Park Miejski w Legnicy.

Położony w centrum Legnicy Park Miejski jest najstarszym i największym terenem urządzonej zieleni tym mieście. Jego powierzchnia wynosi 58 ha, rośnie w nim ok. 130 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz egzotycznych. Park jest zróżnicowany stylistycznie: posiada cechy typowe dla założeń krajobrazowych oraz część urządzoną w charakterze ogrodu francuskiego.

Historia Parku Miejskiego sięga początków XIX w., w późniejszych latach był stopniowo poszerzany i wzbogacany o budowle ogrodowe. Nawet pobieżne opisanie wszystkich obiektów wykracza poza ramy objętościowe tego artykułu, niniejszy wpis dotyczył będzie tematu przewodniego tego bloga, czyli znajdujących się w parku pomników przyrody. Ich poznawanie rozpoczniemy w północno – wschodniej części parku, ograniczonej ulicami Powstańców Ślaskich i Jordana. Rosną tu dwa pomnikowe drzewa iglaste: sosna wejmutka i modrzew europejski.

Sosna posiada pień o obwodzie 272 cm, wysokość drzewa 25 m.

Obwód pomnikowego modrzewia wynosi 285 cm, wysokość okazu 27 metrów.

Po drugiej stronie Alei Orła Białego rośnie pomnikowy platan klonollistny o obwodzie 376 cm i wysokości 34 metry.

Idąc w kierunku teatru napotkamy okaz miłorzębu dwuklapowego o obwodzie 256 cm (wysokość 21 m).

W pobliżu rośnie pomnikowa lipa drobnolistna (obwód 340, wysokość 22 m).

Za teatrem, po prawej stronie głównej alei, rozpościera się rozległa polana z kilkoma pomnikowymi dębami, o obwodach 350 – 467 cm. Nieskrępowane obecnością innych drzew, rozwinęły wyjątkowo szerokie korony, charakterystyczne dla soliterów.

Oprócz dębów na polanie odnajdziemy pomnikowy klon zwyczajny o obwodzie 228 cm i wysokości 22 metry.

Klon jawor, w rzadkiej odmianie purpurowej, rośnie przy alei poprowadzonej korona wału nad Kaczawą. Niestety, drzewo to (obwód 277 cm, wysokość 22 m) obumiera.

Przy krańcu Alei Orła Białego rośnie pomnikowy dąb burgundzki o obwodzie 310 cm i wysokości 31 m.

W pobliżu, przy skarpie znajduje się pomnikowy wiąz szypułkowy. Drzewo posiada pień o obwodzie 263 cm, wysokość okazu 29 m.

Powyżej, przy alei, rośnie potężna topola czarna. Ten pomnik przyrody mierzy w obwodzie 470 cm (wysokość 25 m).

Jedyna w parku pomnikowa wierzba biała (obwód 470 cm) została całkowicie pozbawiona korony i w zasadzie utraciła walory pomnikowe.

W południowej części Parku Miejskiego najciekawszym drzewem jest surmia (katalpa) o obwodzie 196 cm i wysokości 13 m. W lecie zachwyca dużymi liśćmi, zimą długimi owocami w kształcie strąków.

Niedaleko amfiteatru rośnie pomnikowy klon polny o obwodzie 265 cm.

Ostatni w tym zestawieniu jest pomnikowy dąb szypułkowy, rosnący przy kanale Młynówki.

Fragment północnego założenia z pomnikowymi drzewami należący niegdyś do Parku Miejskiego, stanowi obecnie ogrodzone otoczenie budynku liceum, zainteresowanych odsyłam do artykułu „Pomnikowe drzewa przy II LO w Legnicy„.

Pomniki przyrody w Zespole Pałacowo – Parkowym w Dobrzycy.

Klasycystyczny pałac w Dobrzycy powstał w latach 1798-1799 dla adiutanta i szefa kancelarii wojskowej króla Stanisława Augusta, generała Augustyna Gorzeńskiego. Od 2005 r. pałac jest siedzibą Muzeum Ziemiaństwa.

Równolegle z powstaniem pałacu rozpoczęto prace przy założeniu parkowym, nadając mu cechy ogrodu romantycznego. Obecna powierzchnia parku to ok. 10 ha; uświetniają go zachowane budowle parkowe (m.in. Panteon, Monopter, Oranżeria, grota), stawy z mostkami oraz nieliczne rzeźby. W drzewostanie parku najcenniejsze okazy to klon polny – najstarsze drzewo tego gatunku w Polsce (637 cm, wiek 333 lata) oraz gigantyczny platan klonolistny (1165 cm, 279 lat) – drzewa te opisałem w poprzednich artykułach.

Łącznie w dobrzyckim parku ochroną pomnikową objęto aż 35 drzew, prawie wszystkie są oznakowane stosowną tabliczką na pniu oraz drugą tabliczką na kamieniu (z krótkim opisem) w sąsiedztwie okazu. Poniżej zestawienie pomnikowych drzew które udało mi się odnaleźć i sfotografować.

Topola biała – obwód 420 cm, nr ewid. 424, rośnie na skraju polany – osi widokowej parku.

Grab pospolity – zlokalizowany w pobliżu stawu.

Klon jawor – obwód 215 cm, nr ewid. 487 – rośnie we wschodniej części parku.

Olsza czarna – obwód 255 cm, nr ewid. 484 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, obok pomnikowego tulipanowca.

Tulipanowiec amerykański – obwód 170 cm, nr ewid. 469 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, niedaleko oranżerii.

Grab pospolity – obwód 250 cm, nr ewid. 473 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, przy alejce prowadzącej do bażanciarni.

Surmia bignoniowa – obwód 270 cm, nr ewid. 309 – rośnie przy alejce, w pobliżu woliery.

Klon jawor – obwód 275 cm, nr ewid. 389 – rośnie w południowej części parku, przy wolierze.

Dąb szypułkowy – obwód 360 cm, nr ewid. 278 – rośnie obok Panteonu.

Grupa pomnikowych drzew – 2 jesiony wyniosłe (nr 261, obwód 365; nr 262, obwód 360) oraz dąb szypułkowy (nr 263, obwód 440 cm).

Platan klonolistny – obwód 390 cm, nr ewid. 292 – rośnie w centralnej części parku.

Dąb szypułkowy – obwód 310 cm, nr ewid. 293 – rośnie w centralnej części parku.

Platan klonolistny – obwód 500 cm, nr ewid. 411 – rośnie w centralnej części parku.

2 lipy szerokolistne – nr 217, obwód 360 cm i nr 219, obwód 380 cm – rosną przy alejce biegnącej od pałacu do budynków administracyjnych.

Grab pospolity – obwód 210 cm, nr ewid. 230 – rośnie w zachodniej części parku.

Jesion wyniosły – obwód 440 cm, nr ewid. 179 – rośnie w zadrzewieniu w pobliżu stawu.

Jesion wyniosły – obwód 266 cm, nr ewid. 146 – rośnie nad brzegiem stawu.

Jesion wyniosły – obwód 320 cm, nr ewid. 133 – rośnie na wyspie z Monopterem.

Jesion wyniosły – obwód 260 cm, nr ewid. 129 – rośnie w zachodniej części parku.

Klon srebrzysty – obwód 400 cm, nr ewid. 79 – rośnie za strumieniem płynącym wzdłuż stawu, w pobliżu ogrodzenia parku.

Dąb szypułkowy – rośnie w zadrzewieniu, po prawej stronie od głównej bramy do parku.

Bardzo malowniczy jest szpaler wierzbowy posadzony na grobli stawu, z gałęziami sięgającymi lustra wody.