Pomniki przyrody we wsi Gręboszów (gm. Domaszowice, opolskie).

7 km na wschód od centrum Namysłowa znajduje się wieś Gręboszów, administracyjnie należąca do gminy Domaszowice. Pod względem przyrodniczym to jedno z najciekawszych miejsc powiatu namysłowskiego – ochroną pomnikową objęto tu dwie aleje lipowe, grupę drzew (dwa dęby i lipę) oraz pojedyncze okazy sosny pospolitej i dębu szypułkowego – w sumie to aż 334 drzewa. Można mieć wrażenie, że to bardzo duża liczba, jednak po dokładnym zwiedzeniu miejscowości nasuwa się pytanie – czemu tylko 334 drzewa?

mapa Gręboszowa

Pierwsza z pomnikowych alei o długości 1150 m złożona jest z 80 lip drobnolistnych i przebiega przez całą długość wsi. Jej początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ruchliwej szosy nr 42 z główną drogą biegnącą przez wieś.

Gręboszów - początek pomnikowej alei1. Pomnikowa aleja w Gręboszowie2. Pomnikowa aleja w Gręboszowie3. Pomnikowa aleja w Gręboszowie

Obwody drzew w alei mieszczą się w przedziale 119 – 574 cm, przeciętna wysokość lip 24 metry. Poniżej zdjęcie z pomiaru najgrubszego okazu.

4. Pomiar ogromnej lipy w pomnikowej alei w Gręboszowie5. Pomnikowa aleja w Gręboszowie6. Pomnikowa aleja w Gręboszowie7. Pomnikowa aleja w Gręboszowie8. Pomnikowa aleja w Gręboszowie9. Pomnikowa aleja w Gręboszowie10. Pomnikowa aleja w Gręboszowie11. Pomnikowa aleja w Gręboszowie

W centrum wsi znajduje się otoczony cmentarzem kościół pw. św. Katarzyny. Najstarsza część nekropolii z XIX – wiecznymi nagrobkami sąsiaduje z drogą i pomnikową aleją. Teren gęsto porasta bluszcz, który opanował większość rosnących tu drzew – całość: bluszcz, stare nagrobki, sędziwe drzewa tworzą niesamowity, skłaniający do refleksji klimat.

cmentarz z pomnikowymi drzewami w Gręboszowiestary cmentarz w Gręboszowie latem

Spośród całego starodrzewia cmentarnego do ochrony pomnikowej powołano dwa okazy dębu szypułkowego i jedną lipę drobnolistną. Drzewa nie posiadają tabliczek (lub przesłania je bluszcz) i jest pewien problem z identyfikacją drzew. Prawdopodobnie para pomnikowych drzew – lipa i dąb rosną obok siebie, lokalizacja drugiego pomnikowego dębu jest utrudniona, być może to jeden z grubych kikutów porośniętych bluszczem.

para pomnikowych drzew na cmentarzu w Gręboszowie

pomnikowa lipa na cmentarzu w Gręboszowiepomnikowe drzewa na cmentarzu w Gręboszowie

Ze względu na porastające drzewa bluszcz pomiar obwodu jest utrudniony, niemniej zmierzono obwód pomnikowej lipy i wynosił on 589 cm.

pomiar pomnikowej lipy na cmentarzu w Gręboszowiepień pokryty bluszczem - cmentarz w Gręboszowiecmentarz w Gręboszowie - pień drzewa pokryty bluszczem

Naprzeciw cmentarza, po drugiej stronie ulicy, rozciąga się zaniedbany park krajobrazowy o powierzchni 6 ha. Rośnie tu wiele drzew o walorach pomnikowych, z gatunków rodzimych to głównie dęby, lipy, modrzewie, graby; obce taksony reprezentują okazałe platany klonolistne, żywotniki, cyprysiki oraz tulipanowiec amerykański i miłorząb dwuklapowy. Tematowi samego założenia parkowego w Gręboszowie można by poświęcić osobny artykuł, gdyby rosło tam choć jedno drzewo ze statusem pomnika przyrody. Taki status posiada sosna pospolita o nietypowym pokroju, rosnąca na terenie leśnym, ok. 350 m na zachód od środka boiska (patrz mapa na górze artykułu).

GPS N 51°03′07.02″ , E 17°47′56.21″

Gręboszów - pomnikowa sosnapomnikowa sosna z Gręboszowatabliczka przy pomnikowej sośnie z Gręboszowapień pomnikowej sosny z Gręboszowa

Sosna na wysokości ok. 100 – 120 cm rozdziela się na trzy pnie; obwód mierzony na wysokości pierśnicy wynosi 474 cm, ale wykonany zgodnie zasadami dendrometrii na wysokości 40 cm daje wynik 469 cm. Wysokość okazu to 27 metrów, pomnikiem przyrody jest od 1954 r. Niestety stan zdrowotny drzewa nie jest zadowalający – jeden z trzech pni jest całkowicie uschnięty, korona jest mocno zredukowana.

pomiar pomnikowej sosny z Gręboszowa

Wracamy na główną drogę prowadzącą przez wieś, na koniec opisanej wyżej alei lipowej. W pobliżu miejsca gdzie kończy się pierwsza, ma początek druga pomnikowa aleja przebiegająca przez tereny leśne.

