Pomniki przyrody w gminie Nowa Ruda.

Gmina Nowa Ruda położona jest w powiecie kłodzkim (woj. dolnośląskie), u stóp Gór Sowich – malowniczego pasma Sudetów Środkowych. Dawne kopalnie węgla kamiennego niegdyś degradujące środowisko, są obecnie chętnie odwiedzanymi zabytkami techniki. Atrakcyjność gminy podnoszą bogate walory przyrodniczo – krajobrazowe i bliskość cieszących się dużą popularnością punktów turystycznych (Wielka Sowa, Sztolnie Walimskie, twierdza w Srebrnej Górze).

Na terenie gminy znajduje się 9 pomników przyrody, większość z nich rośnie w Bożkowie (2 dęby, 2 buki i 2 sosny) – dokładny opis i zdjęcia w artykule „Pomniki przyrody w Bożkowie„. Piękną i grubą lipę drobnolistną można podziwiać we wsi Sokolec. Rośnie przy budynku gospodarczym na terenie posesji nr 57.

GPS N 50°39′02.58″ , E 16°28′38.40″

Obwód dwupiennego okazu wynosi 654 cm, wysokość 26 metrów.

W Jugowie, na terenie otaczającym budynek Nadleśnictwa rośnie pomnikowy cis pospolity. Znajdziemy go przy niewielkim cieku wodnym płynącym obok kortu tenisowego.

Obwód wielopiennego okazu wynosi 60, 56, 63, 83 cm, wysokość 12 metrów.

Warto bliżej przyjrzeć się okazom drzew rosnących w zabytkowym parku przy Nadleśnictwie. Znajdziemy tu sędziwe świerki, modrzewie, buki oraz lipy.

Niewielkim drzewem, ale o szczególnej symbolice w przededniu kanonizacji Jana Pawła II jest Dąb Papieski, uroczyście posadzony w maju 2006 r.

Więcej o Dębach Papieskich można poczytać w artykule „Dąb szypułkowy „Chrobry” w Piotrowicach” oraz tutaj.

Pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Nowa Ruda są Diamentowe Skałki na grzbiecie Lirnika.

Diamentowe Skałki na Lirniku (gm. Nowa Ruda).

Położony w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich Lirnik (635 m) charakteryzuje się złożoną budową geologiczną. Południowo – zachodnie zbocze tworzą warstwy złożone z łupków, piaskowców i zlepieńców z wkładkami węgla kamiennego, północno – wschodnie stoki to z kolei gnejsy. W partii szczytowej znajduje się soczewa dolomitów, której wychodnie nazwano Diamentowymi Skałkami. Choć w pobliżu przechodzi żółty szlak turystyczny z Nowej Rudy do Bielawy, skałki są rzadko odwiedzane przez turystów. A szkoda, bo stanowisko należy do jednych z najciekawszych pod względem geologicznym w całych Górach Sowich, nieprzypadkowo objęte ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.

GPS  N 50°37′03.93″ , E 16°32′50.65″

Diamentowe Skałki budują dolomity (węglan wapnia i magnezu) oraz ankeryty (węglan wapnia i żelaza), które nadają im czerwono – brunatny kolor.

Nazwa Diamentowych Skałek pochodzi od drobnych kryształków minerałów mieniących się w słońcu.

Na stanowisku tym opisywano występowanie licznych minerałów, oprócz dolomitu i ankerytu odnaleźć można m.in. chalkopiryt, galenę, kalcytopiryt, baryt, kwarc, jaspis i malachit. Oczywiście pozyskiwanie tych minerałów ze względu na ochronę pomnikową tego miejsca jest zabronione.

Diamentowe Skałki są nie należą do wysokich. Wychodnia przy której fotografowałem skupienia kryształków nie przekraczała 1.5 m, wyższa znajduje się po drugiej stronie leśnego duktu (ok. 3 m wysokości).

O intensywnych procesach erozyjnych którym podlegały i podlegają dalej Diamentowe Skałki, świadczy obecność głazowiska poniżej opisywanych wychodni.