Pomnikowy cis w Cedyni.

Cedynia to najbardziej wysunięte na zachód miasto w Polsce (powiat gryfiński, zachodniopomorskie). Miejscowość znana jest z historycznej bitwy stoczonej w 972 r przez Mieszka I i Czcibora z margrabią Hodonem. Pod miastem (na Górze Czcibora), przy drodze do Osinowa Dolnego znajduje się Pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą, zbudowany w 1972 roku.

Bohaterów zwycięskiej bitwy znajdziemy na cedyńskim rynku, wbudowani są w miejską fontannę.

W pobliżu, naprzeciw Urzędu Miejskiego, rośnie pomnikowy okaz cisa pospolitego.

Obwód pnia tego cisa wynosi 105 cm, wysokość okazu 11 metrów.

Przed cisem ustawiono pomnik upamiętniający walki w latach 972 – 1945.

W pobliżu Cedyni, niedaleko Góry Czcibora, znajduję się Rezerwat Wrzosowiska Cedyńskie. Szczególnie piękne prezentuje się w okresie kwitnienia.

Pomniki przyrody w Rynicy (gm. Widuchowa).

Rynica (powiat gryfiński) to średniej wielkości wieś o kształcie owalnicy, położna w południowo – wschodniej części Gminy Widuchowa, w odległości 2 km od drogi krajowej nr 31 Słubice – Szczecin (zjazd do miejscowości między Chojną a Widuchową). Jedną z niewielu zabytkowych budowli w Rynicy jest kościół p.w. Narodzenia NMP, o konstrukcji ryglowej, wzniesiony w pierwszej połowie XVIII w.

Tuż poza wioską znajduje się cmentarz poniemiecki, niegdyś zdewastowany, kilka lat temu uprzątnięty i odrestaurowany.

Zwiedzając okolicę nie należy zapominać o parku podworskim (ok. 2,5 ha), w którym można jeszcze odnaleźć ruiny dawnego zamku. Wprawdzie lata świetności park ma już za sobą i wymaga pilnej rewitalizacji, to znajdziemy w nim aż 5 drzew o statusie pomników przyrody. Wejście do parku znajduje się ok. 150 m od kościoła, tam też ma początek krótka aleja złożona z kasztanowców.

Tuż poza aleją rośnie potężny kasztanowiec biały o obwodzie 400 cm i wysokości 35 m.

W pobliżu odnajdziemy pomnikowy okaz platana klonolistnego o obwodzie 420 cm i wysokości 26 metrów.

W grupie pomnikowych drzew jest również uszkodzona lipa szerokolistna o obwodzie 360 cm.

Nieco dalej, po prawej stronie ścieżki przecinającej park, w pobliżu cieku wodnego, zlokalizowana jest pomnikowa sosna wejmutka o obwodzie 200 cm, opleciona potężnym bluszczem. Drzewo wprawdzie utraciło koronę 2 lata temu, ale dzięki niespotykanie grubemu okazowi bluszczu nie utraciło walorów pomnikowych.

Za strumykiem ścieżka skręca w lewo i prowadzi do najcenniejszego drzewa w tym założeniu parkowym – ogromnego dębu szypułkowego o nazwie „Piast”.

Okaz mierzy 710 cm w obwodzie, wysokość dębu 32 metry. Jego wiek można oszacować na 400 lat ! W rejestrze wojewódzkim „Piast” figuruje jako dąb bezszypułkowy, co przez wiele lat wprowadzało pewne zamieszanie. Badania wykonane w ostatnich latach potwierdziły iż mamy do czynienia z dębem szypułkowym.

Na pniu oprócz standardowej tabliczki „Pomnik Przyrody” wisi też druga, świadcząca o tym że pobrane z „Piasta” żołędzie oraz szczepki przechowywane są w leśnym banku genów.

Z formalnego punktu widzenia, wzdłuż cieku wodnego przecinającego park, przebiega granica między gmina Widuchowa i Chojna. Administracyjnie „Piast” rośnie więc na terenie gminy Chojna.