Pomnikowy dąb z Przemkowa (pow. polkowicki, dolnośląskie).

Przemków to miasto (siedziba gminy miejsko – wiejskiej) położone na północnym krańcu Borów Dolnośląskich, w powiecie polkowickim (dolnośląskie). Cenne walory przyrodnicze miasta i okolic zostały podkreślone przez powołanie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Do miejscowości przylegają dwa rezerwaty przyrody: „Stawy Przemkowskie” i „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa”. Ten drugi stanowi część dawnego, rozległego założenia parkowego, przylegającego do nieistniejącego już pałacu (neogotyckiego zamku). Fragment tego zabytkowego parku stanowi obecnie Park Miejski.

W drzewostanie parku wyróżniają się okazałe dęby, buki i daglezje zielone. Jednak żadne z tych sędziwych drzew nie figuruje w spisie pomników przyrody. Również dąb opatrzony stosowną tabliczką, rosnący na prawo od wejścia do parku.

Na ochronę pomnikową zasługują dwa olbrzymie dęby rosnące na polanie, na południe od parkowego stawu.

Jedynym pomnikiem przyrody w mieście i gminie jest dąb szypułkowy rosnący w sąsiedztwie bloku mieszkalnego, przy ulicy Ogrodowej 16.

GPS N 51°32’24” , E 15°45’42.4”

Okaz mierzy w obwodzie 465 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Niedaleko Przemkowa, na zachód od miejscowości Piotrowice, tuż za granicą z woj. lubuskim, rośnie najstarszy w Polsce dąb szypułkowy „Chrobry”. Więcej w artykułach: Dąb szypułkowy „Chrobry” w PiotrowicachDąb „Chrobry” po pożarze w 2014 r.

Dodaj komentarz