Zabytkowy park w Łosiowie (gm. Lewin Brzeski, opolskie).

Łosiów to największa wieś powiatu brzeskiego (gm. Lewin Brzeski, opolskie), położona 11 km na południe od Brzegu. Cennym zabytkiem Łosiowa jest zlokalizowany w zachodniej części wsi pałac z przełomu XIX i XX w., administrowany przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR, ul. Główna 1). Więcej o pałacu oraz zdjęcia z jego wnętrz tutaj.

Pałac otacza zabytkowy park o powierzchni 5.24 ha, z wieloma rzadkimi gatunkami drzew. Ochroną pomnikową w parku objęto 19 egzemplarzy drzew. Najcenniejsze okazy otoczono płotkiem, na którym powieszono tablicę z opisem gatunku.

Pomnikowy okaz żywotnika olbrzymiego rośnie tuż przed południową fasadą pałacu.

Drzewo mierzy 331 m w obwodzie, wysokość okazu 24 m, wiek ok. 200 lat.

W pobliżu rośnie nieoznakowana 120-letnia lipa drobnolistna o obwodzie 370 cm i wysokości 24 m.

W północno – wschodniej części parku rośnie mocno uszkodzona lipa drobnolistna o obwodzie 427 cm i wieku 170 lat.

W północno – wschodnim narożniku rosną dwa pomnikowe dęby szypułkowe o obwodach 294 i 290 cm.

We wschodniej części parku rośnie pomnikowy okaz orzecha czarnego.

Drzewo mierzy w obwodzie 327 cm, wysokość orzecha 33.5 m. Mimo sędziwego wieku (200 lat) nadal owocuje.

Po lewej stronie alei prowadzącej od budynku OODR- u do pałacu rośnie trójpniowy okaz magnolii drzewiastej.

Obwody pni wynoszą 165,181,181, wysokość drzewa 20 m, wiek ok. 120 lat.

Za magnolią rośnie pomnikowy buk pospolity o czerwonych liściach. Obwód pnia wynosi 315 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

Przy głównej alei rośnie również pomnikowa lipa szerokolistna.

Obwód pierśnicowy lipy wynosi 513 cm, wysokość drzewa 24 m, wiek ok. 242 lat. Na jednym z dolnych konarów można się dopatrzeć głowy „łosiowskiego łosia”.

W pobliżu lipy znajduje się grupa 4 pomnikowych cisów pospolitych.

Obwody pni poszczególnych okazów wynoszą: 183, 238, 267,190 cm. Wysokość cisów 12,5 m, wiek ok. 200 lat.

Platan klonolistny to gatunek typowo parkowy. Nie mogło go zabraknąć w założeniu pałacowo – parkowym w Łosiowie. Tutejszy platan ma ok. 180 lat, pień o obwodzie 440 cm, wysokość drzewa – 30 m.

Obok platana rośnie kolejny pomnikowy dąb. Brak na nim tabliczki.

Spacerując w kierunku północnej części parku natkniemy się na pomnikowy okaz igliczni trójcierniowej. Drzewo uległo obłamaniu i pozbawione jest korony, niemniej żyje i nadal owocuje. Na ziemi, pod nielicznymi gałęziami można odnaleźć charakterystyczne,  długie strąki.

Obwód pnia pomnikowej igliczni wynosi 265 cm, wiek drzewa 301 lat.

W północno – zachodniej części parku, tuż przy ogrodzeniu, rośnie pomnikowy klon polny o obwodzie 277 cm.

Obok klonu rośnie okazała, choć mocno uszkodzona lipa drobnolistna.

Pomnikiem przyrody nieożywionej w parku w Łosiowie jest głaz narzutowy –  Łosiowski Kamień. Opisałem go dokładnie w poprzednim artykule.

Pomnikowe drzewa w gminie Zagrodno.

(Wpis edytowano 11.05.2020 r.) Zagrodno to duża wieś gminna w powiecie złotoryjskim, leżąca na krańcu Pogórza Kaczawskiego, nad rzeką Skorą. Na północnym krańcu wsi znajduje się zrujnowany dwór  z 1570 r., przebudowany w XIX w.

