Pomniki przyrody w gminie Lwówek Śląski.

Temat pomników przyrody w gminie Lwówek Śląski był już wielokrotnie poruszany na tym blogu. Szczególnie bogata i interesująca jest przyroda nieożywiona gminy chroniona w formie pomników przyrody. Reprezentują one szeroki wachlarz tworów geologicznych :  od  ostańców piaskowcowych ( Skała z medalionem ), krasowych i pseudokrasowych jaskiń ( Jaskinie w okolicach Lwówka Śląskiego ), po stanowiska dokumentujące wulkaniczną przeszłość okolic położonych na północ od Lwówka Śląskiego ( Kamieniołom bazaltu w Żerkowicach ). Do tej grupy zdecydowanie powinny dołączyć Lwóweckie Skały leżące na obrzeżu miasta, które nie wiadomo z jakiego powodu ochroną pomnikową nie zostały objęte.

Równie bogato przedstawia się lista pomnikowych drzew w gminie. Niemal rok temu opisałem miejskie pomniki przyrody ( Pomnikowe drzewa Lwówka Śląskiego ). Osobnych artykułów doczekały się też drzewa rosnące w pobliżu : Niwnic ( Pomniki przyrody w Niwnicach k. Lwówka Śląskiego ), Soboty ( Pomnikowe drzewa w Sobocie k. Lwówka Śląskiego ) oraz Skały ( Park przy pałacu w Skale gm. Lwówek Śląski ).

W powyższych artykułach swojego miejsca nie znalazło kilka drzew, rozsianych pojedynczo na terenie opisywanej gminy. Do takich należy pomnikowa lipa drobnolistna „Furtianka”, rosnąca przy wejściu na teren nieczynnego kościoła w Kotliskach.

GPS N 51°09′20.73″ , E 15°31′05.50″

Obwód drzewa wynosi 370 cm, wysokość ponad 20 m, wiek jak głosi tabliczka 200 lat.

W miejscowości Bielanka, przy posesji nr 15, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Bielak”.

GPS N 51°07′12.93″ , E 15°41′15.50″

Obwód pnia 380 cm, wiek ok. 250 lat.

Dość trudnym do odnalezienia jest dąb szypułkowy „Łowczy”, rosnący w lesie ok. 1 km od wsi Dworek. Aby do niego trafić, należy wędrować niebieskim szlakiem łączącym Dworek z Pieszkowem i przy dużym skrzyżowaniu ze słupkiem oddziałowym 244/245/238/239 skręcić w prawo w kierunku Soboty. Dąb stoi 60 – 80 m niżej, oddalony o 30 m na prawo od leśnego traktu, schowany za świerkowym młodnikiem.

GPS N 51°06′01.29″ , E 15°40′25.99″

Obwód dębu w pierśnicy 440 cm, wiek 300 lat.

 

 

 

 

 

 

 

Przy posesji nr 7 w Radomiłowicach, oddalonej o ok. 200 m od głównej drogi we wsi, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Radomiła”.

GPS N 51°03′33.76″ , E 15°43′16.29″

Lipa jest uszkodzona, jeden z głównych przewodników uległ obłamaniu. Pień lipy ma 450 cm w obwodzie, wiek 200 lat.

100 m od tablicy miejscowości Gradówek i 50 m od szosy w kierunku Gryfowa Śląskiego – w drzewostanie na skraju lasu rośnie pomnikowa daglezja zielona „Śmiała”.

Obwód drzewa w pierśnicy 310 cm, wiek ok. 100 lat.

Uchwałą Nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dn. 26.11.2015 r. powołano do ochrony pomnikowej dąb szypułkowy „Jastrząb”, rosnący przy drodze leśnej łączącej wsie Bielanka i Pieszków.

GPS N 51°06′42″ , E 15°41′33″

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 440 cm, wysokość 28,5 m.

Park przy pałacu w Skale (gm. Lwówek Śląski).

W miejscu dzisiejszego pałacu w Skale w XIV w. stał zamek, który przebudowano na renesansową rezydencję. Na przełomie XVIII i XIX w. całość przebudowano na okazały pałac, otoczony ogrodowymi tarasami i parkiem krajobrazowym. Uszkodzony w 1945 r. nieremontowany, popada w coraz większą ruinę, grożąc zawaleniem.

Do pałacu przylega zabytkowy park o powierzchni 8 ha, ograniczony od południa stromą skarpą, a od zachodu i północy drogą do kamieniołomów piaskowca.

Pomimo bardzo ciekawego drzewostanu park najlepiej zwiedzać zimą lub wczesną wiosną. Teren tak zarósł samosiejkami, że w sezonie wegetacyjnym znalezienie niektórych drzew i wykonanie im sensownego zdjęcia jest prawie niemożliwe. Przez park prowadzi zielony szlak turystyczny.

Ochroną pomnikową w parku objęto 2 drzewa, rosnące w jego centralnej części : tulipanowiec amerykański i platan klonolistny.

Na tulipanowcu umieszczono tabliczkę z imieniem „Mustang” i podano wiek 200 lat.

Dwupienny tulipanowiec ma w obwodzie 400 cm, wysokość 27 metrów.

GPS N 51°09′33.69″ , E 15°35′26.10″

Rosnący obok platan klonolistny, wg danych Nadleśnictwa Lwówek Śląski nazywa się „Harnaś” lub „Baca „.

Okazały platan ma w obwodzie 460 cm, przy wysokości 25 metrów. Drzewa nie oznakowano żadną tabliczką.

W parku rośnie jeszcze jeden tulipanowiec, o imieniu „Tom”. Znajdziemy go w północno – zachodniej części parku, bliżej drogi.

Kilka innych, mniejszych od pomnikowego platanów rośnie na terenie całego parku.

Ochroną pomnikową warto też objąć kilka okazałych dębów, o obwodach ok. 400 cm.

Drzewostan parku wzbogacają egzemplarze daglezji zielonych oraz sosen wejmutek. W opisach parku przeczytać można o egzotycznej surmi oraz kłokoczce południowej. Uważni odnajdą też buka o dziwacznym pniu :

lub wiekową, zrakowaciałą lipę :

Będąc w okolicach pałacu w Skale, nie można pominąć ciekawego pomnika przyrody nieożywionej „Skały z Medalionem”.

09.02.2014 r.

Zachęcony komentarzem bambaryllo (administratorem strony www.parkwskale.pl), pojechałem z rodziną podejrzeć stan prac związanych z rewaloryzacją parku w Skale. Przy wejściach do parku ustawiono tablice informacyjne, ponadto widać zaawansowane prace związane z wycinaniem gęsto rosnących samosiejek. Dzięki temu możliwe stało się wykonanie szerszych ujęć pomnikowych drzew tego parku.

pień tulipanowca Mustang w Skale

Ukończenie prac przewidziano na 2018 r., oczywiście będę śledził ich przebieg i gorąco kibicował wykonawcom.