Pomniki przyrody przy ul. Chojnowskiej w Legnicy.

Chojnowska jest jedną z głównych ulic Legnicy, odchodzącą z Rynku w kierunku zachodnim. Jej długość wynosi 2613 m, prawie w całości znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 94. Znaczenie historyczne ulicy Chojnowskiej akcentuje zachowana Brama Chojnowska.

Chociaż przy opisywanej ulicy nie ma większych terenów zielonych, to można tu odnaleźć kilka pomnikowych drzew, o dużej rozpiętości gatunkowej. Skupisko pomnikowych okazów znajduje się przy kompleksie budynków Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej (Chojnowska 81). Egzemplarzem zwracającym szczególną uwagę jest potężny platan klonolistny.

Pień tego okazu mierzy w obwodzie 442 cm, wysokość drzewa 30 metrów.

W pobliżu, między budynkami, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie pnia 296 cm i wysokości 28 m.

Kolejny pomnikowy okaz to jesion wyniosły o obwodzie pnia 401 cm i wysokości 25 m.

Najciekawszym drzewem jest pomnikowy orzech czarny, przepięknie przebarwiający się jesienią (pełny opis gatunku w artykule „Orzech czarny w Rogalicach„). Legnicki okaz jest jedynym pomnikowym egzemplarzem tego gatunku na Dolnym Śląsku, mierzy w obwodzie 252 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Pomnikowy miłorząb dwuklapowy rośnie na terenie Gimnazjum nr 5 (Chojnowska 100), przy bieżni. Okaz mierzy 172 cm w obwodzie, wysokość drzewa 18 m.

Ciekawe są również pomnikowe drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Chojnowskiej. Do takich należą 2 topole kanadyjskie zlokalizowane przy ul. Kawaleryjskiej.

Topole mierzą w pierśnicy 395 i 380 cm, wysokość drzew odpowiednio 30 i 31 metrów.

7 pomnikowych lip węgierskich o obwodach 198 – 240 cm rośnie przy ul. Wileńskiej, równoległej do ul. Chojnowskiej.

Pomnikowe klony srebrzyste rosną w otoczeniu kościoła przy ul. M. Drzymały. Obwód pni w pierśnicach mieści się w przedziale 240 – 357 cm.

Park Miejski w Legnicy.

Położony w centrum Legnicy Park Miejski jest najstarszym i największym terenem urządzonej zieleni tym mieście. Jego powierzchnia wynosi 58 ha, rośnie w nim ok. 130 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz egzotycznych. Park jest zróżnicowany stylistycznie: posiada cechy typowe dla założeń krajobrazowych oraz część urządzoną w charakterze ogrodu francuskiego.

Historia Parku Miejskiego sięga początków XIX w., w późniejszych latach był stopniowo poszerzany i wzbogacany o budowle ogrodowe. Nawet pobieżne opisanie wszystkich obiektów wykracza poza ramy objętościowe tego artykułu, niniejszy wpis dotyczył będzie tematu przewodniego tego bloga, czyli znajdujących się w parku pomników przyrody. Ich poznawanie rozpoczniemy w północno – wschodniej części parku, ograniczonej ulicami Powstańców Ślaskich i Jordana. Rosną tu dwa pomnikowe drzewa iglaste: sosna wejmutka i modrzew europejski.

Sosna posiada pień o obwodzie 272 cm, wysokość drzewa 25 m.

Obwód pomnikowego modrzewia wynosi 285 cm, wysokość okazu 27 metrów.

Po drugiej stronie Alei Orła Białego rośnie pomnikowy platan klonollistny o obwodzie 376 cm i wysokości 34 metry.

Idąc w kierunku teatru napotkamy okaz miłorzębu dwuklapowego o obwodzie 256 cm (wysokość 21 m).

W pobliżu rośnie pomnikowa lipa drobnolistna (obwód 340, wysokość 22 m).

Za teatrem, po prawej stronie głównej alei, rozpościera się rozległa polana z kilkoma pomnikowymi dębami, o obwodach 350 – 467 cm. Nieskrępowane obecnością innych drzew, rozwinęły wyjątkowo szerokie korony, charakterystyczne dla soliterów.

Oprócz dębów na polanie odnajdziemy pomnikowy klon zwyczajny o obwodzie 228 cm i wysokości 22 metry.

Klon jawor, w rzadkiej odmianie purpurowej, rośnie przy alei poprowadzonej korona wału nad Kaczawą. Niestety, drzewo to (obwód 277 cm, wysokość 22 m) obumiera.

Przy krańcu Alei Orła Białego rośnie pomnikowy dąb burgundzki o obwodzie 310 cm i wysokości 31 m.

W pobliżu, przy skarpie znajduje się pomnikowy wiąz szypułkowy. Drzewo posiada pień o obwodzie 263 cm, wysokość okazu 29 m.

Powyżej, przy alei, rośnie potężna topola czarna. Ten pomnik przyrody mierzy w obwodzie 470 cm (wysokość 25 m).

Jedyna w parku pomnikowa wierzba biała (obwód 470 cm) została całkowicie pozbawiona korony i w zasadzie utraciła walory pomnikowe.

W południowej części Parku Miejskiego najciekawszym drzewem jest surmia (katalpa) o obwodzie 196 cm i wysokości 13 m. W lecie zachwyca dużymi liśćmi, zimą długimi owocami w kształcie strąków.

Niedaleko amfiteatru rośnie pomnikowy klon polny o obwodzie 265 cm.

Ostatni w tym zestawieniu jest pomnikowy dąb szypułkowy, rosnący przy kanale Młynówki.

Fragment północnego założenia z pomnikowymi drzewami należący niegdyś do Parku Miejskiego, stanowi obecnie ogrodzone otoczenie budynku liceum, zainteresowanych odsyłam do artykułu „Pomnikowe drzewa przy II LO w Legnicy„.