Park przypałacowy w Piotrkowicach (gm. Prusice, dolnośląskie).

Unikalne na Dolnym Śląsku zgrupowanie pomnikowych dębów o obwodach pierśnicowych przekraczających 6 – 7 metrów znajduje się w Piotrkowicach, niewielkiej wsi położonej w północno – zachodniej części gminy Prusice (pow. trzebnicki, dolnośląskie). Sędziwe dęby rosną w parku otaczającym wczesnobarokowy pałac wzniesiony ok. 1693 r.

pałac w Piotrkowicach od strony drogipałac w Piotrkowicach od strony parku

Pierwotny ogród barokowy został przekształcony w poł. XIX w. na modny wówczas park krajobrazowy w stylu angielskim. Obecna powierzchnia założenia parkowego zajmuje obszar około 15 ha, przeważająca część parku obejmuje teren położony na północ i na wschód od pałacu. Przed pałacem znajduje się rozległa polana, wokół której, na skraju zadrzewienia, usytuowanych jest 8 ogromnych dębów szypułkowych, uhonorowanych statusem pomników przyrody w marcu 1995 r. Lokalizację pomnikowych drzew w piotrkowickim parku przedstawia poniższa mapka.

Park w Piotrkowicach - usytuowanie pomników przyrody

Park w Piotrkowicach - polana z pomnikowymi dębamipark w Piotrkowicach - pomnikowe dęby

Najbliżej pałacu rośnie dąb oznaczony na mapie nr 4 o imponującym obwodzie 774 cm i wysokości 22 metry.

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 774 cmpark w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 774 cm wiosnąpark w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 774 cm zimąpark w Piotrkowicach - pomiar obwodu pomnikowego dębu (774 cm)

Tuż obok znajduje się pomnikowa lipa (a raczej to co z niej zostało) o pierwotnym obwodzie 521 cm (na mapie nr 3). W zasadzie drzewo ze względu na katastrofalny stan kwalifikuje się do zniesienia ochrony pomnikowej.

Piotrkowice - resztki pomnikowej lipy Pomnikowy okaz dębu oznaczonego na mapie numerem 5 posiada charakterystyczną, betonowo – ceglaną plombę, zapełniającą ubytek wewnątrz pnia. Obwód giganta wynosi 787 cm, wysokość dębu 22 metry.park w Piotrkowicach - dąb o obwodzie 787 cmpark w Piotrkowicach - ceglana plomba na dębie o obwodzie 787 cmpark w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 787 cmpark w Piotrkowicach - pomiar dębu o obwodzie 787 cm

Dęby o numerach 6 i 7 rosną tak blisko siebie, że można je opisywać jako parę pomnikowych okazów.

park w Piotrkowicach - para dębów o obwodzie 568 i 685 cmpark w Piotrkowicach - para pomnikowych dębów o obwodzie 568 i 685 cmpark w Piotrkowicach - dęby o obwodzie 568 i 685 cm

Chudszy dąb o obwodzie 568 cm porasta bluszcz o wyjątkowo grubej łodydze. Pień tego drzewa posiada bardzo wyraźne ślady żerowania kozioroga dębosza.

park w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 568 cm

Grubszy dąb charakteryzuje się pochyloną sylwetką oraz masywnymi napływami korzeniowymi. Obwód pnia na wysokości pierśnicy wynosi 685 cm, wysokość drzewa 22 metry.

park w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 685 cm

park w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 685 cm

Kolejny dąb (na mapie nr 8) posiada zdrowy i regularny pień o obwodzie pierśnicowym 636 cm.

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 636 cm

park w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 636 cmpark w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 636 cm

Bliżej stawu (ale dość blisko poprzednika) odnajdziemy następny pomnikowy dąb, niemal całkowicie porośnięty bluszczem. Drzewo to na mapie oznaczone numerem 9 mierzy w obwodzie 549 cm.

park w Piotrkowicach - para dębów o obwodzie 636 i 549 cm

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 549 cmpark w Piotrkowicach - porośnięty bluszczem pień pomnikowego dębu o obwodzie 549 cm

Najgrubszy okaz w piotrkowickim parku (na mapie nr 11) rośnie w zaroślach naprzeciw pałacu. Rekordzista posiada spory ubytek po wyłamanym ogromnym konarze, który wyrastał nisko nad ziemią. Przeciwna strona pnia wygląda zdrowo

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 794 cmpark w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 794 cm

park w Piotrkowicach - pień dębu o obwodzie 794 cm na tle pałacu

Obwód drzewa mierzony na wysokości pierśnicy wynosi aż 826 cm. Jednak prawidłowy pomiar powinien zostać wykonany na wysokości 60 cm na gruntem – w tym miejscu obwód wynosi 794 cm. Otrzymany wynik pozwala ulokować okaz na drugim miejscu listy najgrubszych, jednopniowych dębów szypułkowych Dolnego Śląska.

park w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 794 cmpark w Piotrkowicach - pomiar obwodu pomnikowego dębupark w Piotrkowicach - pomiar obwodu pomnikowego dębu na wysokości pierśnicy

W centralnej części parku znajduje się mauzoleum rodziny von Danckelman z 1850 r.

park w Piotrkowicach - Mauzoleum rodziny von Danckelman z 1850 r.

