Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz (gm. Polkowice, dolnośląskie).

Zadrzewienia śródpolne to zbiorowiska roślinne niebędące lasem, składające się z rosnących w niewielkich grupach drzew i krzewów. Choć zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, ich rola w środowisku jest ogromna: urozmaicają rolniczy krajobraz, zapobiegają erozji, chronią przed wiatrem, ograniczają straty wody, przyczyniają się do wzrostu plonów, ponadto są miejscem życia wielu drobnych zwierząt. W składzie gatunkowym zadrzewień śródpolnych odnajdziemy: wierzby, brzozy, lipy, graby, leszczynę, rzadziej: dęby, klony, wiązy. W podszycie spotyka się: tarninę, głóg, czarny bez, dziką różę.

zadrzewienie śródpolneW remizach śródpolnych będących tematem dzisiejszego artykułu dominują sędziwe dęby szypułkowe. W celu ich ochrony Uchwałą nr XII/140/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2019 r. powołano do życia pomnik przyrody w postaci dwóch grup zadrzewień. Chronione obiekty znajdują się pośród pola uprawnego po lewej (północnej) stronie drogi ze wsi Trzebcz do wsi Komorniki. Odnalezienia pomnika przyrody ułatwiają ustawione przy szosie tablice.

tablice w pobliżu pomnika przyrody

tablica Zadrzewienia śródpolne Komorniki - Trzebcz

mapa sytuacyjna pomnika przyrody

W polu, ok. 330 m za tablicą, widoczna jest pierwsza grupa pomnikowych drzew.

GPS N 51°31′24″, E 16°07′31″

tablice na tle pomnikowych zadrzewieńZadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 1 od wschodupomnikowa grupa drzew nr 1 - widok od południaZadrzewienia śródpolne - grupa drzew nr 1Zadrzewienia śródpolne Komrniki - Trzebcz, grupa nr 1

W skład pomnikowej grupy nr 1 wchodzi 12 dębów szypułkowych o obwodach: 556, 287, 254, 229, 250, 430, 393, 302, 316, 325, 344, 290 cm. Najgrubsze okazy charakteryzują się niestety złym stanem zdrowotnym – widoczne są spore dziuple w pniach, nadpróchniałe tylce po nieumiejętnej wycince konarów, brak kory. Dostępu do wnętrza remizy bronią gęste krzewy kolczastej tarniny.

tablica przy grupie drzew nr 1

okazałe dęby w grupie drzew nr 1pomnikowe dęby w grupie drzew nr 1dęby w grupie drzew nr 1Zadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 1 od zachodu

W odległości 350 m na północny – zachód zlokalizowana jest druga grupa pomnikowych drzew.

GPS N 51°31′31″, E 16°07′16″

grupa drzew nr 2 - Zadrzewienie śródpolne Komorniki - TrzebczZadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 2 od wschoduZadrzewienia śródpolne Komrniki - Trzebcz, grupa nr 2Zadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 2 od południa

W grupie nr 2 rośnie 7 dębów szypułkowych o obwodach: 334, 183, 356, 480, 289, 347, 397 cm. Z oczywistych względów zbliżanie się do pomnika przyrody należy zaplanować po sezonie wegetacyjnym, w przeciwnym razie możemy się narazić na uzasadniony gniew rolnika.

tablica przy grupie drzew nr 2pomnikowe dęby w grupie drzew nr 2okazałe dęby w grupie drzew nr 2pomnikowa remiza śródpolna

Naprzeciw pomnika przyrody, na niewielkim wzgórzu po drugiej stronie szosy, znajduje się  Dąb Papieski nr 402. Drogowskaz kierujący do potomka martwego już dębu „Chrobry” ustawiono przy szosie. Spacerując do dębu mijamy Aleję Pamięci Nadleśnictwa Lubin, na granitowych głazach wykuto nazwisko, imię i funkcję sprawowaną podczas służby leśnej.

Aleja Pamięci przy Dębie PapieskimAleja Pamięci w Nadleśnictwie Lubin

Dąb Papieski to młode jeszcze drzewo posadzone w 2006 r., a wyhodowane dwa lata wcześniej z żołędzi poświęconych w Watykanie przez Jana Pawła II.

Dąb Papieski w pobliżu wsi TrzebczDąb Papieski nr 402

O pozostałych pomniki przyrody w gminie Polkowice można poczytać w artykule „Pomniki przyrody w gminie Polkowice„.

Pomniki przyrody w gminie Polkowice (dolnośląskie).

Edytowano 04.04.2021 r. Gmina miejsko – wiejska Polkowice położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie polkowickim. W zasadzie cały teren gminy znajduje się w zasięgu eksploatacji rud miedzi, wydobywanych i przerabianych przez KGHM Polska Miedź S.A. W krajobrazie gminy wyróżnia się silnie uprzemysłowione centrum – miasto Polkowice, otoczone mozaiką lasów (40% pow. gminy) i pól uprawnych (43% pow. gminy). Na terenie gminy istnieją zaledwie 3 pomniki przyrody ożywionej: pojedynczy okaz dębu szypułkowego, podwójna aleja dębowa o długości 795 m, obejmująca 346 egzemplarzy (w tym 345 dębów szypułkowych oraz 1 dąb czerwony) oraz grupowy pomnik przyrody o nazwie „Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz”, obejmujący dwie remizy śródpolne z 19 okazami dębów. To nietypowa sytuacja w województwie dolnośląskim gdzie 3 pomniki przyrody obejmują ochroną aż 366 drzew.

Wspomniany wyżej pojedynczy okaz pomnikowego dębu rośnie w kompleksie leśnym (oddz. 115 c) położonym na południe od wsi Żelazny Most (ok. 1,5 km od tartaku, boiska).

GPS N 51°27’46.45” , E 16°10’25.44”

Drzewo mierzy w obwodzie 360 cm, wysokość dębu 23 metry, wiek wg danych Nadleśnictwa Lubin 350 lat.

Unikalna, czterorzędowa aleja złożona głównie z dębów szypułkowych, znajduje się w Nowym Dworze – formalnie jest to część dużej wsi Jędrzychów. Do alei prowadzą drogowskazy, ustawione przy głównych skrzyżowaniach we wsi.

Lokalizację alei najlepiej oddaje mapka, będąca fragmentem tablicy usytuowanej na początku i końcu alei.

Początek alei znajduje się na skraju parku otaczającego pałac w Nowym Dworze.

Na ustawionych tablicach bardzo szczegółowo opisano ten pomnik przyrody.

Przedmiotem ochrony jest podwójna, czterorzędowa aleja o długości 795 m, złożona z 345 dębów szypułkowych oraz jednego dębu czerwonego. Obwód drzew mieści się w przedziale 80 – 306 cm, wysokość 17 – 27 m.

Koniec alei styka się z granicą lasu. Tu znajduje się ambona myśliwska oraz tablice informacyjne o treści identycznej jak na początku.

Trzecim pomnikiem przyrody w gminie Polkowice powołanym 27 sierpnia 2019 r. są dwie grupy (12 + 7) okazałych dębów szypułkowych o nazwie „Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz”. W nazwie pomnika przyrody zawiera się jego lokalizacja. 

tablice w pobliżu pomnika przyrodyZadrzewienia śródpolne - grupa drzew nr 1Zadrzewienia śródpolne - widok grupy nr 2 od wschodu

Dokładny opis oraz więcej zdjęć znajduje się w artykule „Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz„.