„Lech”, „Czech” i „Rus” w Rogalinie.

Jedno z największych, naturalnych skupisk wiekowych dębów znajduje się w okolicy Rogalina (gm. Mosina), kilkanaście kilometrów na południe od Poznania. Dla ich ochrony powołano w 1997 r. Rogaliński Park Krajobrazowy, w którym 860 dębów uznano za pomniki przyrody. Najsłynniejsze: „Lech”, „Czech” i „Rus” rosną w parku otaczającym pałac w Rogalinie z XVIII w – siedziby oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Orientację po parku ułatwiają liczne drogowskazy, kierujące do wszystkich atrakcji zespołu pałacowo – parkowego.

Na tyłach pałacu znajduje się ogród w stylu francuskim, ozdobiony kilkoma rzeźbami.

Za ogrodzoną częścią ogrodu francuskiego otwiera się naturalistyczny park w stylu angielskim. Jego największą atrakcją jest Polana dębów zabytkowych, z trzema najbardziej znanymi w Wielkopolsce dębami.

Dąb „Lech” uległ w listopadzie 2014 r. obłamaniu. Obwód drzewa 649 cm, wiek oszacowano na ok. 630 lat.

Dąb „Czech” jest martwy od 1992 r. Obwód drzewa wynosi 726 cm, wysokość 23 m, szacowany wiek 540 lat.

W najlepszej kondycji z całej trójki jest dąb „Rus” o obwodzie 930 cm. Szacowany wiek tego drzewa to 520 lat.

Oprócz typowej tabliczki dąb „Rus” posiada poniżej drugą, informującą o pobraniu i przechowywaniu materiału genetycznego.

Na polanie rośnie jeszcze kilka innych wiekowych dębów.

Mając więcej czasu można próbować odnaleźć inne pomnikowe dęby rosnące pośród starorzeczy Warty. Mi niestety tego czasu zabrakło, jechałem już dalej do Kórnika (zamek i arboretum) i Zaniemyśla (dąb „Dziaduś). Więcej o „Dziadusiu” – ogromnym dębie o obwodzie 810 cm w następnym artykule.

Pomnikowe drzewa przy ul. M. Reja w Chojnowie.

Poprzedni artykuł o chojnowskich pomnikach przyrody poświęcony był grupie grupie 9 glediczji trójcierniowych, rosnących przy skrzyżowaniu ulic Reja i Poźniaków (Iglicznie trójcierniowe „Kolczatki” w Chojnowie). Dzisiejszą wędrówkę przybliżającą kolejne pomnikowe okazy drzew w Chojnowie rozpoczniemy w tym samym miejscu, bowiem „Kolczatki” graniczą przez ulicę z interesującym założeniem parkowym przylegającym do Powiatowego Zespołu Szkół. 

Na ogrodzonym terenie tego parku znajduje się 5 objętych ochroną pomnikową drzew. Najbliżej budynku szkoły rośnie pomnikowy jesion wyniosły „Jowisz”.

Obwód okazu wynosi 276 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

W pobliżu, przy boisku, stoi pomnikowy wiąz szypułkowy „Orfeusz” o obwodzie 245 cm i wysokości 26 metrów.

Przy alejce biegnącej wzdłuż boiska rośnie okaz dębu bezszypułkowego „Szafer”.

Obwód w pierśnicy wynosi 308 cm, wysokość 25 metrów.

W zachodniej części parku, przy samym ogrodzeniu, rośnie pomnikowy platan klonolistny „Witos”.

Okaz mierzy w pierśnicy 318 cm, wysokość drzewa 19 metrów.

Ostatnie pomnikowe drzewo – buk pospolity „Kopernik” rośnie w rogu boiska.

Buk mierzy 342 cm w obwodzie, wysokość drzewa 19 metrów.

Poza terenem szkolnym, w pasie zieleni pomiędzy ul. Reja a chodnikiem, rośnie pomnikowy dąb czerwony „Marszałek”.

22.11.2014 r. Przejeżdżając niedawno przez Chojnów zauważyłem, że po „Marszałku” pozostał tylko karcz. Nie znam powodów, dla których to drzewo zostało wycięte.

Obwód dębu wynosi 351 cm, wysokość 22 metry.

 Kilkadziesiąt metrów dalej, po przeciwnej stronie ulicy (przy ścieżce prowadzącej do rzeki), stoi dąb bezszypułkowy „Lech”.

 „Lech” mierzy w obwodzie 363 cm, wysokość dębu 26 metrów.

 W pobliżu, przy wale nad rzeką Skorą, rośnie pomnikowy jesion wyniosły „Czech”.

Okaz mierzy 335 cm w pierśnicy, wysokość drzewa 24 metry.

Brakujący do kompletu „Rus” to kasztanowiec biały rosnący po przeciwnej stronie drogi, przy boisku Gimnazjum nr 2.

Obwód okazu wynosi 332 cm, wysokość kasztanowca 25 metrów.

Z tego miejsca jest już tylko kilkadziesiąt metrów do Parku Śródmiejskiego z wieloma egzemplarzami pomnikowych drzew. Park ten będzie tematem kolejnego artykułu.