Pomniki przyrody w Ocicach i Kraszowicach (gm. Bolesławiec).

Ocice i Kraszowice to dwie wsie w gminie Bolesławiec, położone po przeciwnych stronach Bobru. Leżą przy lokalnej drodze łączącej Bolesławiec z Lubaniem (z obowiązkowym postojem w opisanym w poprzednim artykule Gościszowem).

W Ocicach warty uwagi jest renesansowy dwór z XVI w, przebudowany w latach 1740 – 1745 na barokowy pałac.

W północnej części wsi, przy zabudowaniach folwarcznych pałacu (Ocice 116), rośnie okaz dębu szypułkowego o nazwie „Weteran”.

GPS N 51°12′49.82″ , E 15°28′45.98″

Pień o obwodzie 490 cm oznaczono stosowną tabliczką. Wysokość pomnikowego drzewa wynosi 20 metrów.

Znacznie większą ilością pomników przyrody mogą pochwalić się Kraszowice.     Pierwszy z nich – dąb szypułkowy – rośnie w pobliżu elektrowni wodnej i jedynego we wsi mostu na Bobrze (posesja nr 20).

Drzewo nosi imię „Dąb Akcji Siewnej”, obwód pnia 550 cm, wysokość 20 metrów.

Na południowym krańcu wsi stoją ruiny renesansowego dworu z XVI w, przebudowanego w XVIII i XIX w. Zniszczony w 1945 r. pozostaje w ruinie, obecnie przejęty przez prywatnego właściciela.

Na stromej skarpie, na tyłach pałacu, rośnie kilka wiekowych drzew uznanych dawniej za pomniki przyrody. W oficjalnym spisie figuruje tylko lipa szerokolistna „Haneczka”.

GPS N 51°12′11.27″ , E 15°32′11.28″

 

 

 

 

 

 

 

Nieco wyżej rośnie druga, równie okazała lipa szerokolistna, oznaczona tabliczką „pomnik przyrody”.

W pobliżu stoi dąb z przybitą tabliczką  „im. Juliana Malinga”.

Warty uwagi jest również okazały buk, oznaczany na mapach jako pomnikowy (choć pomnikiem przyrody nie jest), stojący naprzeciwko ruin dworu, po drugiej stronie drogi.

Ok. 200 metrów od pałacu, po lewej stronie drogi do Włodzic, rośnie ukryty w zagajniku dąb szypułkowy „Alina”. Obwód pnia 480 cm, wysokość drzewa 20 metrów. Od strony szosy widoczna jest dziupla, w której podobno zamieszkuje sowa.

 

 

 

 

 

 

 

Warto wspomnieć jeszcze o lipie „Sylwana” rosnącej poza zabudowaniami Kraszowic, na skraju lasu przy drodze do wsi Otok.

Lipa jest mocno uszkodzona, z pustym, wypróchniałym w środku pniem.