Pomnikowe drzewa w gminie Zagrodno.

(Wpis edytowano 11.05.2020 r.) Zagrodno to duża wieś gminna w powiecie złotoryjskim, leżąca na krańcu Pogórza Kaczawskiego, nad rzeką Skorą. Na północnym krańcu wsi znajduje się zrujnowany dwór  z 1570 r., przebudowany w XIX w.

Do ruin przylega park o powierzchni 3.8 ha, z przewagą drzew rodzimych. Ochroną pomnikową objęto okaz magnolii drzewiastej o wdzięcznym imieniu „Muza”.

GPS  N 51°12′12.52″ , E 15°51′31.96″

Obwód pnia wynosi 229 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

Drugim pomnikiem przyrody w Zagrodnie jest dąb szypułkowy rosnący na lewym brzegu Skory, w pobliżu transformatora.

GPS  N 51°11′58.25″ , E 15°51′35.70″

Obwód okazu wynosi 430 cm, wysokość drzewa 19 metrów, wiek ok. 270 lat.

Obiektem przyciągającym tłumy turystów w gminie Zagrodno jest położony na bazaltowym wzgórzu Zamek Grodziec.

Jest pierwszą z 15 warowni na „Szlaku Zamków Piastowskich”, znakowanego kolorem zielonym.

Ale Grodziec to nie tylko zamek, ta wieś to najwspanialsze na Dolnym Śląsku i chyba w całej Polsce skupisko okazałych lip. Ogromne, sędziwe lipy rosną tu pojedynczo w przypałacowym parku, obok kościoła u podnóża zamku oraz na terenie samej warowni.  W mierzącej ponad 1,5 km dwurzędowej alei lipowej ciągnącej się od pałacu wzdłuż drogi do Olszanicy rośnie przynajmniej kilkanaście okazów o obwodach przekraczających 6 metrów. Najgrubszy okaz w alei – Lipa Racławicka – mierzy w obwodzie ponad 9 metrów.

GPS  N 51°10′45.2″ , E 15°46′04.5″

Lipa Racławicka we wsi GrodziecGrodziec - Lipa RacławickaLipa Racławicka z Grodźca

Dokładne pomiary Lipy Racławickiej dały wynik 903 cm na wysokości 50 cm (ten pomiar jest zgodny z zasadami dendrometrii) i aż 972 cm na wysokości 130 cm. To krajowy rekord po zniszczeniu przez huragan pomnikowej lipy w Cielętnikach – lipa z Grodźca jest obecnie najgrubszą lipą drobnolistną w Polsce!!! Niewyobrażalnym jest przy tym fakt, iż nie jest pomnikiem przyrody! Więcej informacji na temat Lipy Racławickiej znajdziemy w tym artykule na blogu Pawła Lenarta.

Grodziec - pień Lipy Racławickiej

Spośród tego całego bogactwa wiekowych egzemplarzy lip, status pomnika przyrody w Grodźcu posiada lipa o nazwie „Samotna”, mierząca w obwodzie ledwie 405 cm. Rośnie ona przy rowie melioracyjnym rozdzielającym grunty orne, ok. 580 m na wschód od szosy do Olszanicy.

GPS  N 51°10′39.00″ , E 15°46′42.00″

Lipa wspaniale prezentuje się na tle Grodźca, jeden z głównych konarów odchodzących od pnia uległ niestety obłamaniu. Szacowany wiek okazu 250 lat.

W podobnym wieku jest pomnikowa lipa drobnolistna „Szczęsna”, rosnąca w Radziechowie (os. Muszczyna) na początku gruntowej drogi wysadzanej lipami, odchodzącej na północ od budynku nr 19.

GPS  N 51°13′37.48″ , E 15°47′04.49″

Obwód pnia wynosi 460 cm, wysokość drzewa 19 metrów, wiek lipy 270 lat.

pomnikowa lipa w Radziechowie

Ostatnia pomnikowa lipa w gminie Zagrodno znajduje się we wsi Brochocin, przy wjeździe na teren dużego gospodarstwa rolnego.

GPS  N 51°12′37.8″ , E 15°55′16.8″

pomnikowa lipa z Brochocina

Brochocin - pomnikowa lipa

Obwód pomnikowej lipy wynosi 509 cm, wysokość drzewa 22 metry.

uszkodzony konar na pomnikowej lipie z Brochocina

pomiar pomnikowej lipy z Brochocina

pień pomnikowej lipy z Brochocina