Pomniki przyrody w Zespole Pałacowo – Parkowym w Dobrzycy.

Klasycystyczny pałac w Dobrzycy powstał w latach 1798-1799 dla adiutanta i szefa kancelarii wojskowej króla Stanisława Augusta, generała Augustyna Gorzeńskiego. Od 2005 r. pałac jest siedzibą Muzeum Ziemiaństwa.

Równolegle z powstaniem pałacu rozpoczęto prace przy założeniu parkowym, nadając mu cechy ogrodu romantycznego. Obecna powierzchnia parku to ok. 10 ha; uświetniają go zachowane budowle parkowe (m.in. Panteon, Monopter, Oranżeria, grota), stawy z mostkami oraz nieliczne rzeźby. W drzewostanie parku najcenniejsze okazy to klon polny – najstarsze drzewo tego gatunku w Polsce (637 cm, wiek 333 lata) oraz gigantyczny platan klonolistny (1165 cm, 279 lat) – drzewa te opisałem w poprzednich artykułach.

Łącznie w dobrzyckim parku ochroną pomnikową objęto aż 35 drzew, prawie wszystkie są oznakowane stosowną tabliczką na pniu oraz drugą tabliczką na kamieniu (z krótkim opisem) w sąsiedztwie okazu. Poniżej zestawienie pomnikowych drzew które udało mi się odnaleźć i sfotografować.

Topola biała – obwód 420 cm, nr ewid. 424, rośnie na skraju polany – osi widokowej parku.

Grab pospolity – zlokalizowany w pobliżu stawu.

Klon jawor – obwód 215 cm, nr ewid. 487 – rośnie we wschodniej części parku.

Olsza czarna – obwód 255 cm, nr ewid. 484 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, obok pomnikowego tulipanowca.

Tulipanowiec amerykański – obwód 170 cm, nr ewid. 469 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, niedaleko oranżerii.

Grab pospolity – obwód 250 cm, nr ewid. 473 – rośnie w południowo – wschodniej części parku, przy alejce prowadzącej do bażanciarni.

Surmia bignoniowa – obwód 270 cm, nr ewid. 309 – rośnie przy alejce, w pobliżu woliery.

Klon jawor – obwód 275 cm, nr ewid. 389 – rośnie w południowej części parku, przy wolierze.

Dąb szypułkowy – obwód 360 cm, nr ewid. 278 – rośnie obok Panteonu.

Grupa pomnikowych drzew – 2 jesiony wyniosłe (nr 261, obwód 365; nr 262, obwód 360) oraz dąb szypułkowy (nr 263, obwód 440 cm).

Platan klonolistny – obwód 390 cm, nr ewid. 292 – rośnie w centralnej części parku.

Dąb szypułkowy – obwód 310 cm, nr ewid. 293 – rośnie w centralnej części parku.

Platan klonolistny – obwód 500 cm, nr ewid. 411 – rośnie w centralnej części parku.

2 lipy szerokolistne – nr 217, obwód 360 cm i nr 219, obwód 380 cm – rosną przy alejce biegnącej od pałacu do budynków administracyjnych.

Grab pospolity – obwód 210 cm, nr ewid. 230 – rośnie w zachodniej części parku.

Jesion wyniosły – obwód 440 cm, nr ewid. 179 – rośnie w zadrzewieniu w pobliżu stawu.

Jesion wyniosły – obwód 266 cm, nr ewid. 146 – rośnie nad brzegiem stawu.

Jesion wyniosły – obwód 320 cm, nr ewid. 133 – rośnie na wyspie z Monopterem.

Jesion wyniosły – obwód 260 cm, nr ewid. 129 – rośnie w zachodniej części parku.

Klon srebrzysty – obwód 400 cm, nr ewid. 79 – rośnie za strumieniem płynącym wzdłuż stawu, w pobliżu ogrodzenia parku.

Dąb szypułkowy – rośnie w zadrzewieniu, po prawej stronie od głównej bramy do parku.

Bardzo malowniczy jest szpaler wierzbowy posadzony na grobli stawu, z gałęziami sięgającymi lustra wody.

Pomniki przyrody w Łagowie k. Zgorzelca.

Łagów jest dużą wsią położoną ok. 3 km od centrum Zgorzelca. Znajduje się tu warty zwiedzenia późnoromański kościół  św. Antoniego oraz zespół dworski z renesansowym pałacem z 1581 r. W Łagowie rośnie kilka pomnikowych drzew, których usytuowanie zaznaczyłem na mapie.

Jadąc szosą nr 30 z Jeleniej Góry, Lubania do Zgorzelca warto zwrócić uwagę, na mijane po lewej stronie (50 m za stacją Orlenu) dwa okazałe dęby szypułkowe.

Wysokość drzew 24 i 22 m, obwód w pierśnicy 475 i 348 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Po drugiej stronie szosy, na terenie zabytkowego kościoła, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

Wysokość lipy 23 metry, obwód w pierśnicy 368 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Wiele sędziwych drzew rośnie na terenie parku, przyległego do zespołu pałacowego w północnej części wsi.

Przy jednej z alejek parkowych znajduje się grupa 4 grabów zwyczajnych.

GPS N 51°10′03.07″ , E 15°02′30.17″

Wysokość drzew ok. 18 m, obwód 146, 162, 289, 468 cm. Niestety jeden grab i jeden z przewodników drugiego, wielopiennego okazu leży powalony.

Na obrzeżu parku (naprzeciw posesji przy ul. Strumykowa 23), przy Jędrzychowickim Potoku, rośnie okazały kasztanowiec biały. Z braku mostku lub choćby kładki w pobliżu (strumień raczej trudno przeskoczyć), do wspomnianego kasztanowca (jak i do samego parku) można się dostać tylko od strony pałacu lub od ulicy Pięknej.

GPS N 51°09′51.04″ , E 15°02′28.81″

Wysokość drzewa 24 metry, obwód 457 cm, jeden z głównych konarów obłamany.

W pobliżu (50 metrów od strumienia), stoi pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS N 51°09′51.40″ , E 15°02′31.94″

Obwód dębu 376 cm, przy wysokości 26 metrów, rozpiętość korony 18 m.

Ostatnie pomnikowe drzewo w Łagowie rośnie przy leśnej drodze, ok. 100 m od ulicy Spacerowej. Jadąc od strony Zgorzelca, należy przy ostatnich zabudowaniach skręcić w prawo, dojechać do szlabanu i dalej piechotą, do widocznego już okazałego dębu szypułkowego.

GPS N 51°09′25.34″ , E 15°03′23.40″

Drzewo wysokie na 28 metrów otoczone jest kilkoma głazami; obwód 408 cm, brak tabliczki.