Park Wolności w Brzegu.

Położony w południowo – zachodniej części miasta Brzeg Park Wolności został założony na pocz. XX w. z inicjatywy burmistrza Juliusa Peppela. Zajmuje powierzchnię 65 ha i jest największym z brzeskich parków. Zasadniczo park można podzielić na część spacerowo-wypoczynkową (ok. 13 ha) i leśną (ok. 51,7 ha).

Krajobraz parku urozmaica staw z wysepką, nad którym stoi altana „świątynia dumania”.

W drzewostanie parku 6 okazów objęto ochroną pomnikową. Wszystkie znajdują się w części spacerowo – wypoczynkowej, ale nie są łatwe do odnalezienia. Najtrudniejszym do odszukania (szczególnie latem) jest dąb szypułkowy o obwodzie 310 cm, rosnący w gęstym zadrzewieniu przy zachodnim brzegu stawu.

W pobliżu, przy jednym z wyschniętych kanałów rośnie wysoki (38 m) okaz dębu szypułkowego o obwodzie 300 cm.

Na skraju polany, w pobliżu tunelu pod torami, rośnie pomnikowy dąb czerwony o obwodzie 310 cm.

Przy alejce prowadzącej wzdłuż torów w kierunku ulicy Kilińskiego rośnie pomnikowy okaz dębu burgundzkiego o obwodzie 304 cm.

Na polanie niedaleko placu zabaw rośnie okazała lipa srebrzysta o pierśnicy 565 cm.

Po przeciwnej stronie placu zabaw (bliżej stawu) stoi porośnięty bluszczem okaz dębu szypułkowego o obwodzie 367 cm.

Ciekawe są również kasztanowce rosnące równych rzędach przy budynku Nadleśnictwa Brzeg.

W następnym artykule opiszę pomnikowe aleje w Brzegu, złożone z sędziwych platanów klonolistnych i dębów szypułkowych.

Dodaj komentarz