Idąc od kaplicy w kierunku północnym trafimy na pomnikowy dąb nr 10, rosnący na skraju zadrzewienia. Okaz od strony pola posiada ogromny ubytek, grożący wywrotem drzewa. Obwód dębu wynosi 449 cm ,wysokość 21 metrów.

park w Piotrkowicach - pomnikowy dąb o obwodzie 449 cmpark w Piotrkowicach - pień pomnikowego dębu o obwodzie 449 cmpark w Piotrkowicach - ogromny ubytek w pniu pomnikowego dębu

Wracamy na polanę przed pałacem, na lewo od północno – zachodniego narożnika pałacu rośnie okazały klon polny (na mapie nr 12).

park w Piotrkowicach - pomnikowy klon polny

Drzewo mierzy w obwodzie 392 cm, wysokość okazu 23 metry. To najgrubszy na Dolnym klon polny o pojedynczym pniu!

park w Piotrkowicach - pień pomnikowego klonupark w Piotrkowicach - pomiar obwodu pomnikowego klonu polnego

W południowej części parku, od strony ulicy przy bramie wjazdowej rośnie pomnikowy cypryśnik błotny o obwodzie 386 cm i wysokości 19 metrów.

Piotrkowice - pomnikowy cypryśnik błotnyPiotrkowice - pomnikowy cypryśnik błotny na tle pałacuPiotrkowice - pień pomnikowego cypryśnika błotnego

Pomnikowego kasztanowca obwodzie 339 cm nie udało się odnaleźć w terenie.

Park w Piotrkowicach w trzech artykułach opisał Paweł Lenart: „Pomnikowe drzewa w Piotrkowicach cz. 1/3. Szypułkowi Nestorzy„, „Pomnikowe drzewa w Piotrkowicach cz. 2/3.
Dąb szypułkowy Georg Leonard. Piotrkowicki rekordzista„, „Pomnikowe drzewa w Piotrkowicach cz. 3/3. Pozostałe pomniki przyrody„.

Zarówno pałac i park należą do prywatnego inwestora. Jeżeli nie chcemy narazić się na nieprzyjemności, należy przed zwiedzaniem uzyskać zgodę właściciela.

Pomnikowe dęby ze wsi Zakrzewo (gm. Prusice, dolnośląskie).

Zakrzewo to niewielka wieś położona w Kotlinie Żmigrodzkiej, ok. 12 km na południowy – zachód od Prusic. Miejscowość nie posiada zabytkowych budowli; przed II wojną światową znajdował się tu zespół dworski z XIX w., po 1945 r. został zniszczony i w późniejszym czasie rozebrany. W części folwarcznej ulokował się PGR, po jego upadku w latach 90 – tych XX w. budynki zostały rozebrane a pozostałe niszczeją. W szczątkowej formie zachował się również park podworski, zlokalizowany w północnej części wsi, przy granicy z Raszowicami Z pierwotnego drzewostanu pozostało raptem kilka drzew, niemniej dwa z nich powołano do ochrony pomnikowej. Obydwa okazy to dęby szypułkowe, które różnią się od siebie krańcowo pokrojem.

Zakrzewo - północny skraj wsi z pomnikowymi dębami

Zakrzewo - pomnikowe dęby na skraju wsi

pomnikowe dęby we wsi Zakrzewo

Grubszy okaz posiada typową dla dębu sylwetkę – z potężnego pnia na wysokości ok. 10 metrów wyrastają grube konary, tworzące rozłożystą koronę.

pomnikowy dąb o obwodzie 620 cm w ZakrzewieZakrzewo - pomnikowy dąb o obwodzie 620 cm

Opisywany dąb posiada wyjątkowo dziuplasty pień ze śladami podpalenia, ubytek jest na tyle rozległy, że można się zastanawiać dlaczego to drzewo jeszcze stoi. Obwód pnia wynosi 620 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Zakrzewo - potężny ubytek w pniu pomnikowego dębuZakrzewo - uszkodzony pień pomnikowego dębu

Zakrzewo - pień pomnikowego dębu o obwodzie 620 cm

Zupełnie inny pokrój posiada drugi pomnikowy dąb, jest on charakterystyczny dla odmiany kolumnowej, stożkowej  (łac. Fastigiata). Piramidalna, nisko osadzona korona składa się z poskręcanych gałęzi i konarów skierowanych ku górze.

Zakrzewo - pomnikowy dąb w odm. kolumnowejZakrzewo - pomnikowy dąb w odmianie kolumnowej

Obwód pnia wynosi 290 cm, wysokość drzewa to 19 metrów.

Zakrzewo - pień pomnikowego dębu w odm. kolumnowej