Pomnikowe dęby w Imbramowicach (gm. Żarów, dolnośląskie).

Na mocy Uchwały nr XXXV/278/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody powołano do ochrony pomnikowej 9 okazów drzew: dwa zlokalizowane w Imbramowicach, trzy w Mrowinach, cztery w Żarowie. Pomnikami przyrody w Imbramowicach – wsi leżącej na obrzeżu Równiny Wrocławskiej (pow. świdnicki, gm. Żarów) – ustanowiono dwa dęby szypułkowe oddalone od siebie o ok. 550 m, połączone drogą gruntową biegnącą wzdłuż południowego krańca zabudowań. Pierwszy z pomnikowych dębów rośnie na niewysokim wale przy narożniku placu sportowego, w szpalerze innych okazałych dębów.

GPS N 50°57′51.9″ , E 16°34′23.4″

Imbramowice - pomnikowy dąb w narożniku placu sportowegoImbramowice - pomnikowy dąb w narożniku boiskaImbramowice - pomnikowy dąb nr 1

Imbramowice - pomnikowy okaz w szpalerze innych dębówImbramowice - szpaler dębów z pomnikowym okazem

Opisywany dąb jest okazem wielopniowym, dodatkowo rośnie na skarpie – w takim przypadku pomiar obwodu tego drzewa jest bardzo problematyczny. Obwód podany w Uchwale to 460 cm, pomiar wykonany przy samej ziemi dał wynik 789 cm.

wielopniowy okaz pomnikowego dębu z Imbramowicpnie pomnikowego dębu nr 1 w Imbramowicach

Imbramowice - wielopniowy okaz pomnikowego dębupomiar obwodu pomnikowego dębu nr 1 z ImbramowicImbramowice - pomiar obwodu pomnikowego dębu

Drugi pomnikowy dąb oddalony jest od pierwszego o ok. 540 m, można do niego dotrzeć drogą gruntową łączącą oba okazy lub krótkim dojazdem od strony kościoła.

GPS N 50°57′58.8″ , E 16°33′58.8″

Imbramowice - otoczenie pomnikowego dębu nr 2Imbramowice - pomnikowy dąb nr 2pomnikowy dąb nr 2 z ImbramowicImbramowice - pomnikowy dąb na skraju pola

Z pomiarem obwodu pierśnicowego  tego dębu nie ma kłopotu, okaz posiada regularny pień i rośnie na płaskim terenie. Pomiar dokonany w marcu 2022 r. dał wynik 528 cm, który jest podobny do obwodu podanego w Uchwale (530 cm).

Imbramowice - pień pomnikowego dębu nr 2

pomiar obwodu pomnikowego dębu nr 2 z Imbramowic

Imbramowice - pomiar obwodu pomnikowego dębu nr 2

Na koniec pragnę jeszcze poruszyć sprawę oznakowania – a raczej jego braku – pomników przyrody na terenie gminy Żarów. Godne pochwały jest powoływanie nowych drzew do ochrony pomnikowej, ale należy to sfinalizować przybiciem na pień właściwej tabliczki. Zwiększa to świadomość miejscowego społeczeństwa (nie wszyscy mieszkańcy interesują się lokalnymi uchwałami, ale każdy z nich zauważy tabliczkę na drzewie), ponadto ułatwia przyjezdnym miłośnikom przyrody odnajdywanie pomnikowych okazów w terenie.

Park w Łażanach (gm. Żarów).

Łażany to wieś położona na lewym brzegu Strzegomki, sąsiadująca od północy z Żarowem. W centrum tej miejscowości znajduje się gotycko – renesansowy kościół oraz otoczony fosą zrujnowany pałac z XVIII w.

Do pałacu przylega założony w XIX w. park krajobrazowy o powierzchni 7.5 ha. Dawniej założenie parkowe uświetniała oranżeria oraz pergola, której ruiny można jeszcze dzisiaj zobaczyć.

Część parku od strony drogi jest zagospodarowana, znajduje się tu plac zabaw, wiata oraz drewniana kładka.

GPS N 50°57′26.75″ , E 16°29′24.90″

Decyzją Rady Miejskiej w Żarowie z grudnia 2003 r. za pomniki przyrody w tym parku uznano 9 drzew: 1 platan klonolistny, 2 klony pospolite, 2 buki odm. purpurowej, 3 dęby bezszypułkowe i 1 lipa drobnolistna. Ich identyfikacja ze względu na brak tabliczek jest mocno utrudniona. Nie ma wątpliwości co do jedynego platana rosnącego na prawo od wejścia na teren parku (obw. 460 cm).

Uwagę zwiedzającego park na pewno przyciągną dwa okazałe buki czerwonolistne, rosnące na skraju parkowej polany.

Obwód okazów wynosi 403 i 333 cm.

Dalsza część parku jest już niestety zaniedbana, nieliczne alejki i wysoki podszyt utrudniają odnalezienie i sfotografowanie pomnikowych okazów.Poniżej fotki drzew które zwróciły moją uwagę, podejrzewane o bycie tymi pomnikowymi.