Pomnikowe drzewa w Zgorzelcu cz. I.

W położonym na prawym brzegu Nysy Łużyckiej Zgorzelcu znajduje się 15 pomników przyrody : 9 pojedynczych drzew, 4 grupy drzew, 1 aleja lipowa (opisana w poprzednim artykule) oraz 1 pomnik przyrody nieożywionej – wychodnia szarogłazów przy ul. Struga.

Poznawanie zgorzeleckich pomnikowych drzew rozpoczniemy od okazu dębu rosnącego w pobliżu ul. Henrykowskiej, przy gruntowej drodze prowadzącej do nieczynnego kamieniołomu. ok. 50 m od szosy i 150 m od autostrady A – 4.

GPS  N 51°10′40.03″ , E 15°00′38.15″

Drzewo mierzy w obwodzie 460 cm, wysokość 28 m, na pniu brak tabliczki.

Przy tej samej ulicy, przy ogrodzeniu posesji nr 5, rośnie gruba lipa drobnolistna o obwodzie 615 cm.

GPS N 51°10′14.98″ , E 15°00′28.12″

Dwie pomnikowe lipy znajdują się 150 m dalej, pomiędzy ulicą a ogrodzeniem ogródków działkowych.

GPS N 51°10′08.11″ , E 15°00′23.88″

Obwód okazów wynosi 418 i 409 cm, wysokość 29 i 16 m. Na pniach stosowne tabliczki.

Ogromny dąb szypułkowy o pniu porośniętym bluszczem, rośnie przy wjeździe do posesji Bolesławiecka 8.

GPS N 51°09′58.28″ , E 15°00′28.60″

Drzewo mierzy w pierśnicy 605 cm, wysokość okazu 32 m.

Drugi pomnikowy dąb szypułkowy rośnie w głębi założenia parkowego, na skraju niewielkiej polanki, w pobliżu niewielkiego cieku wodnego (50 m od ul. Bolesławieckiej).

GPS N 51°09′54.98″ , E 15°00′26.81″

Obwód dębu wynosi 424 cm, wysokość 28 m. Na pniu stosowna tabliczka.

Piękny dąb szypułkowy o rozłożystej koronie rośnie w centrum, przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i S. Staszica. Obwód drzewa 395 cm, wysokość 29 m, na pniu tabliczka.

01.12.2017 r. Uchwałą nr 312/2017 r. Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 listopada 2017 r. drzewo pozbawiono statusu pomnika przyrody. 

W pobliskim parku, przy alejce prowadzącej od Domu Kultury w kierunku stawu, znajduje się grupa 3 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodach 373, 382, 341 cm. W następnym artykule poznamy pomnikowe drzewa rosnące w południowej części Zgorzelca.

Dodaj komentarz