Źródło wody siarczkowej „Bartłomiej” w Woli Komborskiej (gm. Korczyna, podkarpackie).

Źródła siarczkowe to swoiste wypływy wód zawierające w swoim składzie mineralnym przynajmniej 1 mg siarkowodoru (H₂S). Charakteryzują się specyficznym, nieprzyjemnym zapachem zgniłych jaj oraz osadem na dnie niszy źródłowej i drodze odpływu wody, który tworzą kolonie bakterii siarkowych. W gminie Korczyna (pow. krośnieński, podkarpackie) ochroną pomnikową objęto dwa źródła siarczkowe: „Bartłomiej” i „Bogumiła” – oba znajdują się na obszarze Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Źródło „Bartłomiej” zlokalizowane jest na tyłach szkoły podstawowej w Woli Komborskiej, do której można dojechać z szosy nr 19. Miejsce oznakowane jest dużym, czytelnym drogowskazem, dalej piechotą po betonowych płytach ułożonych pomiędzy strumieniem a ogrodzeniem boiska.

GPS N 49°44’06.8″ , E 21°53’20.6″

1. Drogowskaz do źródła Bartłomiej2. Utwardzona ścieżka do źródła Bartłomiej 3. Ścieżka do źródła Bartłomiej4. Otoczenie źródła Bartłomiej

Zanim podejdziemy pod samo źródło warto zapoznać się z treścią tekstu zawartego na tablicy (choć zawiera błąd – zdanie: „Źródło wyprowadza wodę siarczkową o mineralizacji 0,6 g/dm³ typu HCO3 -Ca-Mg,H2S” dotyczy źródła „Bogumiła” w Kamborni).

5. Tablice przy źródle Bartłomiej

Dawniej woda wypływała ze szczeliny i wpadała do niekształtnej niszy wypreparowanej w grubej ławicy piaskowca, a stamtąd przelewała się do pobliskiego potoku. Obecna wszystko przesłania murowana ściana z ciosów piaskowca, a woda wypływa z plastikowej rury.

6. Źródło siarczkowe Bartłomiej7. Pomnikowe źródło Bartłomiej7. Pomnikowe źródło siarczkowe Bartłomiej

Wypływająca woda typu HCO3–Ca–Na+H2S o mineralizacji 0,3 g/dm³ ma temperaturę 9,5 ºC, pH 7,09, wydajność 1 dm³/min i zawartość siarkowodoru 3 mg/dm³. Warstwą wodonośną są gruboławicowe piaskowce i łupki warstw wieku kredowego.

8. Źródło Bartłomiej w Woli Komborskiej9. Wypływ wody ze źródła Bartłomiej

Wewnątrz rury, na kratce przykrywającej odprowadzenie wody oraz na roślinności po której spływa do strumienia widoczny jest biały osad nitkowatych bakterii siarkowych Beggiatoa i Thiothrix.

10. Osad bakterii siarkowych na kratce poniżej wypływu ze źródła

11. Osad bakterii siarkowych przy źródle Bartłomiej12. Źródło Bartłomiej w Woli Komborskiej13. Osad pochodzący od bakterii siarkolubnych

Drugie pomnikowe źródło siarczkowe w gminie Korczyna o nazwie „Bogumiła” znajduje się w miejscowości Kombornia. Więcej o nim w kolejnym artykule.

Jeden komentarz do “Źródło wody siarczkowej „Bartłomiej” w Woli Komborskiej (gm. Korczyna, podkarpackie).

Dodaj komentarz