Pomniki przyrody w Łagowie (pow. świebodziński, lubuskie).

Łagów to popularna miejscowość letniskowa (siedziba gminy) położona jest w centralnej części województwa lubuskiego, w powiecie świebodzińskim. Najstarsza część wsi znajduje się na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami – Łagowskim i Trześniowskim (Ciecz). Wjazdu do centrum strzegą dwie zabytkowe bramy: od zachodu Brama Marchijska z XVI – XVIII w., od wschodu Brama Polska z XV w.

Najważniejszym zabytkiem Łagowa jest górujący nad miejscowością zamek wybudowany przez joannitów w XIV w., w późniejszych wiekach przebudowany.

Z zamkiem sąsiaduje kościół  z XIX w. pw. św. Jana Chrzciciela, na jego terenie rośnie okazały dąb.

Drogą prowadzącą między kościołem a zamkiem dojdziemy do niewielkiego parku, ograniczonego brzegiem Jeziora Trześniowskiego. W zachowanym drzewostanie wyróżnia się kilka okazów, te najciekawsze posiadają tabliczki z nazwą gatunkową. W sezonie wegetacyjnym najbardziej fotogeniczny jest wspaniały buk w odmianie czerwonolistnej.

Wg rejestru w parku otaczającym zamek mają rosnąć 4 pomnikowe drzewa. Prawdopodobnie dwa z nich zostały wycięte, więc możliwe do odnalezienia są dwa egzemplarze: pomnikowy dąb oraz świerk.

Dąb szypułkowy posiada pień o obwodzie 435 cm, wysokość drzewa ok. 25 m, wiek 320 lat (C. Pacyniak).

Obwód pomnikowego świerka wynosi 260 cm, wysokość ok. 30 metrów.

By zobaczyć pomnikową lipę, należy przejść pod Bramą Marchijską i spacerować dalej ulicą B. Chrobrego. Lipa rośnie po prawej stronie drogi, na stromej skarpie przy budynku 9 (na wysokości ośrodka „Leśnik”).

Okaz mierzy w obwodzie 510 cm, wysokość drzewa ok. 25 m, wiek 256 lat (C. Pacyniak).

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik” zlokalizowany jest pomnikowy tulipanowiec amerykański.

Tulipanowiec mierzy w obwodzie 340 cm, wysokość okazu 23 m, wiek 220 lat.

Pomniki przyrody w Łagowie k. Zgorzelca.

Łagów jest dużą wsią położoną ok. 3 km od centrum Zgorzelca. Znajduje się tu warty zwiedzenia późnoromański kościół  św. Antoniego oraz zespół dworski z renesansowym pałacem z 1581 r. W Łagowie rośnie kilka pomnikowych drzew, których usytuowanie zaznaczyłem na mapie.

Jadąc szosą nr 30 z Jeleniej Góry, Lubania do Zgorzelca warto zwrócić uwagę, na mijane po lewej stronie (50 m za stacją Orlenu) dwa okazałe dęby szypułkowe.

Wysokość drzew 24 i 22 m, obwód w pierśnicy 475 i 348 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Po drugiej stronie szosy, na terenie zabytkowego kościoła, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

Wysokość lipy 23 metry, obwód w pierśnicy 368 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Wiele sędziwych drzew rośnie na terenie parku, przyległego do zespołu pałacowego w północnej części wsi.

Przy jednej z alejek parkowych znajduje się grupa 4 grabów zwyczajnych.

GPS N 51°10′03.07″ , E 15°02′30.17″

Wysokość drzew ok. 18 m, obwód 146, 162, 289, 468 cm. Niestety jeden grab i jeden z przewodników drugiego, wielopiennego okazu leży powalony.

Na obrzeżu parku (naprzeciw posesji przy ul. Strumykowa 23), przy Jędrzychowickim Potoku, rośnie okazały kasztanowiec biały. Z braku mostku lub choćby kładki w pobliżu (strumień raczej trudno przeskoczyć), do wspomnianego kasztanowca (jak i do samego parku) można się dostać tylko od strony pałacu lub od ulicy Pięknej.

GPS N 51°09′51.04″ , E 15°02′28.81″

Wysokość drzewa 24 metry, obwód 457 cm, jeden z głównych konarów obłamany.

W pobliżu (50 metrów od strumienia), stoi pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS N 51°09′51.40″ , E 15°02′31.94″

Obwód dębu 376 cm, przy wysokości 26 metrów, rozpiętość korony 18 m.

Ostatnie pomnikowe drzewo w Łagowie rośnie przy leśnej drodze, ok. 100 m od ulicy Spacerowej. Jadąc od strony Zgorzelca, należy przy ostatnich zabudowaniach skręcić w prawo, dojechać do szlabanu i dalej piechotą, do widocznego już okazałego dębu szypułkowego.

GPS N 51°09′25.34″ , E 15°03′23.40″

Drzewo wysokie na 28 metrów otoczone jest kilkoma głazami; obwód 408 cm, brak tabliczki.