Pomniki przyrody w Zespole Pałacowo – Parkowym w Dobrzycy.

Klasycystyczny pałac w Dobrzycy powstał w latach 1798-1799 dla adiutanta i szefa kancelarii wojskowej króla Stanisława Augusta, generała Augustyna Gorzeńskiego. Od 2005 r. pałac jest siedzibą Muzeum Ziemiaństwa.

Równolegle z powstaniem pałacu rozpoczęto prace przy założeniu parkowym, nadając mu cechy ogrodu romantycznego. Obecna powierzchnia parku to ok. 10 ha; uświetniają go zachowane budowle parkowe (m.in. Panteon, Monopter, Oranżeria, grota), stawy z mostkami oraz nieliczne rzeźby. W drzewostanie parku najcenniejsze okazy to klon polny – najstarsze drzewo tego gatunku w Polsce (637 cm, wiek 333 lata) oraz gigantyczny platan klonolistny (1165 cm, 279 lat) – drzewa te opisałem w poprzednich artykułach.

Łącznie w dobrzyckim parku ochroną pomnikową objęto aż 35 drzew, prawie wszystkie są oznakowane stosowną tabliczką na pniu oraz drugą tabliczką na kamieniu (z krótkim opisem) w sąsiedztwie okazu. Poniżej zestawienie pomnikowych drzew które udało mi się odnaleźć i sfotografować.

Topola biała – obwód 420 cm, nr ewid. 424, rośnie na skraju polany – osi widokowej parku.

Grab pospolity – zlokalizowany w pobliżu stawu.

Klon jawor – obwód 215 cm, nr ewid. 487 – rośnie we wschodniej części parku.

Olsza czarna – obwód 255 cm, nr ewid. 484 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, obok pomnikowego tulipanowca.

Tulipanowiec amerykański – obwód 170 cm, nr ewid. 469 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, niedaleko oranżerii.

Grab pospolity – obwód 250 cm, nr ewid. 473 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, przy alejce prowadzącej do bażanciarni.

Surmia bignoniowa – obwód 270 cm, nr ewid. 309 – rośnie przy alejce, w pobliżu woliery.

Klon jawor – obwód 275 cm, nr ewid. 389 – rośnie w południowej części parku, przy wolierze.

Dąb szypułkowy – obwód 360 cm, nr ewid. 278 – rośnie obok Panteonu.

Grupa pomnikowych drzew – 2 jesiony wyniosłe (nr 261, obwód 365; nr 262, obwód 360) oraz dąb szypułkowy (nr 263, obwód 440 cm).

Platan klonolistny – obwód 390 cm, nr ewid. 292 – rośnie w centralnej części parku.

Dąb szypułkowy – obwód 310 cm, nr ewid. 293 – rośnie w centralnej części parku.

Platan klonolistny – obwód 500 cm, nr ewid. 411 – rośnie w centralnej części parku.

2 lipy szerokolistne – nr 217, obwód 360 cm i nr 219, obwód 380 cm – rosną przy alejce biegnącej od pałacu do budynków administracyjnych.

Grab pospolity – obwód 210 cm, nr ewid. 230 – rośnie w zachodniej części parku.

Jesion wyniosły – obwód 440 cm, nr ewid. 179 – rośnie w zadrzewieniu w pobliżu stawu.

Jesion wyniosły – obwód 266 cm, nr ewid. 146 – rośnie nad brzegiem stawu.

Jesion wyniosły – obwód 320 cm, nr ewid. 133 – rośnie na wyspie z Monopterem.

Jesion wyniosły – obwód 260 cm, nr ewid. 129 – rośnie w zachodniej części parku.

Klon srebrzysty – obwód 400 cm, nr ewid. 79 – rośnie za strumieniem płynącym wzdłuż stawu, w pobliżu ogrodzenia parku.

Dąb szypułkowy – rośnie w zadrzewieniu, po prawej stronie od głównej bramy do parku.

Bardzo malowniczy jest szpaler wierzbowy posadzony na grobli stawu, z gałęziami sięgającymi lustra wody.

Najstarszy w Polsce klon polny.

Klon polny (paklon) jest najmniejszym i najrzadziej występującym w Polsce rodzimym gatunkiem klona. Wyróżnia się stosunkowo małymi liśćmi oraz owocami o niemal poziomo ułożonymi skrzydełkami.

Jest gatunkiem wolno rosnącym i raczej krótkowiecznym – stare osobniki osiągają wiek 150 lat.  Najstarszy w Polsce egzemplarz klonu polnego upiększa park otaczający pałac w Dobrzycy.

Obliczony przez C. Pacyniaka („Najstarsze drzewa w Polsce”) wiek drzewa wynosi 333 lata. Wg. informacji zawartych na tabliczce drzewo zostało posadzone ok. 1680 r.

Okaz posiada status pomnika przyrody, obwód drzewa wynosi 637 cm, wysokość 20 m.

Opis całego zespołu pałacowo – parkowego w Dobrzycy już w następnym artykule.