Pomnikowe drzewa w Smoleniu (gm. Pilica, śląskie).

Smoleń to niewielka wieś jurajska położona wzdłuż drogi 794, ok. 4 km na południe od miasta Pilica (siedziby gminy), w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim. Nad miejscowością górują ruiny średniowiecznego zamku Pilcza, znajdującego się na terenie rezerwatu przyrody Smoleń.

Zamek Pilcza górujący na Smoleniem

Wejście na teren warowni jest płatne, kasa biletowa znajduje się przy parkingu poniżej zamku, na skraju rozległej polany z miejscem do odpoczynku i biwakowania. Krawędzią polany biegnie aleja wielogatunkowa, chroniona jako pomnik przyrody ożywionej.

1. Smoleń - początek pomnikowej alei2. Smoleń - dolna część pomnikowej alei3. Smoleń - początek pomnikowej alei wielogatunkowej4. Smoleń - pomnikowa aleja wielogatunkowa

Pierwotnie aleja liczyła 18 drzew (lipy, jesiony, jawory), po zniesieniu ochrony w 2020 r. z jednego egzemplarza ochronie podlega 17 okazów.

5. Smoleń - pomnikowa aleja wielogatunkowa6. Smoleń - pomnikowa aleja wielogatunkowa7. Smoleń - pomnikowa aleja wielogatunkowa8. Smoleń - środkowa część alei wielogatunkowej

Obwody poszczególnych okazów w alei mieszczą się w przedziale 245 – 355 cm, wysokość drzew 18 – 22 metry. Podstawą prawną do ochrony pomnikowej jest Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dnia 02.01.1996 r.

9. Smoleń - środkowa część alei wielogatunkowej10. Smoleń - końcowa część alei wielogatunkowej11. Smoleń - końcowa część alei wielogatunkowej

Rezerwat przyrody Smoleń posiada powierzchnię 4,32 ha; obejmuje wzgórze o wysokości 486 m n.p.m. zbudowane z wapieni jurajskich, którego zbocza porośnięte są lasem bukowo-grabowo-modrzewiowym z przewagą buczyny sudeckiej. Rezerwat ma charakter ścisły, dlatego poruszanie się po jego terenie dopuszczone jest wyłącznie trasą wyznaczonej ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej, w postaci zamkniętej pętli okrążający całą Górę Zamkową. Trasa jest jednokierunkowa (zaczyna się na końcu pomnikowej alei), ale nie wszyscy potrafią czytać ustawione kierunkowskazy. Po drodze ustawiono liczne tablice z treścią  przybliżającą florę i faunę rezerwatu oraz historię rozbudowy i rewitalizacji zamku.

rezerwat Smoleń - tablica dydaktyczna

Na teren zamku Pilcza dostajemy się przez gotycką bramę, tuż za nią znajdują się schody prowadzące na mury, z których można podziwiać podzamcze wschodnie i ograniczone widoki na okolicę.

brama wjazdowa do zamku w Smoleniu

Jednak najpiękniejsza panorama roztacza się z zamkowej wieży, będącej najstarszą częścią warowni.

Smoleń - zamek Pilczawieża zamku Pilcza w Smoleniuwidok z wieży zamku Pilcza

Z zamkowej wieży dostrzec można pozostałe pomniki przyrody ożywionej w Smoleniu – jesion wyniosły i lipę drobnolistną, której korona jest widoczną w prawym dolnym narożniku poniższego zdjęcia.

Smoleń - okazały jesion

Schodząc z polany poniżej zamku kierujemy się w prawo, mijamy posesję nr 62 spod której widoczna jest już pomnikowa lipa (od parkingu do lipy jest ok. 150 m).

Smoleń - pomnikowa lipa

Drzewo charakteryzuje się kulistą koroną, posiada pień mierzący na wysokości pierśnicy 531 cm, wysokość okazu – 15 metrów.

