Skała z medalionem.

Na południowo – zachodnim stoku Wieżycy ( Żerkowice k. Lwówka Śląskiego ) wznosi się okazała forma skalna zwana ” Skałą z medalionem „. Piaskowcowy ostaniec tworzy dość regularną basztę o wysokości 14 m.

Na południowo – wschodniej ścianie znajdował się medalion ( od którego skała przyjęła nazwę ) z wizerunkiem męskiej głowy i datami 1971 – 1887, 22 Marzec. Tablica ta zaginęła w latach 80-tych i została kilka lat temu zastąpiona herbem Lwówka Śląskiego.

Na szczycie urządzono platformę widokową do której prowadziła kładka z sąsiedniej skałki. Niestety została ona zerwana, przez co dostęp na szczyt mają wyłącznie amatorzy wspinaczki. Zresztą, okolice Skały porosły lasem, więc widoki z niej mocno ograniczone.

„Skała z medalionem” znajduje się w lesie po lewej stronie drogi Żerkowice – Skała, ok. 500 m przed pierwszymi zabudowaniami wsi Skała. Pieszo można do niej dojść zielonym szlakiem prowadzącym z Żerkowic do ruin pałacu w Skale.

„Skała z medalionem” posiada status pomnika przyrody nieożywionej. Nie przeszkadzało to komuś wcale i pobazgrał ją bezlitośnie sprajem ( na szczęście w mało eksponowanym miejscu ).

Dodaj komentarz