Do ruin przylega park o powierzchni 3.8 ha, z przewagą drzew rodzimych. Ochroną pomnikową objęto okaz magnolii drzewiastej o wdzięcznym imieniu „Muza”.

GPS  N 51°12′12.52″ , E 15°51′31.96″

Obwód pnia wynosi 229 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

Drugim pomnikiem przyrody w Zagrodnie jest dąb szypułkowy rosnący na lewym brzegu Skory, w pobliżu transformatora.

GPS  N 51°11′58.25″ , E 15°51′35.70″

Obwód okazu wynosi 430 cm, wysokość drzewa 19 metrów, wiek ok. 270 lat.

Obiektem przyciągającym tłumy turystów w gminie Zagrodno jest położony na bazaltowym wzgórzu Zamek Grodziec.

Jest pierwszą z 15 warowni na „Szlaku Zamków Piastowskich”, znakowanego kolorem zielonym.

Ale Grodziec to nie tylko zamek, ta wieś to najwspanialsze na Dolnym Śląsku i chyba w całej Polsce skupisko okazałych lip. Ogromne, sędziwe lipy rosną tu pojedynczo w przypałacowym parku, obok kościoła u podnóża zamku oraz na terenie samej warowni.  W mierzącej ponad 1,5 km dwurzędowej alei lipowej ciągnącej się od pałacu wzdłuż drogi do Olszanicy rośnie przynajmniej kilkanaście okazów o obwodach przekraczających 6 metrów. Najgrubszy okaz w alei – Lipa Racławicka – mierzy w obwodzie ponad 9 metrów.

GPS  N 51°10′45.2″ , E 15°46′04.5″

Lipa Racławicka we wsi GrodziecGrodziec - Lipa RacławickaLipa Racławicka z Grodźca

Dokładne pomiary Lipy Racławickiej dały wynik 903 cm na wysokości 50 cm (ten pomiar jest zgodny z zasadami dendrometrii) i aż 972 cm na wysokości 130 cm. To krajowy rekord po zniszczeniu przez huragan pomnikowej lipy w Cielętnikach – lipa z Grodźca jest obecnie najgrubszą lipą drobnolistną w Polsce!!! Niewyobrażalnym jest przy tym fakt, iż nie jest pomnikiem przyrody! Więcej informacji na temat Lipy Racławickiej znajdziemy w tym artykule na blogu Pawła Lenarta.

Grodziec - pień Lipy Racławickiej

Spośród tego całego bogactwa wiekowych egzemplarzy lip, status pomnika przyrody w Grodźcu posiada lipa o nazwie „Samotna”, mierząca w obwodzie ledwie 405 cm. Rośnie ona przy rowie melioracyjnym rozdzielającym grunty orne, ok. 580 m na wschód od szosy do Olszanicy.

GPS  N 51°10′39.00″ , E 15°46′42.00″

Lipa wspaniale prezentuje się na tle Grodźca, jeden z głównych konarów odchodzących od pnia uległ niestety obłamaniu. Szacowany wiek okazu 250 lat.

W podobnym wieku jest pomnikowa lipa drobnolistna „Szczęsna”, rosnąca w Radziechowie (os. Muszczyna) na początku gruntowej drogi wysadzanej lipami, odchodzącej na północ od budynku nr 19.

GPS  N 51°13′37.48″ , E 15°47′04.49″

Obwód pnia wynosi 460 cm, wysokość drzewa 19 metrów, wiek lipy 270 lat.

pomnikowa lipa w Radziechowie

Ostatnia pomnikowa lipa w gminie Zagrodno znajduje się we wsi Brochocin, przy wjeździe na teren dużego gospodarstwa rolnego.

GPS  N 51°12′37.8″ , E 15°55′16.8″

pomnikowa lipa z Brochocina

Brochocin - pomnikowa lipa

Obwód pomnikowej lipy wynosi 509 cm, wysokość drzewa 22 metry.

uszkodzony konar na pomnikowej lipie z Brochocina

pomiar pomnikowej lipy z Brochocina

pień pomnikowej lipy z Brochocina