Smoleń - pomnikowa lipa drobnolistnaSmoleń - pień pomnikowej lipy z widoczną tabliczkąSmoleń - pień pomnikowej lipy

Na prawo od pomnikowej lipy rósł pomnikowy jesion o obwodzie 421 cm, który został obłamany przez wichurę w 2011 r. Jesion o podobnym obwodzie rośnie w pasie drogowym 40 metrów od pomnikowej lipy.

pomnikowa lipa i jesion na skraju wsi SmoleńSmoleń - pomnikowy jesionSmoleń - pień pomnikowego jesionu

W Smoleniu ochroną pomnikową objęto również kilka wapiennych ostańców. W pobliskim mieście Pilica zachował się rozległy park przypałacowy ze wspaniałymi okazami lip. Więcej o nim w następnym artykule.

Pomniki przyrody w Przerzeczynie – Zdroju (gm. Niemcza, dolnośląskie).

Przerzeczyn – Zdrój to dolnośląska wieś w gminie Niemcza (pow. dzierżoniowski) położona przy drodze krajowej nr 8 z Wrocławia do Kłodzka. Warto zjechać z trasy do centrum miejscowości, gdzie znajduje się gotycki kościół p.w. NMP Królowej Polski z jedną z najbogatszych na Śląsku kolekcji płyt nagrobnych.kościół w Przerzeczynie-Zdrojupłyty nagrobne na murach kościoła w Przerzeczynie-Zdrojuepitafia na murach kościoła w Przerzeczynie-Zdroju

W sąsiedztwie świątyni usytuowany jest pałac z 1906 r. otoczony parkiem krajobrazowym o powierzchni ok. 3,4 ha. Drzewostan parku obfituje w egzotyczne gatunki (m.in. platany, tulipanowce, żywotniki) oraz sędziwe egzemplarze rodzimych taksonów.  Ochroną pomnikową w parku objęto 7 okazów drzew: 3 cisy pospolite, 2 dęby szypułkowe, buk pospolity i platan klonolistny. Wszystkie zostały dokładnie opisane w poprzednim artykule „Park przypałacowy w Przerzeczynie – Zdroju„.

pałac w Przerzeczynie-ZdrojuPrzerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb nr 1

Część uzdrowiskowa zlokalizowana jest we wschodniej części wsi, tu znajduje się Park Zdrojowy (bez drzew pomnikowych), odwierty źródeł mineralnych, fontanna i budynki sanatoryjne.

Ślęza i park w Przerzeczynie-Zdroju

Atrakcją turystyczną jest kaskada (wodospad) Ślęzy w przełomowym odcinku rzeki, który można podziwiać z platformy widokowej.

przełom Ślęzy w Przerzeczynie-Zdroju

kaskady Ślęzy w Przerzeczynie-Zdroju

Rosnący na skarpie, na prawym brzegu rzeki dąb szypułkowy posiada status pomnika przyrody. Do drzewa można dojść alejką prowadzącą na tyły sanatorium „Forsycja” (ul. Zdrojowa 36).

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb widziany od strony Ślęzy

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb na tyłach sanatoriumPrzerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb w części uzdrowiskowej

Okaz mierzy w obwodzie 430 cm, wysokość dębu 17 metrów. Drzewo to – podobnie jak wszystkie inne pomniki przyrody w Przerzeczynie-Zdroju – nie zostało oznakowane stosowną tabliczką.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb na tle sanatoriumpień pomnikowego dębu z Przerzeczyna-Zdroju

Drugi pomnikowy dąb rośnie na skraju zadrzewienia i pól, ok. 60 m na zachód od Ślęzy, na tyłach posesji przy ul. Batalionów Chłopskich 23.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb o obwodzie 500 cm Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 500 cm

Na wysokości pierśnicy pień tego dębu posiada zgrubienia zawyżające prawidłowy wynik pomiaru. Obwód zmierzony zgodnie z zasadami dendrometrii (na wysokości 50 cm) wynosi 500 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu pomnikowego dębu

W pobliskim zadrzewieniu ponad lewym brzegiem Ślęzy rośnie pomnikowa lipa drobnolistna. Okaz mierzy w obwodzie 377 cm, wysokość lipy 21 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowa lipaPrzerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowej lipyPrzerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu pomnikowej lipy

Niedaleko pomnikowej lipy rośnie perełka dendrologiczna – dąb błotny o obwodzie aż 441 cm.

Przerzeczyn-Zdrój - pień okazałego dębu błotnegoPrzerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu okazałego dębu błotnego