Pomnikowa aleja przy ruinach zamku Grodztwo w Kamiennej Górze.

Zamek Grodztwo w Kamiennej Górze powstał ok.1508 r. Przez stulecia przechodził różne koleje losu, szczyt rozwoju osiągając w XIX w., kiedy gościli w nim król  Fryderyk Wilhelm  III,  car Aleksander I. W 1964 r. spłonął dach i budowla popadła w ruinę ( Słownik Geografii Turystycznej Sudetów t. 8 ).

Ruiny znajdują się po lewej stronie Bobru, pomiędzy ulicami Wałbrzyską, Bohaterów Getta, Zamkową, Legnicką.

Wzdłuż skarpy sąsiadującej ze stacją paliw Orlen ( ul. Wałbrzyska ), znajduje się pomnikowa aleja dębowa.

Aleja liczy 20 sędziwych dębów szypułkowych, o obwodach 140 – 310 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Wiek rosnących tu dębów ocenia się w zależności od źródła na 120 – 150 lub na 250 lat.

 

 

 

 

 

 

 

Inna aleja zwana Książęcą wiedzie od strony miasta i łączy się z aleją lipowo – dębową okalalącą ruiny od południa i wschodu.

Od północy, po obu stronach wału przeciwpowodziowego, obok oczyszczalni ścieków wiedzie aleja lipowa.

Niestety, aleje te pomimo sędziwego wieku rosnących w nich drzew, nie posiadają statusu pomnika przyrody.

Dodaj komentarz