Pomniki przyrody w Mikolinie (gm. Lewin Brzeski, opolskie).

Mikolin to wieś położona na lewym brzegu Odry (niedaleko ujścia Nysy Kłodzkiej), w gminie Lewin Brzeski, w województwie opolskim. Nieopodal wioski znajduje się most na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 do Popielowa, wybudowany w 1999 r. Poprzedni został wysadzony przez Niemców w styczniu 1945 r. w związku z nadciągającym frontem. Przeprawiający się przez rzekę żołnierze radzieccy ponieśli spore straty, poległym podczas forsowania Odry poświęcono wybudowany w 1945 r. pomnik, budzący obecnie spore kontrowersje.

Pomnik Żołnierzy Radzieckich w MikolinieMikolin - Pomnik Żołnierzy Radzieckich

Na północno – zachodnim krańcu wsi znajduje się rokokowy dwór wybudowany w 1771 r. dla barona Jana Fryderyka von Sauer, obecnie należący do prywatnego właściciela.

Mikolin - pałac z pomnikowymi cisami

Po obu stronach kamiennego tarasu ze schodami znajdują się skupiska cisów pospolitych, od sierpnia 2002 r. chronionych w formie pomnika przyrody .

Mikolin - grupa pomnikowych cisów przed pałacem

pomnikowe cisy przed pałacem w MikolinieMikolin - pomnikowe cisy przed pałacemgrupa pomnikowych cisów przed pałacem w Mikolinie

Przed cisami, na lewo od schodów, ustawiono tablicę. Z jej treści wynika, że pomnikowe krzewy mierzą w obwodzie średnio 100 cm (co raczej nie jest prawdą), wysokość okazów to 5,5 metra, wiek ok. 100 lat.

Mikolin - tablica przed pomnikowymi cisamiMikolin - treść tablicy przed pomnikowymi cisamiMikolin - pień pomnikowego cisaMikolin - pnie pomnikowych cisówMikolin - poskręcane pnie pomnikowych cisów

Warty uwagi (i być może ochrony pomnikowej) jest krótki szpaler kasztanowców, rosnących prostopadle do fasady dworu.

szpaler kasztanowców przed pałacem w Mikolinie

 Za pałacem znajduje się zdziczałe założenie parkowe. Najokazalszym drzewem jest sędziwy dąb szypułkowy, rosnący 10 metrów od gruntowej drogi, będącej przedłużeniem ulicy Zamkowej. 

GPS N 50°47′34.9″, E 17°41′32.8″

Mikolin - pomnikowy dąb na krańcu wsipomnikowy dąb w Mikoliniepomnikowy dąb z MikolinaMikolin - pomnikowy dąb szypułkowy

Według tablicy znajdującej się na pniu drzewa od strony parku dąb mierzy w obwodzie 410 cm, wysokość okazu to 31 metrów, szacowany wiek – 158 lat. Jednak pomiar wykonany w lutym 2020 r. dał wynik 471 cm, czyli przez 18 lat drzewo zyskało w pierśnicy 61 cm.

Mikolin - tablice na pomnikowym dębieMikolin - pień pomnikowego dębu

Pomniki przyrody w Leśniczówce (gm. Lewin Brzeski, opolskie).

Leśniczówka to niewielka miejscowość w gminie Lewin Brzeski (pow. brzeski, opolskie) położona przy drodze krajowej 94, między Łosiowem a Lewinem Brzeskim. Miejscowość powstała w latach pięćdziesiątych jako zaplecze Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Wieś jest bogata w ciekawostki przyrodnicze, pomnikami przyrody są tu dwa potężne dęby szypułkowe oraz aleja dębowo – lipowa.

Pierwszy pomnikowy dąb rośnie 15 m od budynku nr 6. Aby do niego trafić należy skręcić w drogę gruntową, odbijającą od głównej szosy na wysokości stacji paliw (obok krzyża).

GPS N 50°46′38.3″ , E 17°36′04.2″

Okaz mierzy w obwodzie 490 cm, wysokość drzewa 21.5 m, wiek ok. 220 lat.

W pobliżu (na skraju lasu, ok. 100 m od szosy 94) rośnie drugi pomnikowy dąb.

GPS N 50°46′36.3″ , E 17°36′04.6″

Jego obwód pierśnicowy wynosi 540 cm, wysokość okazu 28,5 m, wiek ok. 225 lat.

Skręcamy za drugim pomnikowym dębem w prawo, następnie jedziemy ok. 550 m gruntową drogą do widocznej już z daleka pomnikowej alei.

GPS N 50°46′36.9″ , E 17°35′34.8″ (początek alei)

Aleja została nazwana imieniem lokalnej poetki – Ireny Zajączkiewicz – Dudek. Ochroną pomnikową objęto 30 szt. dębów szypułkowych oraz 10 lip drobnolistnych.

Obwód pni okazów znajdujących się w alei zawiera się w przedziale 250 – 350 cm, średnia wysokość drzew 22 m, wiek powyżej 100 lat.

W końcowej części aleję przecina niewielki potok (Cięcina).

Aleja kończy się tuż obok przejazdu kolejowego na ruchliwej linii Wrocław – Opole.