Pomniki przyrody w gminie Warta Bolesławiecka.

(Edytowano 27.06.2022 r.) Położone w północnej części Pogórza Kaczawskiego tereny gminy Warta Bolesławiecka mają typowo rolniczy charakter. Lasów w gminie jest niewiele (ok. 20 % powierzchni), rośnie w nich kilka ciekawych egzemplarzy drzew pomnikowych. Większość objętych ochroną pomnikową drzew, zlokalizowana jest w bogatych pod względem gatunkowym założeniach parkowych przy pałacach w Warcie Bolesławieckiej oraz Tomaszowie Bolesławieckim. Do tej grupy można zaliczyć dąb szypułkowy „Górników”, rosnący w parku przylegającym do zrujnowanego pałacu.

GPS N 51°14′10.03″ , E 15°42′15.64″

Obwód drzewa 430 cm, w dolnej części pnia duża, charakterystyczna szrama.

Drugie pomnikowe drzewo nazwą nawiązującą do tradycji górniczych we wsi (kopalnia gipsu i anhydrytu), rośnie obok przystanku PKS. Jesion wyniosły „Sztygar” posiada pień o obwodzie 372 cm.

Na mocy Uchwały nr XLVII/366/14 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 września 2014 r. zniesiono ochronę pomnikową z tego drzewa i zostało wycięte.

GPS N 51°14′10.81″ , E 15°42′26.81″

Jadąc z Lubkowa do Wilczego Lasu, na granicy lasu i pola uprawnego, 500 m przed skrzyżowaniem z drogą 94, rośnie okazały dąb szypułkowy „Przemko”.

Na mocy Uchwały nr XXXI/239/17 Rady Gminy Warta Bolesławieckiej z dnia 28 listopada 2017 r. zniesiono ochronę pomnikową z tego drzewa.

GPS N 51°15′43.99″ , E 15°44′50.52″

Mocno uszkodzony pień mierzy w pierśnicy 500 cm.

W Wilczym lesie rośnie jeszcze jeden pomnikowy dąb opisywany jako „Wędrowiec”, choć na tabliczce da się odczytać imię „Włóczęgów”. Drzewo rośnie na skraju zagajnika, przy leśnej drodze za torami kolejowymi, naprzeciw dużego gospodarstwa rolnego.

GPS N 51°16′28.7″ , E 15°46′00.3″

tabliczka na dębie Włóczęgów

dąb Włóczęgów

dąb Włóczęgów w Wilczym Lesie

Dąb mierzy w obwodzie 457 cm, wysokość okazu ok. 30 metrów, szacowany wiek 200 lat.

pień dębu Włóczęgówpomiar obwodu dębu Włóczęgów

W pobliżu rośnie dąb „Arkadiusz” oznakowany tabliczką, jednak nie figuruje on w rejestrze pomników przyrody.

GPS N 51°16′29.85″ , E 15°45′54.31″

Obwód w pierśnicy wynosi 430 cm, w pniu potężna wyrwa po odłamanym konarze.

Przenosimy się teraz do Raciborowic Górnych, wsi położonej w południowej części gminy. Cennym zabytkiem jest kościół św. Michała Archanioła, z zachowanymi romańskimi detalami. W pobliżu świątyni, na ogrodzie posesji nr 193, rośnie pomnikowy buk pospolity odm. purpurowej.

GPS N 51°11′27.11″ , E 15°41′50.45″

Pień okazu mierzy 450 cm w obwodzie, wysokość drzewa 30 metrów.

Na tyłach remizy strażackiej (100 m od kościoła) rośnie dąb szypułkowy „Mamut”.

GPS N 51°11′20.36″ , E 15°41′54.93″

Wysokość drzewa 28.5 m, obwód w pierśnicy 476 cm, wiek 300 lat.

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Warta Bolesławiecka reprezentowały „Głazy narzutowe w Warcie Bolesławieckiej„.

Pomniki przyrody w Gryfowie Śląskim i Proszówce.

Gryfów Śląski jest miastem w powiecie lwóweckim (siedzibą gminy miejsko – wiejskiej), położonym na Pogórzu Izerskim, w połowie drogi między Jelenią Górą a Zgorzelcem. Wody płynącej przez miasto Kwisy, spiętrzono poniżej Gryfowa kamienną zaporą, tworząc atrakcyjne dla wędkarzy i wczasowiczów Jezioro Złotnickie. W rynku otoczonym zabytkowymi kamienicami znajduje się ratusz z charakterystyczną wieżą, w pobliżu późnogotycki kościół św. Jadwigi.

W drzewostanie parku miejskiego (wejście od ulicy Parkowej lub Partyzantów), wyróżnia się objęty ochroną pomnikową platan klonolistny.

GPS N 51°01′46.05″ , E 15°24′41.56″

Pień okazu o obwodzie 492 cm posiada u podstawy olbrzymią dziuplę.

28.02.2016 r. W ostatnim czasie platana otoczono płotkiem i stosownie oznakowano.

Ponadto powołano do ochrony pomnikowej grupę 3 cyprysików Lawsona o obwodach 110,160,152 cm (Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27.10.2015 r.).

Nowym pomnikiem przyrody w Gryfowie śląskim jest również okaz dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Lwowskiej.

Pień tego drzewa mierzy w obwodzie 325 m, wysokość okazu 26 m.

Po zwiedzeniu miasta jedziemy lub idziemy zielonym szlakiem do Proszówki (kierunek na szpital), po drodze mijając piękny szpaler złożony z okazałych kasztanowców i kilku jesionów.

W Proszówce, 100 metrów przed zakładem mięsnym, odbijamy w lewo, by znakowanym szlakiem rowerowym dostać się do kaplicy Leopolda (św. Anny). Na szczycie obok malowniczej kaplicy, znajduje się głaz poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II, ponadto jest to znakomity punkt widokowy.

Wracamy do drogi i zbliżamy się do ruin zamku posadowionego na bazaltowym wzniesieniu.

Malownicze ruiny zostały niestety ogrodzone przez prywatnego właściciela i raczej nie udostępnia się ich do zwiedzania. Można i warto obejść zamek wydeptanymi w lesie ścieżkami, podziwiając przy okazji zachowany starodrzew.

W wiekowym drzewostanie otaczającym Gryfa, do pomników przyrody zaliczono tylko 2 drzewa : jesion wyniosły i klon jawor. Ze względu na brak tabliczki identyfikacja pomnikowego jesionu jest dość trudna, natomiast odnalezienie okazałego jawora nie powinno być problemem (północno – wschodnia część wzgórza).

GPS N 50°59′35.66″ , E 15°25′20.36″

Obwód okazu przekracza 300 cm, na pniu stosowna tabliczka.

 

 

 

 

 

 

Nie wiem z jakiego powodu ktoś oznaczył tabliczką średniej wielkości lipę, rosnącą na skraju zadrzewienia wzdłuż jezdni.