Pomnikowe drzewa w Zgorzelcu cz. II.

Drugą część wędrówki po zgorzeleckich pomnikach przyrody rozpoczniemy na ul. Powstańców Ślaskich (pierwsza część tutaj). Przy drodze, na wysokości Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych rośnie grupa 3 okazałych dębów, z których dwa zyskały ochronę pomnikową.

GPS N 51°08′30.86″ , E 15°00′27.14″

Pierwszy rosnący bliżej przejazdu kolejowego mierzy w obwodzie 395 cm, drugi 379 cm, wysokość drzew odpowiednio 18 i 20 metrów. Na pniach stosowne tabliczki.

Mijamy przejazd kolejowy i znajdujemy się w dzielnicy Ujazd – dawnej wsi przyłączonej do Zgorzelca. 150 m od torów odchodzi w lewo ul. Św. Jana, na początku której rośnie grupa 3 pomnikowych dębów szypułkowych.

01.12.2017 r. Uchwałą nr 311/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 listopada 2017 r pozbawiono ochrony pomnikowej najgrubszy dąb o obwodzie 385 cm, tym samym zmniejszono do dwóch liczbę drzew w grupowym pomniku przyrody.

GPS N 51°08′18.86″ , E 15°00′25.94″

Obwód okazów wynosi 260, 267, 382 cm, wysokość 20 – 22 metry. Wszystkie oznakowano tabliczkami.

W niewielkim wąwozie przy ulicy Francuskiej znajduje się grupa pomnikowych buków pospolitych. Drzew niestety nie oznakowano tabliczkami, więc można się tylko domyślać że chodzi o te najgrubsze o obwodach 253, 297, 317 i wysokości 21 – 25 m.

GPS N 51°08′16.79″ , E 15°00′21.64″

Na lewym brzegu Czerwonej Wody, na tyłach posesji przy ul. Francuskiej nr 37 i 41 a (stacja diagnostyczna), rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 397 cm. Teren wokół drzewa jest mocno zarośnięty i nawet po sezonie wegetacyjnym trudno o dobre zdjęcie.

GPS N 51°08′05.27″ , E 15°00′13.94″

Wędrując dalej ścieżką w dół biegu Czerwonej Wody, dojdziemy do uroczego mostku którym przeprawimy się na drugi brzeg. Tam przy samym ujściu Czerwonej Wody do Nysy Łużyckiej rośnie piękny dąb szypułkowy o obwodzie 394 cm i wysokości 26 m.

GPS N 51°08′09.81″ , E 14°59′46.67″

Wiele ciekawych drzew o statusie pomników przyrody rośnie na terenie gminy wiejskiej Zgorzelec. Zostały one zestawione w artykule „Pomniki przyrody w gminie Zgorzelec„.

Pomnikowe drzewa w Zgorzelcu cz. I.

W położonym na prawym brzegu Nysy Łużyckiej Zgorzelcu znajduje się 15 pomników przyrody : 9 pojedynczych drzew, 4 grupy drzew, 1 aleja lipowa (opisana w poprzednim artykule) oraz 1 pomnik przyrody nieożywionej – wychodnia szarogłazów przy ul. Struga.

Poznawanie zgorzeleckich pomnikowych drzew rozpoczniemy od okazu dębu rosnącego w pobliżu ul. Henrykowskiej, przy gruntowej drodze prowadzącej do nieczynnego kamieniołomu. ok. 50 m od szosy i 150 m od autostrady A – 4.

GPS  N 51°10′40.03″ , E 15°00′38.15″

Drzewo mierzy w obwodzie 460 cm, wysokość 28 m, na pniu brak tabliczki.

Przy tej samej ulicy, przy ogrodzeniu posesji nr 5, rośnie gruba lipa drobnolistna o obwodzie 615 cm.

GPS N 51°10′14.98″ , E 15°00′28.12″

Dwie pomnikowe lipy znajdują się 150 m dalej, pomiędzy ulicą a ogrodzeniem ogródków działkowych.

GPS N 51°10′08.11″ , E 15°00′23.88″

Obwód okazów wynosi 418 i 409 cm, wysokość 29 i 16 m. Na pniach stosowne tabliczki.

Ogromny dąb szypułkowy o pniu porośniętym bluszczem, rośnie przy wjeździe do posesji Bolesławiecka 8.

GPS N 51°09′58.28″ , E 15°00′28.60″

Drzewo mierzy w pierśnicy 605 cm, wysokość okazu 32 m.

Drugi pomnikowy dąb szypułkowy rośnie w głębi założenia parkowego, na skraju niewielkiej polanki, w pobliżu niewielkiego cieku wodnego (50 m od ul. Bolesławieckiej).

GPS N 51°09′54.98″ , E 15°00′26.81″

Obwód dębu wynosi 424 cm, wysokość 28 m. Na pniu stosowna tabliczka.

Piękny dąb szypułkowy o rozłożystej koronie rośnie w centrum, przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i S. Staszica. Obwód drzewa 395 cm, wysokość 29 m, na pniu tabliczka.

01.12.2017 r. Uchwałą nr 312/2017 r. Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 listopada 2017 r. drzewo pozbawiono statusu pomnika przyrody. 

W pobliskim parku, przy alejce prowadzącej od Domu Kultury w kierunku stawu, znajduje się grupa 3 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodach 373, 382, 341 cm. W następnym artykule poznamy pomnikowe drzewa rosnące w południowej części Zgorzelca.