Park Śródmiejski w Chojnowie.

Jednym z ciekawszych zabytków Chojnowa jest Zamek Piastowski (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego), którego historia sięga II poł. XIII w. W latach 1546-1547 został przebudowany w stylu renesansowym.

Z okresu przebudowy pochodzi ozdobny portal z popiersiami Fryderyka III i jego żony Katarzyny Meklemburskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie zamku znajduje się Park Śródmiejski, ograniczony od południa rzeką Skorą, a od północy zabudową ulic Placu Zamkowego i Królowej Jadwigi.

Pod względem powierzchni (ok. 2,5 ha) jest drugim co do wielkości parkiem w Chojnowie. Pięciokrotnie mniejszy od Parku Piastowskiego zachwyca jednak swoim położeniem oraz obecnością aż 15 drzew uznanych za pomniki przyrody. Do parku można wprawdzie zejść alejką biegnącą od zamku, jednak poznawanie Parku Śródmiejskiego zaczniemy od ul. Wolności, czyli w miejscu gdzie skończyliśmy poprzednią wędrówkę po Chojnowie (Pomnikowe drzewa przy ul. M. Reja w Chojnowie). Tam przywitają nas dwa pomnikowe kasztanowce białe „Schiller” i „Słowacki”.

Obwód okazów wynosi odpowiednio 306 i 333 cm, wysokość 24 metry.

Za placem zabaw rośnie buk pospolity „Mickiewicz” o obwodzie pnia 350 cm.

Obok grupa 7 zrośniętych grabów pospolitych „Siedmiu Wspaniałych”. 

Obwody poszczególnych egzemplarzy mieszczą się w przedziale 66 do 146 cm, wysokość 19 metrów.

Za ogrodzeniem biblioteki rośnie klon zwyczajny „Miłosz” o obwodzie 235 cm i wysokości 21 metrów.

Obok rośnie okaz jesionu pospolitego „Lem”.

Obwód w pierśnicy wynosi 354 cm, wysokość drzewa 26 metrów.

Przy rogu ogrodzenia, widoczne na tle zamku dwa pomnikowe okazy : jesion „Reymont” i klon pospolity „Sienkiewicz”.

Obwód obydwu egzemplarzy wynosi 259 cm, wysokość 26 i 25 metrów.

Idąc ku rzece natrafimy na grupę 3 pomnikowych okazów, od lewej : klon jawor „Piotruś” (obwód 259 cm), platan klonolistny „Waldek” (obwód 292 cm) i kasztanowiec biały „Jasiu” o obwodzie 335 cm.

Spacerując w dół rzeki znajdziemy rosnący na obrzeżu polany dąb bezszypułkowy „Zbysiu”.

Dąb mierzy 356 cm w pierśnicy, wysokość okazu 27 metrów.

Na środku polany rośnie dąb czerwony „Jurek” o obwodzie 367 cm i wysokości 27 metrów.

Ostatnim pomnikowym drzewem na trasie dzisiejszej wycieczki jest topola szara „Majka”.

Okaz mierzy 375 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 25 metrów.

Opisany wyżej park należy bardziej cenić za różnorodność gatunkową pomnikowych okazów, niż za ich raczej mało wybitne rozmiary. Bardzo stare i jedne z najgrubszych dębów na Dolnym Śląsku rosną w oddalonych o 2 km od Chojnowa wioskach : Konradówka i Piotrowice. Opiszę je szczegółowo w kolejnym artykule.