Pomniki przyrody w Rościnie (gm. Myślibórz).

Rościn to mała wieś położona 7 km od centrum Myśliborza (woj. zachodniopomorskie). Znajduje się tutaj kilka ciekawych obiektów turystycznych, zlokalizowanych w pobliżu klasycystycznego kościoła  p.w. Św. Rocha z 2 połowy XVIII w.

Obok znajduje się użytkowany wiejski cmentarz, a zaraz za nim stary poniemiecki, pokryty kobiercem z bluszczu.

Po przeciwnej stronie drogi kolejny cenny zabytek – ruiny romańskiego kościoła z przełomu XIII/XIV w., obecnie poddawane pracom zabezpieczającym.

W pobliżu stoi barokowy pałac wybudowany w 2 połowie XVIII w. przez rodzinę von Bredow, przebudowany w 2 połowie XIX w. Niestety obiekt jest w znacznym stopniu zdewastowany i mimo planów odbudowy, nie widać żadnych działań w tym kierunku.

Do pałacu przylega zaniedbany park o powierzchni ok. 8 ha, w którym wiele drzew osiągnęło wymiary pomnikowe. Status pomnika przyrody posiadają dwa drzewa: lipa drobnolistna i dąb bezszypułkowy. Pomnikowa lipa rośnie na tyłach pałacu.

Okaz mierzy 470 cm w obwodzie, wysokość lipy 25 metrów.

Niedaleko lipy rośnie potężny platan klonolistny o obwodzie 504 cm.

3 kolejne platany o obwodach 300, 321, 363 cm rosną przy budynku mieszkalnym, do którego prowadzi parkowa ścieżka obok stawu.

Z tego miejsca widać już pomnikowy okaz dębu o obwodzie 520 cm i wysokości 27 m.

Pomnikiem przyrody nieożywionej jest głaz narzutowy o nazwie „Klickstein” (Diabelski Kamień), zlokalizowany przy polnej drodze do Chłopowa. Będzie on tematem kolejnego artykułu.

Pomnikowa aleja dębowa w Czernej (gm. Żukowice).

Renesansowy dwór (potocznie nazywany zamkiem) w Czernej został wzniesiony dla Wolfganga von Glaubitza w latach 1558-1559. Mimo upływu kilkuset lat zamek zachował podstawowy trzon renesansowy. Obecnie jest w rękach prywatnych, a że pełni funkcje hotelowe nie ma specjalnych przeszkód by obejrzeć go choćby z zewnątrz.

Wejście do pałacu ozdobione jest piaskowcowym portalem z 8 kartuszami herbowymi.

Goście hotelowi mają również możliwość podziwiania wspaniałych wnętrz pałacowych, mi jednak bliżej do lasu niż do salonów, więc skupiłem się na pięciohektarowym parku otaczającym dwór. Można w nim znaleźć sędziwe dęby, okazałe sosny czarne, buki w odmianie czerwonolistnej oraz znajdujący się na tyłach zamku malowniczy szpaler złożony z kilku egzemplarzy platana klonolistnego.

Tuż za szpalerem platanowym ma początek pomnikowa aleja złożona z 241 egzemplarzy dębu szypułkowego.

Długość alei biegnącej wzdłuż wału przeciwpowodziowego na Odrze to ok. 1,5 km. Dęby w pomnikowej alei mierzą w obwodzie od 120 do 660 cm.

Nie wszystkie okazy cieszą się dobrą kondycją zdrowotną. Część z nich jest całkowicie uschnięta, na wielu można dojrzeć charakterystyczne ślady żerowania ściśle chronionego chrząszcza – kozioroga dębosza (wspominałem o nim w artykule „Pomnikowe drzewa w Sułowie„). Larwy kozioroga żerują wyłącznie na starych egzemplarzach drzew i m. in. dla ochrony jego siedliska aleja uzyskała status pomnika przyrody.

Koniec pomnikowej alei znajduje się na uskoku wału zakręcającego w tym miejscu na zachód, przy zabudowaniach należących w przeszłości do strażnika wałowego.