Źródło wody siarczkowej „Bogumiła” w Komborni (gm. Korczyna, podkarpackie).

Drugie pomnikowe źródło siarczkowe w gminie Korczyna (pow. krośnieński, podkarpackie) o nazwie „Bogumiła” znajduje się w miejscowości Kombornia. Dojazd do geostanowiska jest możliwy z szosy nr 19 za drogowskazem „Kombornia 3 km” i „Do Winnicy” w ulicę Słoneczną, do miejsca gdzie drogę przecina linia wysokiego napięcia. Obok ogromnego słupa energetycznego, w otoczeniu czterech świerków znajduje się kapliczka, a przy odchodzącej w lewo stronę drodze ustawiono drogowskaz bliźniaczo podobny to tego przy źródle „Bartłomiej„.

1. Drogowskaz do źródła Bogumiła

Auto można zostawić 100 m dalej, na poboczu drogi gruntowej naprzeciw blaszanego garażu i w dalszą trasę udać się pieszo. Droga ostro opada w dół w kierunku prywatnej posesji, dalej bokiem ścieżką po betonowej kostce obok kurnika, potem po schodach i za zakrętem w kierunku przepływającego strumienia, do widocznych już tablic.

GPS N 49°43’02.1″ , E 21°53’23.1″

2. Ścieżka do źródła Bogumiła

3. Schody prowadzące do źródła Bogumiła

4. Dojście do źródła Bogumiła

5. Otoczenie źródła Bogumiła

7. Druga tablica przy źródle Bogumiła6. Tablica przy źródle Bogumiła

Do niedawna nisza źródłowa miała kształt owalnej misy o wymiarach 0,7 × 0,8 m i głębokości 0,8 m; wykuta została w ławicy piaskowca, ze względu na usytuowanie ulegała ciągłemu zasypywaniu. W ramach udostępniania źródła do ruchu turystycznego zostało ono obudowane betonowymi kręgami, a wypływ wody wyprowadzony przez metalową rurkę.

8. Źródło Bogumiła w Kamborni9. Schodki do źródła Bogumiła10. Betonowe kręgi zabudowujące źródło Bogumiła

Parametry fizykochemiczne źródła: woda typu HCO3–Ca–Mg+H2S, mineralizacja 0,6 ­­g/dm³, temperatura 9,5°C i pH 7,4. Zawartość siarkowodoru wynosi 4,6 mg/dm3, a wydajność – 5 dm³/min. Warstwą wodonośną są gruboławicowe piaskowce i łupki warstw krośnieńskich wieku oligoceńskiego.

11. Rurka wyprowadzająca wodę ze źródła Bogumiła

Poniżej rurki widoczny jest biały osad nitkowatych bakterii siarkowych Beggiatoa i Thiothrix.

12. Osad bakterii siarkowych poniżej wypływu ze źródła Bogumiła

Jeden komentarz do “Źródło wody siarczkowej „Bogumiła” w Komborni (gm. Korczyna, podkarpackie).

Dodaj komentarz