Dąb „Buczek” w Buczynie (gm. Radwanice, dolnośląskie).

Zabudowania wsi Buczyna (gm. Radwanice, pow. polkowicki) rozciągają się wzdłuż drogi krajowej nr 12, na odcinku między Przemkowem a Głogowem. W wiosce znajdują się dwie świątynie: starsza, katolicka pw. św. Bartłomieja , to budowla z przełomu XV/XVI w. o cechach renesansowych oraz dawny kościół ewangelicki – obecnie cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra.

Niedaleko cerkwi (przed mostem na rzece Szprotawa), obok remizy i stawu znajduje się parking z tablicą opisującą historię i zabytki Buczyny. Można z niej wyczytać, że po drugiej stronie ulicy znajdował się niegdyś pałac, po którym pozostał tylko zabytkowy park o powierzchni 4 ha z XIX w.

Zagadkową budowlą jest stojąca nad brzegiem rzeki ceglana „baszta”.

W drzewostanie parkowym na szczególną uwagę zasługuje jedno drzewo o statusie pomnika przyrody. Jest nim dąb szypułkowy o nazwie „Buczek”. Aby do niego trafić należy przejść od mostu na Szprotawie ok. 150 m brzegiem w dół rzeki, wzdłuż ogrodzenia terenu cerkwi, mijając po drodze „basztę”. Drzewo rośnie 30 m od koryta Szprotawy.

GPS N 51°32’50.5” , E 15°54’15.5”

Dąb mierzy w obwodzie 612 cm, wysokość drzewa 26 m, wiek – ponad 200 lat. W ostatnim czasie na okazie wykonano zabiegi pielęgnacyjne: usunięto obłamany konar, zabezpieczając miejsce cięcia środkiem grzybobójczym.

Dąb „Buczek” jest jedynym pomnikiem przyrody w gminie Radwanice.

Pomnikowy dąb z Przemkowa (pow. polkowicki, dolnośląskie).

Przemków to miasto (siedziba gminy miejsko – wiejskiej) położone na północnym krańcu Borów Dolnośląskich, w powiecie polkowickim (dolnośląskie). Cenne walory przyrodnicze miasta i okolic zostały podkreślone przez powołanie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Do miejscowości przylegają dwa rezerwaty przyrody: „Stawy Przemkowskie” i „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa”. Ten drugi stanowi część dawnego, rozległego założenia parkowego, przylegającego do nieistniejącego już pałacu (neogotyckiego zamku). Fragment tego zabytkowego parku stanowi obecnie Park Miejski.

W drzewostanie parku wyróżniają się okazałe dęby, buki i daglezje zielone. Jednak żadne z tych sędziwych drzew nie figuruje w spisie pomników przyrody. Również dąb opatrzony stosowną tabliczką, rosnący na prawo od wejścia do parku.

Na ochronę pomnikową zasługują dwa olbrzymie dęby rosnące na polanie, na południe od parkowego stawu.

Jedynym pomnikiem przyrody w mieście i gminie jest dąb szypułkowy rosnący w sąsiedztwie bloku mieszkalnego, przy ulicy Ogrodowej 16.

GPS N 51°32’24” , E 15°45’42.4”

Okaz mierzy w obwodzie 465 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Niedaleko Przemkowa, na zachód od miejscowości Piotrowice, tuż za granicą z woj. lubuskim, rośnie najstarszy w Polsce dąb szypułkowy „Chrobry”. Więcej w artykułach: Dąb szypułkowy „Chrobry” w PiotrowicachDąb „Chrobry” po pożarze w 2014 r.