Dąb Józef z Wiśniowej (pow. strzyżowski, podkarpackie).

Z początkiem czerwca rozpoczęło się głosowanie na Drzewo Roku 2023. Konkurs ma na celu promowanie ciekawych egzemplarzy drzew, z niezwykłą historią – niekoniecznie tych najgrubszych i najstarszych. Zwycięski okaz będzie brał udział w plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku 2024. Współzawodnictwo w roku 2016 wygrał dąb szypułkowy „Józef” z Wiśniowej (pow. strzyżowski, podkarpackie), rok później został pierwszym Europejskim Drzewem Roku pochodzącym z Polski. Dumni mieszkańcy przypominają o tym każdemu przejeżdżającemu przez wieś kierowcy; zainteresowanych bliższym poznaniem „Józefa” doprowadzą drogowskazy.

tablica przy wjeździe do Wiśniowej

drogowskaz do dębu Józef z Wiśniowej

Dąb „Józef” rośnie w górnej (północnej) części wspaniałego założenia parkowego, w towarzystwie dwóch innych wiekowych egzemplarzy, 70 m poniżej kaplicy grobowej rodziny Mycielskich. Zmotoryzowani mogą zostawić auto na parkingu poniżej lub powyżej kościoła i spacerem udać się ok. 100 – 150 m na wschód.

GPS N 49°52’07.4″, E 21°38’38.7″

otoczenie dębu Józef z Wiśniowej

Dąb Józef na tle kościoła w Wiśniowej

pomnikowy dąb Józef z Wiśniowej

Najsłynniejszy dąb z wiśniowieckiego parku nosi imię na cześć Józefa Mehoffera, malarza i artysty okresu Młodej Polski, ucznia Jana Matejki. Mehoffer często bywał w zespole pałacowo – parkowym w Wiśniowej, zachwycony wiekowymi dębami umieścił wizerunek „Józefa” na rewersie stuzłotowego banknotu, wyemitowanego w 1932 i wprowadzonego do powszechnego obiegu w 1934 roku. Obecnie ciężko znaleźć jakieś podobieństwo do pokroju opisywanego dębu z początku XX w., widać że przed laty miał znacznie niżej osadzoną koronę.

100_złotych_1934_r._REWERS

zdjęcie banknotu pochodzi z Wikipedii.

W czasie okupacji hitlerowskiej wnętrze „Józefa” służyło jako kryjówka dla dwóch żydowskich braci o nazwisku Hymi. Ta na wpół legendarna historia została potwierdzona przez badania prowadzone przez Natalię Romik. Na miejsce sprowadzono auto z wysięgnikiem koszowym i zajrzano do pustego wnętrza dębu. Wykryto w nim pięć półek – cztery drewniane i jedną metalową, które pozwalały ukryć się dwójce uciekinierów przed śmiercią z rąk nazistów. Do wnętrza dostawali się przez zarośniętą obecnie dziuplę, pożywienie dostarczała im Rozalia Proszak.

Dąb Józef - Europejskie Drzewo Roku 2017Wiśniowa - dąb Józefkorona dębu Józef z Wiśniowej

Dąb „Józef” już od 1954 r. posiada status pomnika przyrody. Został prawidłowo oznaczony właściwą tabliczką, w pobliżu drzewa umieszczono tablicę z historią pomnikowego okazu oraz rzeźbioną pamiątkę z napisem DĄB JÓZEF DRZEWO ROKU 2016.

tekst tablicy stojącej obok dębu JózefDąb Józef - Drzewo Roku 2016„Józef” charakteryzuje się długim walcowatym pniem oczyszczonym z gałęzi do wysokości kilkunastu metrów, z kilkoma ubytkami, rozległą listwą piorunową i ogromnymi dziuplami z miejscu pierwszego rozgałęzienia. Korona dębu wąska, rozwinięta pionowo z widocznymi bliznami po cięciach pielęgnacyjnych, typowa dla drzew rosnących w zwarciu.

pień dębu Józef z Wiśniowej

Wiśniowa - pień pomnikowy dąb Józefpień dębu Józef z widoczną listwą piorunowąlistwa piorunowa na pniu dębu Józef

Obwód „Józefa” zmierzony w kwietniu 2023 r. wynosił 690 cm, wysokość drzewa 30 metrów. Jego wiek – 650 lat – podany na tablicy pod koroną dębu i w Internecie należy uznać za przeszacowany. Wiśniowiecki starodrzew badał metodami naukowymi Cezary Pacyniak (Najstarsze drzewa w Polsce, 1992 r.) i obliczył wiek dwóch dębów (prawdopodobnie „Józefa” i pomnikowego sąsiada) na 416 i 321 lat dla roku 1984. Dodając brakujące 39 lat do 2023 r. uzyskamy prawidłowy wiek bohatera dzisiejszego artykułu wynoszący 455 lat.

pomiar obwodu dębu Józef z Wiśniowej

pomiar obwodu dębu Józef

„Józef” jest niezwykle cennym, ale nie jedynym pomnikiem przyrody w parku w Wiśniowej. Pozostałe okazy opiszę w kolejnym artykule.

Pomnikowe drzewa w Tomaszowie Bolesławieckim.

Tomaszów to duża wieś w gminie Warta Bolesławiecka, przecięta ruchliwą szosą nr 94 Bolesławiec – Chojnów. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż Bobrzycy na długości ok. 4,6 km. W północnej części wsi stoi popadający w ruinę pałac z XVIII, w późniejszym czasie przebudowany.

Do zespołu pałacowego przylega duże założenie parkowe o powierzchni 20 ha, przecięte szosą do Krzyżowej. Rośnie w nim wiele sędziwych drzew, kilka z nich objęto ochroną pomnikową. 50 metrów od drogi (po przeciwnej stronie niż pałac), na skraju zarastającej polany, rośnie pomnikowy wiąz szypułkowy „Limak Izabeli”.

GPS N 51°16′27.04″ , E 15°40′57.41″

Obwód pnia 374 cm, wiek drzewa 200 lat.

 

 

 

 

 

 

 

W głębi parku uwagę zwraca okazały pomnikowy dąb, z nieczytelną już tabliczką, w całości opleciony bluszczem.

W pobliżu na skarpie rosną dwa sędziwe dęby szypułkowe „Ryszard” i „Józef”.

GPS N 51°16′28.63″ , E 15°41′11.42″

Obwód pnia 376 cm, wiek drzewa 280 lat.

Pochylony dąb „Józef” posiada pień o obwodzie 460 cm, wiek okazu 330 lat.

Idąc dalej dotrzemy do potężnego, mocno rozgałęzionego dębu, który powinien dołączyć do grona pomnikowych drzew w tej miejscowości.

Przy budynku 150 c (150 m na północ od pałacu) rośnie pomnikowy dąb „Gacek”.

GPS N 51°16′37.14″ , E 15°40′44.76″

Dąb ma 250 lat, obwód w pierśnicy 445 cm.

Za mostem na Bobrzycy (130 m na wschód od Gacka) rośnie pomnikowy platan klonolistny.

GPS N 51°16′37.11″ , E 15°40′38.09″

Obwód pnia wynosi 545 cm, brak tabliczki.

Ciekawostką jest, znajdujące się w Tomaszowie Bolesławieckim jedno z kilku w Polsce monitorowanych gniazd bociana białego (http://bocianybolec.pl/).