Pomnikowy dąb z Przemkowa (pow. polkowicki, dolnośląskie).

Przemków to miasto (siedziba gminy miejsko – wiejskiej) położone na północnym krańcu Borów Dolnośląskich, w powiecie polkowickim (dolnośląskie). Cenne walory przyrodnicze miasta i okolic zostały podkreślone przez powołanie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Do miejscowości przylegają dwa rezerwaty przyrody: „Stawy Przemkowskie” i „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa”. Ten drugi stanowi część dawnego, rozległego założenia parkowego, przylegającego do nieistniejącego już pałacu (neogotyckiego zamku). Fragment tego zabytkowego parku stanowi obecnie Park Miejski.

W drzewostanie parku wyróżniają się okazałe dęby, buki i daglezje zielone. Jednak żadne z tych sędziwych drzew nie figuruje w spisie pomników przyrody. Również dąb opatrzony stosowną tabliczką, rosnący na prawo od wejścia do parku.

Na ochronę pomnikową zasługują dwa olbrzymie dęby rosnące na polanie, na południe od parkowego stawu.

Jedynym pomnikiem przyrody w mieście i gminie jest dąb szypułkowy rosnący w sąsiedztwie bloku mieszkalnego, przy ulicy Ogrodowej 16.

GPS N 51°32’24” , E 15°45’42.4”

Okaz mierzy w obwodzie 465 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Niedaleko Przemkowa, na zachód od miejscowości Piotrowice, tuż za granicą z woj. lubuskim, rośnie najstarszy w Polsce dąb szypułkowy „Chrobry”. Więcej w artykułach: Dąb szypułkowy „Chrobry” w PiotrowicachDąb „Chrobry” po pożarze w 2014 r.

Pomniki przyrody w gminie Wschowa (lubuskie).

Tereny gminy miejsko – wiejskiej Wschowa leżą w południowo – wschodniej części województwa lubuskiego, na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Leżąca niemal w centrum tego obszaru Wschowa jest siedzibą władz gminnych oraz powiatowych. W mieście znajduje się szereg cennych zabytków, ale próba nawet pobieżnego ich opisania wykracza poza objętość tego artykułu. W opasanym średniowiecznymi murami obronnymi historycznym centrum warto zwiedzić m.in.: ratusz i piękne kamienice w rynku, Zamek Królewski oraz gotycki kościół farny.

W miejscu likwidowanych w XIX w. obwałowań ziemnych i fos utworzono planty. Najciekawszy zachowany fragment stanowi obecnie Park Rogalińskiego. Można tu podziwiać szpaler wiekowych lip oraz dwa pomnikowe drzewa – platan klonolistny i wiąz szypułkowy.

Widoczny również na zdjęciu powyżej pomnikowy platan klonolistny mierzy w obwodzie 360 cm, wysokość okazu 19 m.

100 metrów dalej rośnie drugie pomnikowe drzewo – wiąz szypułkowy. Obwód okazu wynosi 450 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Status pomnika przyrody posiada również dąb szypułkowy rosnący przy skrzyżowaniu ulic Garbarskiej i Łąkowej. Okaz mierzy w pierśnicy 507 cm, wysokość dębu 15 m.

Grupa 3 pomnikowych dębów rośnie na skraju Parku Tysiąclecia. Najgrubszy z nich o obwodzie 630 cm widoczny jest dobrze z ul. Ogrodowej.

W pobliżu rośnie drugi z pomnikowych dębów o mocno uszkodzonym pniu. Obwód okazu 530 cm, wysokość 17 metrów.

Trzeci z pomnikowych dębów rośnie przy zlokalizowanej w pobliżu ul. Dębowej. Obwód pierśnicowy okazu to 463 cm, wysokość drzewa 15 m. Na pniu widoczne są sporej wielkości owocniki grzyba, świadczące o postępującym rozkładzie wewnątrz pnia.

Dwa pozostałe pomniki przyrody ożywionej rosną już poza granicami miasta. Pierwszy z nich – dąb szypułkowy – rośnie w miejscowości Pszczółkowo – osadzie wchodzącej w skład sołectwa Wygnańczyce.

GPS N 51°48’54” , E 16°10’14”

Trudny do odnalezienia jest pomnikowy jałowiec pospolity. Rośnie w rozległym kompleksie leśnym położonym na północny – wschód od wsi Wygnańczyce, niedaleko osady Klucz (część wsi Lgiń). Jałowiec otoczony płotkiem znajdziemy w pobliżu głębokiego rowu z wodą, w oddz. 113f Nadleśnictwa Włoszakowice, obr. leśny Wschowa, Leśnictwo Mały Bór.

GPS N 51°51’12.6” , E 16°11’51.4”

Jałowiec posiada formę wielopniową, obwód najgrubszego odziomka wynosi 80 cm, wysokość okazu 10 m. Niestety pomnikowy egzemplarz zamiera, mimo wielu różnych prób ratowania przeprowadzanych przez leśniczego.