Pomniki przyrody w gminie Lwówek Śląski.

Temat pomników przyrody w gminie Lwówek Śląski był już wielokrotnie poruszany na tym blogu. Szczególnie bogata i interesująca jest przyroda nieożywiona gminy chroniona w formie pomników przyrody. Reprezentują one szeroki wachlarz tworów geologicznych :  od  ostańców piaskowcowych ( Skała z medalionem ), krasowych i pseudokrasowych jaskiń ( Jaskinie w okolicach Lwówka Śląskiego ), po stanowiska dokumentujące wulkaniczną przeszłość okolic położonych na północ od Lwówka Śląskiego ( Kamieniołom bazaltu w Żerkowicach ). Do tej grupy zdecydowanie powinny dołączyć Lwóweckie Skały leżące na obrzeżu miasta, które nie wiadomo z jakiego powodu ochroną pomnikową nie zostały objęte.

Równie bogato przedstawia się lista pomnikowych drzew w gminie. Niemal rok temu opisałem miejskie pomniki przyrody ( Pomnikowe drzewa Lwówka Śląskiego ). Osobnych artykułów doczekały się też drzewa rosnące w pobliżu : Niwnic ( Pomniki przyrody w Niwnicach k. Lwówka Śląskiego ), Soboty ( Pomnikowe drzewa w Sobocie k. Lwówka Śląskiego ) oraz Skały ( Park przy pałacu w Skale gm. Lwówek Śląski ).

W powyższych artykułach swojego miejsca nie znalazło kilka drzew, rozsianych pojedynczo na terenie opisywanej gminy. Do takich należy pomnikowa lipa drobnolistna „Furtianka”, rosnąca przy wejściu na teren nieczynnego kościoła w Kotliskach.

GPS N 51°09′20.73″ , E 15°31′05.50″

Obwód drzewa wynosi 370 cm, wysokość ponad 20 m, wiek jak głosi tabliczka 200 lat.

W miejscowości Bielanka, przy posesji nr 15, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy „Bielak”.

GPS N 51°07′12.93″ , E 15°41′15.50″

Obwód pnia 380 cm, wiek ok. 250 lat.

Dość trudnym do odnalezienia jest dąb szypułkowy „Łowczy”, rosnący w lesie ok. 1 km od wsi Dworek. Aby do niego trafić, należy wędrować niebieskim szlakiem łączącym Dworek z Pieszkowem i przy dużym skrzyżowaniu ze słupkiem oddziałowym 244/245/238/239 skręcić w prawo w kierunku Soboty. Dąb stoi 60 – 80 m niżej, oddalony o 30 m na prawo od leśnego traktu, schowany za świerkowym młodnikiem.

GPS N 51°06′01.29″ , E 15°40′25.99″

Obwód dębu w pierśnicy 440 cm, wiek 300 lat.

 

 

 

 

 

 

 

Przy posesji nr 7 w Radomiłowicach, oddalonej o ok. 200 m od głównej drogi we wsi, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna „Radomiła”.

GPS N 51°03′33.76″ , E 15°43′16.29″

Lipa jest uszkodzona, jeden z głównych przewodników uległ obłamaniu. Pień lipy ma 450 cm w obwodzie, wiek 200 lat.

100 m od tablicy miejscowości Gradówek i 50 m od szosy w kierunku Gryfowa Śląskiego – w drzewostanie na skraju lasu rośnie pomnikowa daglezja zielona „Śmiała”.

Obwód drzewa w pierśnicy 310 cm, wiek ok. 100 lat.

Uchwałą Nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dn. 26.11.2015 r. powołano do ochrony pomnikowej dąb szypułkowy „Jastrząb”, rosnący przy drodze leśnej łączącej wsie Bielanka i Pieszków.

GPS N 51°06′42″ , E 15°41′33″

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 440 cm, wysokość 28,5 m.

Park przypałacowy w Jeleniej Górze – Maciejowej.

Maciejowa jest osiedlem położonym wzdłuż drogi krajowej nr 3, od 1976 r. jest  w granicach administracyjnych Jeleniej Góry. Bardzo interesujące jest mało znane, dawne założenie parkowe, związane z nieistniejącym już pałacem. Park o powierzchni 6.65 ha położony jest na prawo od lokalnej drogi do Wojanowa. Można w nim odnaleźć wieżę widokową z przełomu XIX / XX w. ( pozbawioną klatki schodowej, więc bez możliwości podziwiania widoków ) oraz zrujnowane mauzoleum.

Szczególnie ciekawy jest drzewostan parku, jeden okaz dębu szypułkowego uznano za pomnik przyrody.

Obwód  454 cm, wysokość 33 m, pień oznaczony tabliczką.

Ponad metr grubszy jest dąb szypułkowy rosnący ok. 150 m. wyżej w pobliżu niewielkich stawów. Niestety nie posiada on statusu pomnika przyrody, podobnie jak kilka innych okazałych drzew.

Pień o obwodzie 575 cm swobodnie kwalifikuje drzewo do ochrony pomnikowej.

Niemniej okazale prezentuje się okaz daglezji zielonej.

Pień o obwodzie 362 cm posiada boczną gałąź o obw. 110 cm.200 metrów wyżej, w zagłębieniu terenu, rośnie wyjątkowy okaz świerka pospolitego.

Zrośnięty z trzech pni o gigantycznym jak na świerka obwodzie prawie 500 cm.

Warto również wspomnieć o rosnącej w pobliżu pomnikowego dębu sośnie wejmutce. Niestety, drzewo to ( 325 cm obwodu ) pozbawione częściowo kory zamiera.

Zainteresowanych drzewostanem parku, odsyłam do naukowego opracowania Marka Malickiego ” Dendroflora parku przypałacowego w Jeleniej Górze – Maciejowej”,  Przyroda Sudetów tom 8 s.45-50. Wymiary drzew podałem w oparciu o tą publikację.