Park przy zamku w Korzkwi (gm. Zielonki, małopolskie).

Korzkiew to ostatni przed Wawelem zamek na Szlaku Orlich Gniazd, położony ok. 13 km od centrum Krakowa, w gminie Zielonki (pow. krakowski, małopolskie). Charakter obronny tej niewielkiej budowli zapewniało usytuowanie na stromym wzgórzu, w zakolu potoku Korzkiewka (dopływ Prądnika). W 1352 r. na szczycie wzniesienia wybudowano mieszkalno – obronną wieżę otoczoną murem kurtynowym z solidną bramą. W XV w. do murów dobudowano dwie baszty, w XVI w. warownię przebudowano na wygodną rezydencję rycerską. Na pocz. XIX w. zamek znajdował się już w tak złym stanie, że ówcześni właściciele zamiast go remontować, postanowili wznieść poniżej niego dwór i w nim zamieszkać. W kolejnych latach zamek podupadał; w 1997 r. ruinę zakupił krakowski architekt Jerzy Donimirski, który zrekonstruował warownię adaptując ją na stylowy hotel.

Zamek Korzkiewdziedziniec zamku w Korzkwi Od południa do zamku przylega park w stylu angielskim założony w 1820 r., rewitalizowany po 1897 r. W latach powojennych park niszczał, pojawiały się pomysły by przekształcić go na boisko sportowe i/lub pole namiotowe i parking. W 1996 r. część założenia parkowego zakupił wspomniany wyżej Jerzy Donimirski, w późniejszych latach nabył kolejne części, tak że całość obecnie liczy 5,46 ha. Teren parku jest zadbany i otwarty dla turystów – to świetne miejsce do spacerów i podziwiania zachowanego starodrzewu.

fragment parku w Korzkwi z pomnikowym jesionem Ipark przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipa i jesion IIStatusem pomnika przyrody uhonorowano tu 4 drzewa: to 3 jesiony wyniosłe i lipę szerokolistną. Wszystkie są właściwie oznakowane i nie ma problemu z ich odnalezieniem. Najokazalszym egzemplarzem jest jesion rosnący na skraju parku, przy drodze prowadzącej do górnego parkingu pod zamkiem.

park przy zamku w Korzkwi - najgrubszy pomnikowy jesionpark przy zamku w Korzkwi - najgrubszy pomnikowy jesion wyniosłypark przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion I

Okaz mierzy w obwodzie 518 cm, wysokość jesionu 37 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion wyniosły Ipark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu wyniosłego Ipark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu Ipark przy zamku w Korzkwi - pień najgrubszego pomnikowego jesionu I

W głębi parku rośnie drugi pomnikowy jesion o obwodzie 286 cm i wysokości 33 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion wyniosły IIpark przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion IIpark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu II

Trzeci jesion rośnie w zadrzewieniu wzdłuż strumienia. Jego obwód wynosi 468 cm, a wysokość 44 metry.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion IIIpark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu III

W centrum parku odnajdziemy pomnikową lipę szerokolistną o obwodzie 374 cm i wysokości 30 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipapark przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipa szerokolistnapark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowej lipy szerokolistnej

W Korzkwi znajduje się jeszcze jedno pomnikowe drzewo, cenne nie tylko ze względów przyrodniczych ale również kulturowo – historycznych. To dąb zasadzony w 1918 roku dla upamiętnienia odzyskania Niepodległości, nazwany Dębem Wolności.

tablica przy Dębie Wolności w Korzkwi

Drzewo rośnie przy ul. Jana Chrzciciela, poniżej kościoła parafialnego. Jego korona jest dobrze widoczna z okolic mostu na Korzkiewce.

korona Dębu Wolności w Korzkwi

„Dąb Wolności” z Korzkwi mierzy w obwodzie 415 cm, wysokość okazu to 33 metry.

Korzkiew - pomnikowy Dąb Wolności

Dąb Wolności w Korzkwipień Dębu Wolności z KorzkwiKorzkiew - pień Dębu Wolnościtabliczka przy Dębie Wolności w Korzkwi

Dodaj komentarz