Park Złotnicki we Wrocławiu.

Kolejny wrocławski park opisywany na tym blogu znajduje się w zachodniej części stolicy Dolnego Śląska, na osiedlu Złotniki. Obszar 20 ha założenia parkowego ograniczają ulice Złotnicka, Solińska, Żwirowa oraz (od południa) tory kolejowe. Na skraju parku, przy ul. Żwirowej, stoi częściowo zniszczony pomnik ofiar I wojny światowej. Tuż obok urocza Kładka Złotnicka przerzucona nad rzeką Bystrzycą.

Drzewostan parku tworzą głównie gatunki liściaste, niemniej można tu odnaleźć kilka okazałych sosen.

Krajobraz parkowy uświetniają stawy z kładkami i niewielkie cieki wodne.

W parku znajdują się obiekty rekreacyjno – sportowe, m.in. plac zabaw dla dzieci i mini-siłownia.

Ciekawostką parku są dwa grodziska średniowieczne, zachowały się wały i suche obecnie fosy.

Pomniki przyrody w Parku Złotnickim reprezentuje grupa 8 sędziwych dębów szypułkowych. Obwody poszczególnych okazów wynoszą 350, 351, 355, 360, 365, 387, 440, 535 cm, wysokość 23 – 30 m.

Park Strachowicki we Wrocławiu.

Park Strachowicki we Wrocławiu to fragment dawnego ogrodu krajobrazowego przylegającego do nieistniejącego już pałacu. W obecnej formie zajmuje ok. 8 ha powierzchni, ograniczony jest ulicami Zarembowicza oraz Graniczną i przecięty ul. Strachowicką.

Dla małych dzieci urządzono w parku plac zabaw, dla starszych i dorosłych pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej.

plac zabaw w Parku Strachowickim

Park upiększają oczka wodne i podłużny staw, nad którym przerzucono uroczy mostek.

staw w Parku Strachowickim we Wrocławiu

Spacerując alejkami parkowymi możemy podziwiać liczne okazy starych drzew, głównie rodzimych gatunków liściastych.

Ochroną pomnikową objęto tu 5 egzemplarzy drzew, wszystkie oznakowano stosowną tabliczką. W północnej części parku, tuż przy ulicy Strachowickiej, rośnie pomnikowy buk pospolity o obwodzie 334 cm i wysokości 28 m.

Przy jednej z alejek parkowych rośnie rzadki okaz dębu błotnego o statusie pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 290 cm, wysokość dębu 31 m..

Przy alejce biegnącej wzdłuż stawu rośnie pomnikowy dąb szypułkowy; okaz mierzy w pierśnicy 437 cm, wysokość drzewa 33 m.

Aby trafić do kolejnych pomnikowych drzew należy wrócić na ul. Strachowicką i przejść do skrzyżowania z ul. Zarembowicza. Rosnąca na skwerze grupa cisów ozdabiała niegdyś wejście do pałacu.

Boki nieistniejącego pałacu obsadzono platanami klonolistnymi.

Trzy z widocznych wyżej platanów posiadają dość duże ubytki pnia, jeden zdrowy okaz platana klonolistnego ogłoszono pomnikiem przyrody.

Egzemplarz mierzy 28 m wysokości i posiada pień o obwodzie 410 cm.

Najciekawszym pomnikowym okazem w parku jest cypryśnik błotny, rosnący obok murku oporowego, przy oczku wodnym. Egzemplarz mierzy w obwodzie 267 cm, wysokość drzewa 13 metrów.

Cypryśnik błotny to rzadko spotykany w Polsce gatunek drzewa parkowego. Szkoda, że ten okaz słabo wykształcił charakterystyczne dla niego korzenie oddechowe, zwane pneumatoforami (można je zobaczyć w tym artykule).