Źródło wody siarczkowej „Bogumiła” w Komborni (gm. Korczyna, podkarpackie).

Drugie pomnikowe źródło siarczkowe w gminie Korczyna (pow. krośnieński, podkarpackie) o nazwie „Bogumiła” znajduje się w miejscowości Kombornia. Dojazd do geostanowiska jest możliwy z szosy nr 19 za drogowskazem „Kombornia 3 km” i „Do Winnicy” w ulicę Słoneczną, do miejsca gdzie drogę przecina linia wysokiego napięcia. Obok ogromnego słupa energetycznego, w otoczeniu czterech świerków znajduje się kapliczka, a przy odchodzącej w lewo stronę drodze ustawiono drogowskaz bliźniaczo podobny to tego przy źródle „Bartłomiej„.

1. Drogowskaz do źródła Bogumiła

Auto można zostawić 100 m dalej, na poboczu drogi gruntowej naprzeciw blaszanego garażu i w dalszą trasę udać się pieszo. Droga ostro opada w dół w kierunku prywatnej posesji, dalej bokiem ścieżką po betonowej kostce obok kurnika, potem po schodach i za zakrętem w kierunku przepływającego strumienia, do widocznych już tablic.

GPS N 49°43’02.1″ , E 21°53’23.1″

2. Ścieżka do źródła Bogumiła

3. Schody prowadzące do źródła Bogumiła

4. Dojście do źródła Bogumiła

5. Otoczenie źródła Bogumiła

7. Druga tablica przy źródle Bogumiła6. Tablica przy źródle Bogumiła

Do niedawna nisza źródłowa miała kształt owalnej misy o wymiarach 0,7 × 0,8 m i głębokości 0,8 m; wykuta została w ławicy piaskowca, ze względu na usytuowanie ulegała ciągłemu zasypywaniu. W ramach udostępniania źródła do ruchu turystycznego zostało ono obudowane betonowymi kręgami, a wypływ wody wyprowadzony przez metalową rurkę.

8. Źródło Bogumiła w Kamborni9. Schodki do źródła Bogumiła10. Betonowe kręgi zabudowujące źródło Bogumiła

Parametry fizykochemiczne źródła: woda typu HCO3–Ca–Mg+H2S, mineralizacja 0,6 ­­g/dm³, temperatura 9,5°C i pH 7,4. Zawartość siarkowodoru wynosi 4,6 mg/dm3, a wydajność – 5 dm³/min. Warstwą wodonośną są gruboławicowe piaskowce i łupki warstw krośnieńskich wieku oligoceńskiego.

11. Rurka wyprowadzająca wodę ze źródła Bogumiła

Poniżej rurki widoczny jest biały osad nitkowatych bakterii siarkowych Beggiatoa i Thiothrix.

12. Osad bakterii siarkowych poniżej wypływu ze źródła Bogumiła

Źródło wody siarczkowej „Bartłomiej” w Woli Komborskiej (gm. Korczyna, podkarpackie).

Źródła siarczkowe to swoiste wypływy wód zawierające w swoim składzie mineralnym przynajmniej 1 mg siarkowodoru (H₂S). Charakteryzują się specyficznym, nieprzyjemnym zapachem zgniłych jaj oraz osadem na dnie niszy źródłowej i drodze odpływu wody, który tworzą kolonie bakterii siarkowych. W gminie Korczyna (pow. krośnieński, podkarpackie) ochroną pomnikową objęto dwa źródła siarczkowe: „Bartłomiej” i „Bogumiła” – oba znajdują się na obszarze Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Źródło „Bartłomiej” zlokalizowane jest na tyłach szkoły podstawowej w Woli Komborskiej, do której można dojechać z szosy nr 19. Miejsce oznakowane jest dużym, czytelnym drogowskazem, dalej piechotą po betonowych płytach ułożonych pomiędzy strumieniem a ogrodzeniem boiska.

GPS N 49°44’06.8″ , E 21°53’20.6″

1. Drogowskaz do źródła Bartłomiej2. Utwardzona ścieżka do źródła Bartłomiej 3. Ścieżka do źródła Bartłomiej4. Otoczenie źródła Bartłomiej

Zanim podejdziemy pod samo źródło warto zapoznać się z treścią tekstu zawartego na tablicy (choć zawiera błąd – zdanie: „Źródło wyprowadza wodę siarczkową o mineralizacji 0,6 g/dm³ typu HCO3 -Ca-Mg,H2S” dotyczy źródła „Bogumiła” w Kamborni).

5. Tablice przy źródle Bartłomiej

Dawniej woda wypływała ze szczeliny i wpadała do niekształtnej niszy wypreparowanej w grubej ławicy piaskowca, a stamtąd przelewała się do pobliskiego potoku. Obecna wszystko przesłania murowana ściana z ciosów piaskowca, a woda wypływa z plastikowej rury.

6. Źródło siarczkowe Bartłomiej7. Pomnikowe źródło Bartłomiej7. Pomnikowe źródło siarczkowe Bartłomiej

Wypływająca woda typu HCO3–Ca–Na+H2S o mineralizacji 0,3 g/dm³ ma temperaturę 9,5 ºC, pH 7,09, wydajność 1 dm³/min i zawartość siarkowodoru 3 mg/dm³. Warstwą wodonośną są gruboławicowe piaskowce i łupki warstw wieku kredowego.

8. Źródło Bartłomiej w Woli Komborskiej9. Wypływ wody ze źródła Bartłomiej

Wewnątrz rury, na kratce przykrywającej odprowadzenie wody oraz na roślinności po której spływa do strumienia widoczny jest biały osad nitkowatych bakterii siarkowych Beggiatoa i Thiothrix.

10. Osad bakterii siarkowych na kratce poniżej wypływu ze źródła

11. Osad bakterii siarkowych przy źródle Bartłomiej12. Źródło Bartłomiej w Woli Komborskiej13. Osad pochodzący od bakterii siarkolubnych

Drugie pomnikowe źródło siarczkowe w gminie Korczyna o nazwie „Bogumiła” znajduje się w miejscowości Kombornia. Więcej o nim w kolejnym artykule.