Zespół pałacowo – parkowy w Pilicy (pow. zawierciański, śląskie).

Pilica to niewielkie miasto położone w powiecie zawierciańskim (woj. śląskie), w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W południowo – zachodniej części miasta ma swój początek rzeka Pilica – najdłuższy lewy dopływ Wisły. Listę pilickich zabytków zapełnia wiele interesujących obiektów, wśród nich wyróżnia zespół pałacowo – parkowy, składający się neorenesansowego pałacu otoczonego parkiem o powierzchni 10 ha. Założenie parkowe jako dzieło sztuki ogrodniczej już w 1932 r. uznano w całości za pomnik przyrody. Park jest ogólnie dostępny, wejście do niego znajduje się u zbiegu ulic Senatorskiej i Zamkowej, ok. 400 m od rynku.

 Wejście do parku w Pilicy

Tuż za brama wjazdową, po prawej stronie głównej alei, znajduje się ogłowiona lipa z przymocowaną do pnia czaszką, krzyżem i tablicą pamiątkową.Pilica - lipa z tablicą pamięciPark w Pilicy - tablica na lipie przy wejściu

Spacerując aleją w stronę pałacu mijamy po obu stronach leśną część parku, w której królują klony pospolite, jawory, lipy i graby.

Dolna część parku w Pilicy Leśna część parku w PilicyNa skraju rozległej polany droga rozdziela się na dwie równoległe aleje, tam też znajdziemy parę okazałych modrzewi.

Park w Pilicy - para okazałych modrzewi Para okazałych modrzewi w parku w Pilicy  Park w Pilicy - pnie okazałych modrzewi

Po skręceniu w lewo i przejściu kilkudziesięciu metrów trafimy na początek wspaniałej, czterorzędowej alei lipowej, będącej pozostałością po barokowej formie parku. Niektóre lipy w szpalerach osiągnęły imponujące rozmiary, na innych czas i choroby odcisnęły swoje piętno – widoczne są guzy, zgrubienia, ubytki w pniach – co czyni je nie mniej interesujące.

 Alejka poprowadzona wzdłuż polany parkowej w Pilicy

 Park w Pilicy - szpalery lipowe

Park w Pilicy - pień ogromnej lipy

Park w Pilicy - aleja czterorzędowa

Park w Pilicy - guzowata lipa Park w Pilicy - lipa o nietypowym pokrojuGórna część alei czterorzędowej

Na końcu alei lipowej znajduje się perełka dendrologiczna – buk pospolity w odmianie Pendula (zwisającej).

Park w Pilicy - buk w odmianie PendulaBuk w odmianie zwisającej widziany od strony fontannyPark w Pilicy - pień buka w odmianie Pendula

Wreszcie możemy się przyjrzeć się bryle pałacu. Jego historia sięga 1610 r. kiedy to Wojciech Padniewski wybudował zamek. Kolejny właściciel – Stanisław Warszycki – otoczył w 1651 r. warownię murami i bastionami. W XVIII w. przebudowano zamek na barokową rezydencję, obecny wygląd pałac uzyskał po 1876 r. – wtedy to Leon Epstein zmodernizował pałac , przebudował park na modny wówczas styl angielski i urządził ogrody z oranżeriami.

 Klon pospolity przy pałacu w PilicyŻywotnik przed pałacem w Pilicy

Na lewo od pałacu, przy południowym skrzydle, rośnie najokazalsze drzew w pilickim parku – potężna lipa szerokolistna zwana Lipą (królowej) Elżbiety – o obwodzie 702 cm i wysokości 26 metrów.

Lipa Elżbiety przy pałacu w PilicyPień Lipy Elżbiety

Poniżej pałacu znajduje się fontanna, a przy niej dwa ciekawie uformowane cisy pospolite.

Formowane cisy przy fontannie

Park w Pilicy - para formowanych cisów

Ostatnie spojrzenie na pałac i rosnące przy nim drzewa i wracamy wzdłuż drugiej alei czterorzędowej.

Zespół Pałacowo - Parkowy w PilicySzpalery lipowe w północnej części parku w Pilicy Aleja czterorzędowa w północnej części parkuwyjątkowo guzowata lipa w parku w Pilicy

Pomnikowe drzewa na terenie klasztoru Bernardynów w Warcie (pow. sieradzki, łódzkie).

Historia Bernardynów w Warcie (pow. sieradzki, łódzkie) sięga 1468 r., kiedy to wybudowano drewniany kościół i sprowadzono zakonników do miasta. Jeszcze w tym samym wieku postawiono murowana świątynię, którą gruntownie przebudowano w latach 1696 -1708 na styl barokowy i w tej formie przetrwała do naszych czasów.

kościół i klasztor Bernardynów w Warciewnętrze kościoła klasztornego w Warcie

Obszar wokół klasztoru otaczają tereny zielone – od strony zachodniej (ul. Klasztorna) dość skąpe, z nasadzeniami rabatowymi i nielicznymi drzewami wzdłuż ogrodzenia, od wschodu przyjmujące postać niewielkiego parku. Niektóre okazy drzew osiągnęły już odpowiedni wiek i obwód pierśnicowy, by wpisać je do szacownego grona pomników przyrody. Na mocy Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. ochroną pomnikową objęto tu 4 egzemplarze drzew – dwa dęby szypułkowe i dwie lipy drobnolistne. Pierwszy z pomnikowych dębów widoczny jest dobrze z ul. Klasztornej, jego korona wychyla się poza ogrodzenie.

pomnikowy dąb przy zachodnim ogrodzeniu klasztoru w Warcie

pomnikowy dąb na terenie klasztoru w Warcie

Pień tego drzewa mierzy w obwodzie 537 cm, wysokość okazu 24 metry.

Warta - pomnikowy dąb przy zachodnim ogrodzeniu klasztoruWarta - pień pomnikowego dębu przy zachodnim ogrodzeniu klasztoru

Na lewo od wejścia do kościoła, przy północnym ogrodzeniu klasztoru, rośnie pomnikowa lipa o obwodzie 424 cm i wysokości 26 metrów.

Warta - pomnikowa lipa na terenie klasztoru BernardynówWarta - pomnikowa lipa na terenie klasztoru

Warta - pomnikowa lipa o obwodzie 424 cm

Warta - pień pomnikowej lipy o obwodzie 424 cm

Stojąc w pobliżu opisanej wyżej lipy widać już koronę i górną część pnia drugiego pomnikowego dębu.

Warta - pomnikowy dąb o obwodzie 565 cm

Okaz mierzy w obwodzie 565 cm, wysokość drzewa 25 metrów. 

pomnikowy dąb o obwodzie 565 cm na terenie klasztoru w Warciepień pomnikowego dębu o obwodzie 565 cm na terenie klasztoru w WarcieWarta - pień pomnikowego dębu o obwodzie 565 cm

Rosnąca kilkanaście metrów na północ pomnikowa lipa jest wysoka na 23 metry i mierzy w obwodzie 352 cm. Dolna część pnia w sezonie wegetacyjnym jest niemal całkowicie przesłonięta przez odrośla i rosnące obok krzaki.

Warta - pomnikowa lipa przy północnym ogrodzeniu klasztorupień pomnikowej lipy rosnącej przy północnym ogrodzeniu klasztoru w Warcie

Pomnikowe drzewa w Warcie opisał również na swoim blogu Paweł Lenart, zapraszam do lektury tego artykułu.