Pomnikowe drzewa przy Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Na mocy ugody altransztadzkiej zawartej w 1707 r. pomiędzy królem szwedzkim Karolem XII a cesarzem Austrii Józefem I Habsburgiem w Altranstädt zwrócono śląskim protestantom 104 kościoły (odebranych w latach 1648–1654) i pozwolono na budowę sześciu nowych świątyń, nazwanymi „kościołami łaski”. Kościoły w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Miliczu zostały przejęte przez katolików po II wojnie światowej, świątynie w Żaganiu i Kożuchowie zostały zburzone (ocalały tylko wieże). Jedynym „kościołem łaski” służącym nadal ewangelikom jest Kościół Jezusowy w Cieszynie, zlokalizowany przy ul. Plac Kościelny 6. Jego budowę rozpoczęto w 1710 r., 72 – metrową wieżę ukończono w 1750 r. Obecnie to największa świątynia ewangelicka w Polsce, podczas mojego pobytu w Cieszynie w październiku 2018 r. budowla była remontowana.

W otoczeniu kościoła znajduje się wiele okazałych drzew, kilkanaście z nich uhonorowano statusem pomnika przyrody. Przy bocznym (północnym) wejściu do świątyni rośnie sędziwa lipa szerokolistna – to pierwsze drzewo uznane za pomnik przyrody w Cieszynie (w 1954 r.).

 Obwód pomnikowej lipy wynosi 407 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Wzdłuż pobliskiej alei biegnącej obrzeżem skweru (przy budynku nr 8), rosną trzy kasztanowce pospolite o obwodach 342, 354, 369 cm i wysokości 22 – 24 metrów.

Po przeciwnej (południowej) stronie kościoła znajduje się teren dawnego cmentarza, który w 1905 r. zamieniono na park. Zachowany fragment nekropolii z kilkoma nagrobkami znajduje się bliżej świątyni i został odgrodzony od dostępnej części terenu zielonego zwanego Parkiem Kościelnym. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jego obszaru jest kasztanowiec zwyczajny, 16 najgrubszych egzemplarzy oraz 3 sosny wejmutki, 1 klon polny i 1 robinia akacjowa (łącznie 21 drzew) składają się na grupowy pomnik przyrody.

Kasztanowce mierzą w obwodzie 348, 358, 275, 386, 392, 312, 228, 307, 354, 382, 372, 314, 347, 310, 392, 311 cm, średnia wysokość 22 metry.

Najokazalsze egzemplarze rosną w południowo – zachodnim narożniku parku, u zbiegu ulic Plac Kościelny i Pawła Stalmacha.

Tuż obok tej grupy drzew rośnie klon polny o bardzo oryginalnym pokroju. Pochylona sylwetka tego drzewa, którego konary przechodzą poza ogrodzenie, została ustabilizowana podporą.

Klon mierzy w obwodzie 254 cm, wysokość okazu 14 metrów.

Przy samym ogrodzeniu parku (wzdłuż ulicy P. Stalmacha) rosną 3 sosny wejmutki o obwodach 156, 195, 203 cm i wysokości 20 m.

Robinia biała posiada pień o obwodzie 235 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Wspaniałe aleje wysadzane kasztanowcami znajdują się w pobliskim Parku Kasztanowym, nie osiągnęły one jednak jeszcze wymiarów pomnikowych. Pomnikiem przyrody w tym parku jest topola kanadyjska, o której napiszę w następnym artykule.

Moszna – zespół pałacowo – parkowy.

Zamek w Mosznej – siedziba rodowa Tiele – Wincklerów – należy do najwspanialszych zabytkowych budowli na Opolszczyźnie. Pałac w obecnej postaci powstał po pożarze w 1896 r., który strawił częściowo barokową rezydencję. Niezwłocznie przystąpiono do przebudowy – przed końcem XIX w. powstało wschodnie skrzydło boczne wraz z oranżerią, w latach 1912 -14 dobudowane zostało skrzydło zachodnie.

Jeszcze przed pożarem przekształcono i powiększono barokowy park o cechach regularnych, nadając mu częściowo wygląd parku angielskiego (krajobrazowego). Reliktem ogrodu barokowego jest główna oś kompozycyjna. Począwszy od bramy z gladiatorami zaakcentowana jest aleją dębów czerwonych, dalej aleją kasztanowców (wzdłuż stadniny do pałacu).

Po drugiej stronie pałacu znajduje się basen, a dalej początek długiej na 400 m alei lipowej zakończonej podstawą pomnika Huberta von Tiele – Winckler. Po obu stronach alei ciągną się kanały, nad którymi przerzucono kilka uroczych mostków.

Oś kompozycyjna kończy się cmentarzykiem rodziny Tiele – Winckler.

Ozdobą parku jest wiekowy drzewostan z wieloma gatunkami egzotycznymi. Dużo wrażeń dostarczają olbrzymie dęby w wieku ok. 250 lat chronione jako pomniki przyrody.

Krótki pień oraz szeroka korona świadczą o tym, że część z nich była sadzona jako drzewo soliterowe.

Najgrubsze okazy o obwodach sięgających 550 cm rosną w alei między wschodnim skrzydłem a pałacu a stawem (ul. Zamkowa).

Jeden z pomnikowych dębów w alei rośnie za ogrodzeniem stadniny.

Dwa pomnikowe dęby o obwodach ponad 500 cm rosną przy zachodnim skrzydle pałacu.

W pobliżu, za ogrodzeniem, stoi schowany w gęstwinie zarośli kolejny dąb oznaczony tabliczką, prawdopodobnie zamierający lub martwy.

Oprócz dębów, pomnikiem przyrody jest sosna wejmutka o obwodzie 200 cm, rosnąca przy basenie.