Głazy narzutowe w Warcie Bolesławieckiej.

Głazy narzutowe ( eratyki, narzutniaki ) to duże fragmenty skał przywleczone przez lądolód skandynawski. Na Przedgórzu Sudeckim oraz na przedpolu uskoku brzeżnego Sudetów, znajduje się znaczna ilość eratyków chronionych jako pomniki przyrody nieożywionej. Lądolód, dla którego wyżej położone partie pogórza stanowiły istotną przeszkodę, kilkakrotnie cofał się i wracał, za każdym razem zostawiając niesiony aż ze Skandynawii materiał skalny. Zgrupowanie 3 pomnikowych narzutniaków można odnaleźć w Warcie Bolesławieckiej.

(Edytowano  27.06.2022 r.)  Na mocy Uchwały nr XXVII/285/21 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 22 czerwca 2021 r. zniesiono ochronę z głazów narzutowych w Warcie Bolesławieckiej. Powodem decyzji była kradzież eratyków. Po czasie okazało się, że głazy leżą w innej lokalizacji, kilkaset metrów od ich dawnego położenia.

Wjeżdżając do Warty Bolesławieckiej drogą 363 od strony Bolesławca, po prawej stronie drogi znajdują się bloki mieszkaniowe. W pobliżu, w zaroślach leżą głazy z ciemnoróżowego granitu.

Jeden z nich nazwano ” Stróż „, mierzy 400 cm w obwodzie, wysokość 80 cm.

Sąsiednie mają podobne rozmiary 400 x 80 i 400 x 90 cm.

Szkoda że miejsce to nie stanowi punktu na trasie Złotego Szlaku Rowerowego, może wtedy teren wokół głazów zostałby posprzątany. Inne zgrupowanie głazów narzutowych odnajdziemy przy ruinach Gwiezdnego Zamku ( nie mylić z renesansowym dworem, również zwanym zamkiem ), ok. 600 metrów w linii prostej na południowy zachód. Prowadzi do nich asfaltowa droga wiodąca od pałacu ( dworu ).

Głazy ze skandynawskiego granitu leżą w zamkowej fosie.

Dodaj komentarz