok 100 m na północ od drogi łączącej ruchliwą szosę nr 473 (odcinek Uniejów – Dąbie) ze wsią Wielenin – Kolonia.

GPS N 52°00′47.6″, E 18°48′39.4″

Wielenin - pomnikowy głaz

Eratyk jest chroniony w formie pomnika przyrody nieożywionej na mocy Rozporządzenia nr 4/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 marca 2004 r. Został oznakowany stosowną tabliczką przymocowaną do drewnianego kołka.

tabliczka przed pomnikowym głazemWielenin - pomnikowy eratyk

Wymiary granitowego głazu to: obwód – 515 cm, szerokość – 157 cm, długość – 190 cm, wysokość – 90 cm. Obiekt leży w niewielkim zagłębieniu powstałym podczas częściowego odkopywania eratyku.

Wielenin - pomnikowy głaz narzutowyPaweł Lenart przy pomnikowym głazieLas Wieleński - pomnikowy głaz narzutowyLas Wieleński - pomnikowy eratyk

Pomnikowy głaz k. wsi Jezierzyce (gm. Śmigiel, wielkopolskie)

W epoce lodowej (plejstocenie) ponad 90% powierzchni obecnej Polski pokrył lądolód skandynawski. Lodowiec, oprócz wody w stanie stałym, transportował ogromne ilości materiału skalnego różnych frakcji: od drobnego piasku i żwiru, poprzez różnych wielkości kamieni, do ogromnych głazów. Po ustąpieniu (wytopieniu) lodu przywleczony materiał został zdeponowany najczęściej w postaci tzw. gliny zwałowej. Kamienie i większe głazy (eratyki) zbierane przez rolników z pól uprawnych to przeważnie fragmenty skał, których pierwotna lokalizacja to odległa o setki kilometrów Skandynawia. Czasami się zdarza, że zalegający na gruntach ornych głaz narzutowy jest zbyt masywny by usunąć go z pola i zalega na nim, przeszkadzając w pracach rolnych. Taka sytuacja ma miejsce w Jezierzycach, niewielkiej wsi położonej na wschodnim krańcu gminy Śmigiel (powiat kościański, wielkopolskie), nad jeziorem Jezierzyckim. Ogromny eratyk leży na polu, ok. 440 m na południowy – zachód od ostatnich zabudowań wsi.

GPS  N 51°58’30.3″ , E 16°42’04.8″

pomnikowy głaz leżący na polu we wsi JezierzyceJezierzyce - pomnikowy głazautor artykułu przed pomnikowym głazem w Jezierzycachpomnikowy eratyk k. wsi Jezierzyce

Głaz z Jezierzyc nazywany Diabelskim Kamieniem mierzy w obwodzie 13 metrów, wysokość ok.1,5 metra.

Jezierzyce w gminie Śmigiel - pomnikowy eratykJezierzyce - pomnikowy eratykJezierzyce w gminie Śmigiel - pomnikowy głaz
autor artykułu przed pomnikowym eratykiem w Jezierzycach

Opisywany narzutniak jest od 1998 r. chroniony jako pomnik przyrody nieożywionej. Poszukiwanie głazu należy zaplanować na okres poza wegetacją uprawianych roślin.

pomnikowy głaz k. wsi JezierzyceJezierzyce - zbliżenie pomnikowego głazu

Materiał budujący eratyk to gruboziarnisty granit skandynawski.

zbliżenie powierzchni pomnikowego głazu