Zabytkowy park w Łosiowie (gm. Lewin Brzeski, opolskie).

Łosiów to największa wieś powiatu brzeskiego (gm. Lewin Brzeski, opolskie), położona 11 km na południe od Brzegu. Cennym zabytkiem Łosiowa jest zlokalizowany w zachodniej części wsi pałac z przełomu XIX i XX w., administrowany przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR, ul. Główna 1). Więcej o pałacu oraz zdjęcia z jego wnętrz tutaj.

Pałac otacza zabytkowy park o powierzchni 5.24 ha, z wieloma rzadkimi gatunkami drzew. Ochroną pomnikową w parku objęto 19 egzemplarzy drzew. Najcenniejsze okazy otoczono płotkiem, na którym powieszono tablicę z opisem gatunku.

Pomnikowy okaz żywotnika olbrzymiego rośnie tuż przed południową fasadą pałacu.

Drzewo mierzy 331 m w obwodzie, wysokość okazu 24 m, wiek ok. 200 lat.

W pobliżu rośnie nieoznakowana 120-letnia lipa drobnolistna o obwodzie 370 cm i wysokości 24 m.

W północno – wschodniej części parku rośnie mocno uszkodzona lipa drobnolistna o obwodzie 427 cm i wieku 170 lat.

W północno – wschodnim narożniku rosną dwa pomnikowe dęby szypułkowe o obwodach 294 i 290 cm.

We wschodniej części parku rośnie pomnikowy okaz orzecha czarnego.

Drzewo mierzy w obwodzie 327 cm, wysokość orzecha 33.5 m. Mimo sędziwego wieku (200 lat) nadal owocuje.

Po lewej stronie alei prowadzącej od budynku OODR- u do pałacu rośnie trójpniowy okaz magnolii drzewiastej.

Obwody pni wynoszą 165,181,181, wysokość drzewa 20 m, wiek ok. 120 lat.

Za magnolią rośnie pomnikowy buk pospolity o czerwonych liściach. Obwód pnia wynosi 315 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

Przy głównej alei rośnie również pomnikowa lipa szerokolistna.

Obwód pierśnicowy lipy wynosi 513 cm, wysokość drzewa 24 m, wiek ok. 242 lat. Na jednym z dolnych konarów można się dopatrzeć głowy „łosiowskiego łosia”.

W pobliżu lipy znajduje się grupa 4 pomnikowych cisów pospolitych.

Obwody pni poszczególnych okazów wynoszą: 183, 238, 267,190 cm. Wysokość cisów 12,5 m, wiek ok. 200 lat.

Platan klonolistny to gatunek typowo parkowy. Nie mogło go zabraknąć w założeniu pałacowo – parkowym w Łosiowie. Tutejszy platan ma ok. 180 lat, pień o obwodzie 440 cm, wysokość drzewa – 30 m.

Obok platana rośnie kolejny pomnikowy dąb. Brak na nim tabliczki.

Spacerując w kierunku północnej części parku natkniemy się na pomnikowy okaz igliczni trójcierniowej. Drzewo uległo obłamaniu i pozbawione jest korony, niemniej żyje i nadal owocuje. Na ziemi, pod nielicznymi gałęziami można odnaleźć charakterystyczne,  długie strąki.

Obwód pnia pomnikowej igliczni wynosi 265 cm, wiek drzewa 301 lat.

W północno – zachodniej części parku, tuż przy ogrodzeniu, rośnie pomnikowy klon polny o obwodzie 277 cm.

Obok klonu rośnie okazała, choć mocno uszkodzona lipa drobnolistna.

Pomnikiem przyrody nieożywionej w parku w Łosiowie jest głaz narzutowy –  Łosiowski Kamień. Opisałem go dokładnie w poprzednim artykule.

Pomniki przyrody przy ul. Chojnowskiej w Legnicy.

Chojnowska jest jedną z głównych ulic Legnicy, odchodzącą z Rynku w kierunku zachodnim. Jej długość wynosi 2613 m, prawie w całości znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 94. Znaczenie historyczne ulicy Chojnowskiej akcentuje zachowana Brama Chojnowska.

Chociaż przy opisywanej ulicy nie ma większych terenów zielonych, to można tu odnaleźć kilka pomnikowych drzew, o dużej rozpiętości gatunkowej. Skupisko pomnikowych okazów znajduje się przy kompleksie budynków Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej (Chojnowska 81). Egzemplarzem zwracającym szczególną uwagę jest potężny platan klonolistny.

Pień tego okazu mierzy w obwodzie 442 cm, wysokość drzewa 30 metrów.

W pobliżu, między budynkami, rośnie pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie pnia 296 cm i wysokości 28 m.

Kolejny pomnikowy okaz to jesion wyniosły o obwodzie pnia 401 cm i wysokości 25 m.

Najciekawszym drzewem jest pomnikowy orzech czarny, przepięknie przebarwiający się jesienią (pełny opis gatunku w artykule „Orzech czarny w Rogalicach„). Legnicki okaz jest jedynym pomnikowym egzemplarzem tego gatunku na Dolnym Śląsku, mierzy w obwodzie 252 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Pomnikowy miłorząb dwuklapowy rośnie na terenie Gimnazjum nr 5 (Chojnowska 100), przy bieżni. Okaz mierzy 172 cm w obwodzie, wysokość drzewa 18 m.

Ciekawe są również pomnikowe drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Chojnowskiej. Do takich należą 2 topole kanadyjskie zlokalizowane przy ul. Kawaleryjskiej.

Topole mierzą w pierśnicy 395 i 380 cm, wysokość drzew odpowiednio 30 i 31 metrów.

7 pomnikowych lip węgierskich o obwodach 198 – 240 cm rośnie przy ul. Wileńskiej, równoległej do ul. Chojnowskiej.

Pomnikowe klony srebrzyste rosną w otoczeniu kościoła przy ul. M. Drzymały. Obwód pni w pierśnicach mieści się w przedziale 240 – 357 cm.