Dąb „Buczek” w Buczynie (gm. Radwanice, dolnośląskie).

Zabudowania wsi Buczyna (gm. Radwanice, pow. polkowicki) rozciągają się wzdłuż drogi krajowej nr 12, na odcinku między Przemkowem a Głogowem. W wiosce znajdują się dwie świątynie: starsza, katolicka pw. św. Bartłomieja , to budowla z przełomu XV/XVI w. o cechach renesansowych oraz dawny kościół ewangelicki – obecnie cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra.

Niedaleko cerkwi (przed mostem na rzece Szprotawa), obok remizy i stawu znajduje się parking z tablicą opisującą historię i zabytki Buczyny. Można z niej wyczytać, że po drugiej stronie ulicy znajdował się niegdyś pałac, po którym pozostał tylko zabytkowy park o powierzchni 4 ha z XIX w.

Zagadkową budowlą jest stojąca nad brzegiem rzeki ceglana „baszta”.

W drzewostanie parkowym na szczególną uwagę zasługuje jedno drzewo o statusie pomnika przyrody. Jest nim dąb szypułkowy o nazwie „Buczek”. Aby do niego trafić należy przejść od mostu na Szprotawie ok. 150 m brzegiem w dół rzeki, wzdłuż ogrodzenia terenu cerkwi, mijając po drodze „basztę”. Drzewo rośnie 30 m od koryta Szprotawy.

GPS N 51°32’50.5” , E 15°54’15.5”

Dąb mierzy w obwodzie 612 cm, wysokość drzewa 26 m, wiek – ponad 200 lat. W ostatnim czasie na okazie wykonano zabiegi pielęgnacyjne: usunięto obłamany konar, zabezpieczając miejsce cięcia środkiem grzybobójczym.

Dąb „Buczek” jest jedynym pomnikiem przyrody w gminie Radwanice.