Pomniki przyrody w Sulechowie (pow. zielonogórski, lubuskie).

Sulechów to miasto położone w południowo – wschodniej części województwa lubuskiego, ok. 20 km od Zielonej Góry, przy drodze ekspresowej S-3. Jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej wyjątkowo bogatej w rekordowe okazy drzew pomnikowych. W granicach administracyjnych Sulechowa znajduje się najgrubsza w Polsce morwa biała – pomnikowy egzemplarz o obwodzie 440 cm liczący sobie ponad 270 lat. Drzewo to zostało dokładnie opisane w artykule „Morwa biała z Sulechowa„.

GPS N 52°05′24.1″ , E 15°37′34.1″

najstarsza morwa biała w Polsce latempomnikowa morwa biała z Sulechowa

Niemniej interesujący jest opisany w poprzednim artykule pomnikowy cypryśnik błotny – to  egzemplarz o największym obwodzie w województwie lubuskim i jeden z najgrubszych okazów tego gatunku w Polsce (obwód 418 cm).

GPS N 52°05′10.2″ , E 15°37′22.4″

Sulechów - pomnikowy cypryśnik błotny jesienią

Sulechów - pomnikowy cypryśnik zimą

Listę pomnikowych drzew egzotycznych gatunków zamyka miłorząb dwuklapowy rosnący przy budynku filii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od strony ul. Piaskowej.

GPS N 52°04′48.2″ , E 15°37′09.4″

pomnikowy miłorząb na tle filii UZ w Sulechowiepomnikowy miłorząb z Sulechowapomnikowy miłorząb rosnący przy filii UZ w Sulechowie

Daleko mu jednak do rekordowych okazów – to dość wątły okaz o obwodzie wynoszącym 147,5 cm i wysokości równej 12 metrów, niemniej urzeka malowniczym ubarwieniem jesiennych liści.

pień pomnikowego miłorzębu z Sulechowa

Pozostałe pomnikowe drzewa w Sulechowie to dęby szypułkowe w ilości 4 sztuk, pierwszy z nich rośnie na skwerze przy ul. Krańcowej.

GPS N 52°04′41.5″ , E 15°37′05.7″

pomnikowy dąb z ul. Krańcowej w SulechowieSulechów - pomnikowy dąb z ul. Krańcowej

To zdrowy okaz o wysoko osadzonej koronie, jego pień mierzy w obwodzie 398 cm, wysokość drzewa to 23 metry.

Sulechów - pień pomnikowego dębu z ul. Krańcowej

ul. Krańcowa w Sulechowie - pień pomnikowego dębu

Drugi dąb rośnie na ogrodzonym terenie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, u zbiegu ulic Żeromskiego i Licealnej. Drzewo posiada krótki pień o obwodzie 371 cm, wysokość dębu 25 metrów.

GPS N 52°05′06.6″ , E 15°37′47.1″

pomnikowy dąb rosnący na terenie PSP w Sulechowie

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Żeromskiego w Sulechowie

pień pomnikowego dębu rosnącego na terenie PSP w Sulechowie

Pomiędzy kościołem pw. Podwyższenia Krzyża a Bramą Krośnieńską znajduje się kolejny pomnikowy egzemplarz dębu szypułkowego o obwodzie 426 cm i wysokości 21 metrów.

GPS N 52°05′07.8″ , E 15°37′26.6″

pomnikowy dąb rosnący przy Bramie Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle Bramy Krośnieńskiej w Sulechowiepień pomnikowego dębu rosnącego przy kościele w Sulechowiepień pomnikowego dębu na tle kościoła w Sulechowie

Ostatni pomnikowy dąb rośnie obok marketu „Biedronka” przy ul. Styczniowej.

GPS N 52°05′35.1″ , E 15°37′24.6″

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Styczniowej w Sulechowiepomnikowy dąb rosnący przy Biedronce w Sulechowiepomnikowy dąb z ul. Styczniowej w Sulechowie

To najgrubszy z sulechowskich dębów o obwodzie pnia wynoszącym 456 cm, wysokość drzewa 21 metrów.

pień pomnikowego dębu rosnącego przy Biedronce w Sulechowiepień pomnikowego dębu z ul. Styczniowej w Sulechowie

Pomniki przyrody nieożywionej w Sulechowie reprezentuje głaz narzutowy o obwodzie 1120 cm i 165 cm wysokości. Leży na skwerze u zbiegu ulic Zielonej i Wojska Polskiego, więcej o nim w artykule „Pomnikowe głazy narzutowe w gminie Sulechów„.

GPS N 52°05′40.1″ , E 15°37′31.8″

głaz w Sulechowie 1120 cm obwodu

Pomnikowy cypryśnik błotny z Sulechowa (pow. zielonogórski, lubuskie).

Miłośnikom i poszukiwaczom najstarszych i najokazalszych polskich drzew Sulechów (pow. zielonogórski, lubuskie) znany jest głównie z najgrubszej w kraju morwy białej oraz słynnym sosnom: „Rzepicha” i „Waligóra” rosnących w okolicznych wsiach. Niewiele osób wie, że w mieście znajduje się jeszcze jedno interesujące drzewo, rekordowe pod względem grubości w skali regionu i kraju. Jest nim rzadki okaz cypryśnika błotnego o statusie pomnika przyrody, zlokalizowany w centrum Sulechowa na skwerze przy alei Niepodległości, 100 m na północ od Bramy Krośnieńskiej (Piastowskiej).

GPS N 52°05′10.2″ , E 15°37′22.4″

Sulechów - otoczenie pomnikowego cypryśnikaSulechów - pomnikowy cypryśnik błotny jesienią

Sulechów - pomnikowy cypryśnik zimąSulechów - pomnikowy cypryśnik jesienią

Sulechów - pomnikowy cypryśnik na tle kościoła

Cypryśnik charakteryzuje się dobrym stanem zdrowotnym; od strony wschodniej widoczna jest sporej wielkości blizna po wyłamanym konarze.

Sulechów - pomnikowy cypryśnik od wschodublizna po wyłamanym konarze

Drzewo otoczono niewysokim, drewnianym płotem, pień okazu oznakowano typową w gminie Sulechów tabliczką.

Sulechów - pień pomnikowego cypryśnika

Sulechów - pień pomnikowego cypryśnika jesieniąSulechów - tabliczka na pomnikowym cypryśniku

Ujęty na tabliczce obwód jest błędny, cypryśnik w chwili powołania (2006 r.) na pomnik przyrody mierzył już 370 cm. Obwód zmierzony w październiku 2022 r. wynoszący 418 cm lokuje sulechowski cypryśnik w czołówce najokazalszych egzemplarzy tego gatunku w Polsce!

Sulechów - pomiar obwodu pomnikowego cypryśnika błotnego

obwód sulechowskiego cypryśnika

Cechą charakterystyczną dla cypryśnika błotnego jest wykształcanie korzeni oddechowych (pneumatoforów) gdy rośnie na podmokłym podłożu. Pod koroną sulechowskiego okazu znajdziemy dwa pneumatofory wystające z ziemi na kilkanaście centymetrów.

Sulechów - pień pomnikowego cypryśnika zimą

Sulechów - pień pomnikowego cypryśnika zimą

Drzewo to opisał również Paweł Lenart na swoim blogu – zapraszam do lektury artykułu,  pozostałe pomnikowe drzewa w Sulechowie opiszę w kolejnym wpisie.