12. Gręboszów - początek leśnej alei lipowej13. Gręboszów - słupek z tabliczką pomnik przyrody14. Początkowy fragment leśnej alei lipowej w Gręboszowie15. Gręboszów - leśna aleja lipowa16. Gręboszów - leśna aleja lipowa

Aleja obsadzona jest obustronnie 249 lipami drobnolistnymi o obwodach w przedziale 72 – 339 cm, ochroną pomnikową została objęta już w 1954 r.

17. Gręboszów - leśna aleja lipowa18. Gręboszów - leśna aleja lipowa19. Gręboszów - leśna aleja lipowa

Przebieg alei jest początkowo skośny w stosunku do drogi prowadzącej do Sułoszowa, po pokonaniu ponad 800 m (przy drewnianym krzyżu) dukt z pomnikowymi lipami zmienia kierunek, by po ok. 650 m wrócić na drogę jezdną.

20. Krzyż w przebiegu leśnej alei lipowe w Gręboszowie21. Gręboszów - fragment alei lipowej za krzyżem22. Gręboszów - końcowy fragment leśnej alei lipowej23. Gręboszów - koniec leśnej alei lipowej

Jeżeli dotrzemy do zabudowań Sułoszowa i tam skręcimy w prawo, w kierunku Starego Gręboszowa, to będziemy mieli możliwość zobaczyć ostatni pomnik przyrody Gręboszowa. Jest nim bardzo mocno uszkodzony, martwy dąb szypułkowy, rosnący na małej wysepce w środku pola uprawnego.

Gręboszów - pomnikowy dąb na środku pola uprawnegouszkodzony pomnikowy dąb z Gręboszowapień pomnikowego dębu z Gręboszowa

Pomnikowe czereśnie ptasie k. wsi Polkowskie (gm. Domaszowice, opolskie).

Czereśnia ptasia (czereśnia dzika, wiśnia ptasia, dzika wiśnia, trześnia), łac. Prunus avium, Cerasus avium, rośnie dziko niemal w całej Europie; w Polsce spotykana w mieszanych lasach liściastych, zarówno na nizinach i wyżynach, do wysokości ok. 800 m n.p.m. Dorasta do 25 m (rzadko 30 m) wysokości, osiągając ponad 300 cm w obwodzie. Jest drzewem krótkowiecznym – przeciętnie dożywa 100 lat. Stare okazy dzikiej czereśni, w tym dwa pomnikowe egzemplarze, można odnaleźć w niewielkim fragmencie lasu w pobliżu wsi Polkowskie (gm. Domaszowice, pow. namysłowski, opolskie).

Polkowskie - fragment lasu z pomnikowymi czereśniami

Aby trafić do pomnikowych czereśni, należy na skrzyżowaniu w centrum wsi z drogowskazem do Szymonkowa skręcić w brukowaną na początku drogę prowadzącą do wsi Strzelce. Po ok. 750 m trafimy na skraj lasu znajdującego się po prawej stronie drogi, dalej piechotą w kierunku północnego krańca zagajnika. Usytuowanie pomnikowych drzew przedstawia poniższa mapka, pochodząca z Geoserwisu GDOŚ.

Polkowskie czereśnie

W północnym fragmencie opisywanego zalesienia (oddz. 200 Nadleśnictwa Namysłów) rośnie przynajmniej kilkanaście wiekowych egzemplarzy czereśni. Dwie najgrubsze uhonorowano statusem pomników przyrody i oznakowano stosowną tabliczką przybitą do drewnianego kołka, wkopanego pomiędzy pomnikowymi okazami.

tabliczka pomnik przyrody pomiędzy pomnikowymi czereśniami

Pierwsza z pomnikowych czereśni mierzy w obwodzie 335 cm, wysokość drzewa 17 metrów.

Polkowskie - pomnikowa czereśnia dzika IPolkowskie - pomnikowa czereśnia IPolkowskie - pień pomnikowej czereśni IPolkowskie - pomiar pnia pomnikowej czereśni Ipomiar obwodu pnia pomnikowej czereśni I

Drugi pomnikowy egzemplarz mierzy w obwodzie ok. 300 cm, wysokość drzewa ok. 15 metrów.

Polkowskie - pomnikowa czereśnia II

pień pomnikowej czereśni IIPolkowskie - pień pomnikowej czereśni II

W pobliżu pomnikowych okazów znajduje się wiele innych, nieco młodszych egzemplarzy dzikich czereśni. Drzewa charakteryzują się różnym stanem zdrowotnym, część jest w dobrym stanie, inne porośnięte są grzybami lub obłamane.

Polkowskie - las z okazami czereśni ptasiej

skraj lasu z okazami czereśni ptasiejPolkowskie - skraj lasu z egzemplarzami dzikiej czereśniPolkowskie - pień okazałej czereśni dzikiejPolkowskie - obłamana czereśnia