Pomniki przyrody w gminie Warta Bolesławiecka.

Położone w północnej części Pogórza Kaczawskiego tereny gminy Warta Bolesławiecka mają typowo rolniczy charakter. Lasów w gminie jest niewiele (ok. 20 % powierzchni), rośnie w nich kilka ciekawych egzemplarzy drzew pomnikowych. Większość objętych ochroną pomnikową drzew, zlokalizowana jest w bogatych pod względem gatunkowym założeniach parkowych przy pałacach w Warcie Bolesławieckiej oraz Tomaszowie Bolesławieckim. Do tej grupy można zaliczyć dąb szypułkowy „Górników”, rosnący w parku przylegającym do zrujnowanego pałacu.

GPS N 51°14′10.03″ , E 15°42′15.64″

Obwód drzewa 430 cm, w dolnej części pnia duża, charakterystyczna szrama.

Drugie pomnikowe drzewo nazwą nawiązującą do tradycji górniczych we wsi (kopalnia gipsu i anhydrytu), rośnie obok przystanku PKS. Jesion wyniosły „Sztygar” posiada pień o obwodzie 372 cm.

GPS N 51°14′10.81″ , E 15°42′26.81″

Jadąc z Lubkowa do Wilczego Lasu, na granicy lasu i pola uprawnego, 500 m przed skrzyżowaniem z drogą 94, rośnie okazały dąb szypułkowy „Przemko”.

GPS N 51°15′43.99″ , E 15°44′50.52″

Mocno uszkodzony pień mierzy w pierśnicy 500 cm.

W Wilczym lesie rośnie jeszcze jeden pomnikowy dąb opisywany jako „Wędrowiec”, choć na tabliczce da się odczytać imię „Arkadiusz”. Drzewo rośnie na skraju zagajnika za torami kolejowymi, naprzeciw dużego gospodarstwa rolnego.

GPS N 51°16′29.85″ , E 15°45′54.31″

Obwód w pierśnicy wynosi 430 cm, w pniu potężna wyrwa po odłamanym konarze.

Przenosimy się teraz do Raciborowic Górnych, wsi położonej w południowej części gminy. Cennym zabytkiem jest kościół św. Michała Archanioła, z zachowanymi romańskimi detalami. W pobliżu świątyni, na ogrodzie posesji nr 193, rośnie pomnikowy buk pospolity odm. purpurowej.

GPS N 51°11′27.11″ , E 15°41′50.45″

Pień okazu mierzy 450 cm w obwodzie, wysokość drzewa 30 metrów.

Na tyłach remizy strażackiej (100 m od kościoła) rośnie dąb szypułkowy „Mamut”.

GPS N 51°11′20.36″ , E 15°41′54.93″

Wysokość drzewa 28.5 m, obwód w pierśnicy 476 cm, wiek 300 lat.

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Warta Bolesławiecka reprezentują „Głazy narzutowe w Warcie Bolesławieckiej„.

Pomnikowe drzewa w Tomaszowie Bolesławieckim.

Tomaszów to duża wieś w gminie Warta Bolesławiecka, przecięta ruchliwą szosą nr 94 Bolesławiec – Chojnów. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż Bobrzycy na długości ok. 4,6 km. W północnej części wsi stoi popadający w ruinę pałac z XVIII, w późniejszym czasie przebudowany.

Do zespołu pałacowego przylega duże założenie parkowe o powierzchni 20 ha, przecięte szosą do Krzyżowej. Rośnie w nim wiele sędziwych drzew, kilka z nich objęto ochroną pomnikową. 50 metrów od drogi (po przeciwnej stronie niż pałac), na skraju zarastającej polany, rośnie pomnikowy wiąz szypułkowy „Limak Izabeli”.

GPS N 51°16′27.04″ , E 15°40′57.41″

Obwód pnia 374 cm, wiek drzewa 200 lat.

 

 

 

 

 

 

 

W głębi parku uwagę zwraca okazały pomnikowy dąb, z nieczytelną już tabliczką, w całości opleciony bluszczem.

W pobliżu na skarpie rosną dwa sędziwe dęby szypułkowe „Ryszard” i „Józef”.

GPS N 51°16′28.63″ , E 15°41′11.42″

Obwód pnia 376 cm, wiek drzewa 280 lat.

Pochylony dąb „Józef” posiada pień o obwodzie 460 cm, wiek okazu 330 lat.

Idąc dalej dotrzemy do potężnego, mocno rozgałęzionego dębu, który powinien dołączyć do grona pomnikowych drzew w tej miejscowości.

Przy budynku 150 c (150 m na północ od pałacu) rośnie pomnikowy dąb „Gacek”.

GPS N 51°16′37.14″ , E 15°40′44.76″

Dąb ma 250 lat, obwód w pierśnicy 445 cm.

Za mostem na Bobrzycy (130 m na wschód od Gacka) rośnie pomnikowy platan klonolistny.

GPS N 51°16′37.11″ , E 15°40′38.09″

Obwód pnia wynosi 545 cm, brak tabliczki.

Ciekawostką jest, znajdujące się w Tomaszowie Bolesławieckim jedno z kilku w Polsce monitorowanych gniazd bociana białego (http://bocianybolec.pl/).