Pomniki przyrody w Bożkowie (gm. Nowa Ruda).

Bożków to duża wieś na skraju Kotliny Kłodzkiej i Gór Sowich. Zabudowania ciągną się na długości ok. 3 km wzdłuż Bożkowskiego Potoku. Najcenniejszym zabytkiem jest okazały barokowo – klasycystyczny pałac von Magnisów z końca XVIII w.,

Do pałacu przylega park o powierzchni ok. 8 ha, z wieloma okazami starych drzew, jednak żadne z nich nie posiada statusu pomnika przyrody.

Pomnikowy dąb szypułkowy rośnie 250 m na południe od kościoła i zespołu pałacowego, naprzeciwko domu nr 68.

GPS N 50°30′44.08″ , E 16°34′28.40″

Wyjątkowo rozłożysty dąb posiada pień o obwodzie 516 cm, wysokość okazu 18 metrów.

Pozostałe pomnikowe drzewa znajdziemy w pobliżu lokalnej drogi, łączącej centrum wsi z szosą 381 Nowa Ruda – Kłodzko. Jadąc pod górę, po lewej stronie stronie drogi (przed ostrym zakrętem, 600 m od pałacu) można wypatrzyć pomnikowy okaz sosny pospolitej.

GPS N 50°31′06.18″ , E 16°34′52.59″

Obwód pnia oznakowanego tabliczką wynosi 347 cm, wysokość drzewa 24 metry.

Po przeciwnej stronie drogi, schowany w zagajniku rośnie pomnikowy dąb szypułkowy. Okaz mierzy 409 cm w pierśnicy, wysokość dębu 23 metry.

Nieco głębiej, na skarpie parowu, rosną dwa pomnikowe buki pospolite.

Obwód okazów  377 i 348 cm, wysokość 25 i 26 metrów, oba egzemplarze opatrzone nowymi tabliczkami.

Druga pomnikowa sosna rośnie na skraju pastwiska i pola uprawnego, 200 m powyżej tej pierwszej. Rosnąc samotnie jest doskonale widoczna z drogi, prowadzi do niej polna droga, odchodząca od asfaltu powyżej zakrętu. (11.05.2016 r. W ostatnim czasie jeden z dwóch pni uległ obłamaniu)

Obwód pomnikowej, dwupiennej sosny wynosi 227 cm, przy wysokości 22 metry.

W Bożkowie znajduje się największe skupienie pomnikowych drzew w całej gminie Nowa Ruda. Pozostałym pomnikom przyrody poświęcę osobne artykuły.

Dodaj komentarz