Pomnikowe drzewa w Tomaszowie Bolesławieckim.

Tomaszów to duża wieś w gminie Warta Bolesławiecka, przecięta ruchliwą szosą nr 94 Bolesławiec – Chojnów. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż Bobrzycy na długości ok. 4,6 km. W północnej części wsi stoi popadający w ruinę pałac z XVIII, w późniejszym czasie przebudowany.

Do zespołu pałacowego przylega duże założenie parkowe o powierzchni 20 ha, przecięte szosą do Krzyżowej. Rośnie w nim wiele sędziwych drzew, kilka z nich objęto ochroną pomnikową. 50 metrów od drogi (po przeciwnej stronie niż pałac), na skraju zarastającej polany, rośnie pomnikowy wiąz szypułkowy „Limak Izabeli”.

GPS N 51°16′27.04″ , E 15°40′57.41″

Obwód pnia 374 cm, wiek drzewa 200 lat.

 

 

 

 

 

 

 

W głębi parku uwagę zwraca okazały pomnikowy dąb, z nieczytelną już tabliczką, w całości opleciony bluszczem.

W pobliżu na skarpie rosną dwa sędziwe dęby szypułkowe „Ryszard” i „Józef”.

GPS N 51°16′28.63″ , E 15°41′11.42″

Obwód pnia 376 cm, wiek drzewa 280 lat.

Pochylony dąb „Józef” posiada pień o obwodzie 460 cm, wiek okazu 330 lat.

Idąc dalej dotrzemy do potężnego, mocno rozgałęzionego dębu, który powinien dołączyć do grona pomnikowych drzew w tej miejscowości.

Przy budynku 150 c (150 m na północ od pałacu) rośnie pomnikowy dąb „Gacek”.

GPS N 51°16′37.14″ , E 15°40′44.76″

Dąb ma 250 lat, obwód w pierśnicy 445 cm.

Za mostem na Bobrzycy (130 m na wschód od Gacka) rośnie pomnikowy platan klonolistny.

GPS N 51°16′37.11″ , E 15°40′38.09″

Obwód pnia wynosi 545 cm, brak tabliczki.

Ciekawostką jest, znajdujące się w Tomaszowie Bolesławieckim jedno z kilku w Polsce monitorowanych gniazd bociana białego (http://bocianybolec.pl/).