Pomniki przyrody w gminie Lwówek Śląski.

Temat pomników przyrody w gminie Lwówek Śląski był już wielokrotnie poruszany na tym blogu. Szczególnie bogata i interesująca jest przyroda nieożywiona gminy chroniona w formie pomników przyrody. Reprezentują one szeroki wachlarz tworów geologicznych :  od  ostańców piaskowcowych ( Skała z medalionem ), krasowych i pseudokrasowych jaskiń ( Jaskinie w okolicach Lwówka Śląskiego ), po stanowiska dokumentujące wulkaniczną przeszłość okolic położonych na północ od Lwówka Śląskiego ( Kamieniołom bazaltu w Żerkowicach ). Do tej grupy zdecydowanie powinny dołączyć Lwóweckie Skały leżące na obrzeżu miasta, które nie wiadomo z jakiego powodu ochroną pomnikową nie zostały objęte.

Równie bogato przedstawia się lista pomnikowych drzew w gminie. Niemal rok temu opisałem miejskie pomniki przyrody ( Pomnikowe drzewa Lwówka Śląskiego ). Osobnych artykułów doczekały się też drzewa rosnące w pobliżu : Niwnic ( Pomniki przyrody w Niwnicach k. Lwówka Śląskiego ), Soboty ( Pomnikowe drzewa w Sobocie k. Lwówka Śląskiego ) oraz Skały ( Park przy pałacu w Skale gm. Lwówek Śląski ).

W powyższych artykułach swojego miejsca nie znalazło kilka drzew, rozsianych pojedynczo na terenie opisywanej gminy. Do takich należy pomnikowa lipa drobnolistna „Furtianka”, rosnąca przy wejściu na teren nieczynnego kościoła w Kotliskach.

GPS N 51°09′20.73″ , E 15°31′05.50″

Obwód drzewa wynosi 370 cm, wysokość ponad 20 m, wiek jak głosi tabliczka 200 lat.

W miejscowości Bielanka, przy posesji nr 15, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Bielak”.

GPS N 51°07′12.93″ , E 15°41′15.50″

Obwód pnia 380 cm, wiek ok. 250 lat.

Dość trudnym do odnalezienia jest dąb szypułkowy „Łowczy”, rosnący w lesie ok. 1 km od wsi Dworek. Aby do niego trafić, należy wędrować niebieskim szlakiem łączącym Dworek z Pieszkowem i przy dużym skrzyżowaniu ze słupkiem oddziałowym 244/245/238/239 skręcić w prawo w kierunku Soboty. Dąb stoi 60 – 80 m niżej, oddalony o 30 m na prawo od leśnego traktu, schowany za świerkowym młodnikiem.

GPS N 51°06′01.29″ , E 15°40′25.99″

Obwód dębu w pierśnicy 440 cm, wiek 300 lat.

 

 

 

 

 

 

 

Przy posesji nr 7 w Radomiłowicach, oddalonej o ok. 200 m od głównej drogi we wsi, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Radomiła”.

GPS N 51°03′33.76″ , E 15°43′16.29″

Lipa jest uszkodzona, jeden z głównych przewodników uległ obłamaniu. Pień lipy ma 450 cm w obwodzie, wiek 200 lat.

100 m od tablicy miejscowości Gradówek i 50 m od szosy w kierunku Gryfowa Śląskiego – w drzewostanie na skraju lasu rośnie pomnikowa daglezja zielona „Śmiała”.

Obwód drzewa w pierśnicy 310 cm, wiek ok. 100 lat.

Uchwałą Nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dn. 26.11.2015 r. powołano do ochrony pomnikowej dąb szypułkowy „Jastrząb”, rosnący przy drodze leśnej łączącej wsie Bielanka i Pieszków.

GPS N 51°06′42″ , E 15°41′33″

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 440 cm, wysokość 28,5 m.