Park przy zamku w Korzkwi (gm. Zielonki, małopolskie).

Korzkiew to ostatni przed Wawelem zamek na Szlaku Orlich Gniazd, położony ok. 13 km od centrum Krakowa, w gminie Zielonki (pow. krakowski, małopolskie). Charakter obronny tej niewielkiej budowli zapewniało usytuowanie na stromym wzgórzu, w zakolu potoku Korzkiewka (dopływ Prądnika). W 1352 r. na szczycie wzniesienia wybudowano mieszkalno – obronną wieżę otoczoną murem kurtynowym z solidną bramą. W XV w. do murów dobudowano dwie baszty, w XVI w. warownię przebudowano na wygodną rezydencję rycerską. Na pocz. XIX w. zamek znajdował się już w tak złym stanie, że ówcześni właściciele zamiast go remontować, postanowili wznieść poniżej niego dwór i w nim zamieszkać. W kolejnych latach zamek podupadał; w 1997 r. ruinę zakupił krakowski architekt Jerzy Donimirski, który zrekonstruował warownię adaptując ją na stylowy hotel.

Zamek Korzkiewdziedziniec zamku w Korzkwi Od południa do zamku przylega park w stylu angielskim założony w 1820 r., rewitalizowany po 1897 r. W latach powojennych park niszczał, pojawiały się pomysły by przekształcić go na boisko sportowe i/lub pole namiotowe i parking. W 1996 r. część założenia parkowego zakupił wspomniany wyżej Jerzy Donimirski, w późniejszych latach nabył kolejne części, tak że całość obecnie liczy 5,46 ha. Teren parku jest zadbany i otwarty dla turystów – to świetne miejsce do spacerów i podziwiania zachowanego starodrzewu.

fragment parku w Korzkwi z pomnikowym jesionem Ipark przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipa i jesion IIStatusem pomnika przyrody uhonorowano tu 4 drzewa: to 3 jesiony wyniosłe i lipę szerokolistną. Wszystkie są właściwie oznakowane i nie ma problemu z ich odnalezieniem. Najokazalszym egzemplarzem jest jesion rosnący na skraju parku, przy drodze prowadzącej do górnego parkingu pod zamkiem.

park przy zamku w Korzkwi - najgrubszy pomnikowy jesionpark przy zamku w Korzkwi - najgrubszy pomnikowy jesion wyniosłypark przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion I

Okaz mierzy w obwodzie 518 cm, wysokość jesionu 37 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion wyniosły Ipark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu wyniosłego Ipark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu Ipark przy zamku w Korzkwi - pień najgrubszego pomnikowego jesionu I

W głębi parku rośnie drugi pomnikowy jesion o obwodzie 286 cm i wysokości 33 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion wyniosły IIpark przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion IIpark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu II

Trzeci jesion rośnie w zadrzewieniu wzdłuż strumienia. Jego obwód wynosi 468 cm, a wysokość 44 metry.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion IIIpark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu III

W centrum parku odnajdziemy pomnikową lipę szerokolistną o obwodzie 374 cm i wysokości 30 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipapark przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipa szerokolistnapark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowej lipy szerokolistnej

W Korzkwi znajduje się jeszcze jedno pomnikowe drzewo, cenne nie tylko ze względów przyrodniczych ale również kulturowo – historycznych. To dąb zasadzony w 1918 roku dla upamiętnienia odzyskania Niepodległości, nazwany Dębem Wolności.

tablica przy Dębie Wolności w Korzkwi

Drzewo rośnie przy ul. Jana Chrzciciela, poniżej kościoła parafialnego. Jego korona jest dobrze widoczna z okolic mostu na Korzkiewce.

korona Dębu Wolności w Korzkwi

„Dąb Wolności” z Korzkwi mierzy w obwodzie 415 cm, wysokość okazu to 33 metry.

Korzkiew - pomnikowy Dąb Wolności

Dąb Wolności w Korzkwipień Dębu Wolności z KorzkwiKorzkiew - pień Dębu Wolnościtabliczka przy Dębie Wolności w Korzkwi

Pomnikowe skały przy zamku Rabsztyn (gm. Olkusz, małopolskie).

Murowana warownia na Wzgórzu Rabsztyńskim (447,5 m) powstała prawdopodobnie pod koniec XIV w. Zamek rozbudowano w poł. XV w. oraz na pocz. XVII w. już w stylu renesansowym. W 1655 r. wojska szwedzkie splądrowały i spaliły zabudowania zamkowe, od tamtej pory obiekt popadał w coraz większą ruinę.

GPS  N 50°17′59″, E 19°35′32″

Zamek w Rabsztynie

Trwające od kilkunastu lat prace rekonstrukcyjne dobiegają końca. Budowla po wykupieniu biletu udostępniana jest do zwiedzania, na zamku znajduje się kawiarnia i toalety, widoki z wieży przy dobrej pogodzie oszałamiają. 

Zamek RabsztynZamek Rabsztyn od płn-wsch.Zapewne niewiele z setek osób odwiedzających codziennie zamek Rabsztyn jest świadoma tego, że wapienne skały na których posadowiono wieżę oraz pobliskie ostańce na zboczu wzniesienia, są chronione w formie pomnika przyrody nieożywionej.

wieża zamku w Rabsztynie

Rabsztyn - wieża zamku posadowiona na wapiennej skalewapienna skałka przy wieży zamku w Rabsztynie

Rabsztyn - pomnikowa skała na której wybudowano wieżę zamkowąwapienna skała o którą oparto schody na wieżę zamkowąRabsztyn - pomnikowa skaławapienne skałki na wewnętrznym dziedzińcu zamku w Rabsztynie

Skały na których posadowiono zamek powstały w okresie górnej jury (161-146 mln lat temu). W tym czasie na obszarze dzisiejszej Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej znajdowało się morze, w którym w warunkach ciepłego klimatu powstawały rafopodobne struktury (tworzone przez gąbki, sinice i bakterie – nie korale) oraz osady z resztek roślin i zwierząt. To one stały się głównym budulcem wapieni skalistych, charakteryzujących się brakiem widocznego warstwowania. W wapieniach jurajskich można odnaleźć ciekawe skamieniałości, głównie amonitów.

amonit w jurajskim wapieniu

Piękne ostańce skalne widoczne są po zewnętrznej stronie murów zamkowych, od strony północno-zachodniej.

wieża zamku RabsztynRabsztyn - pomnikowe skałki obok wieży zamkowej

pomnikowe skały przy zamku RabsztynZamek Rabsztyn od płn-zach.pomnikowa skałka obok zamku Rabsztynwapienna skałka obok zamkowej wieży w Rabsztynie

Mniejsze formy skalne odsłaniają się na południowym zboczu wzniesienia, od strony asfaltowej drogi. 

Rabsztyn - pomnikowe skałki poniżej zamkupomnikowa skałka poniżej zamku w Rabsztynie

wapienne skałki na zboczu Wzgórza Rabsztyńskiegopomnikowe skałki na zboczu Wzgórza Rabsztyńskiegopomnikowe skałki na zboczu wzgórza zamkowegoRabsztyn - pomnikowa skała wapiennawapienne skały u podnóża zamku w Rabsztyniepomnikowe skałki u podnóża Wzgórza Rabsztyńskiegogrupa pomnikowych skałek poniżej Zamku Rabsztyn

Część skał schowana jest w lesie.

wapienna skałka w lesie obok zamku Rabsztyn

Skały na Wzgórzu Rabsztyńskim powołano do ochrony pomnikowej na mocy Decyzji RL-op-8311/259/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 23.11.1970 roku.