Pomniki przyrody w gminie Długołęka (pow. wrocławski, dolnośląskie).

Sąsiadująca z Wrocławiem gmina Długołęka jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce (ponad 34 tys. mieszkańców). Obszar gminy w większości jest równinny, jedynie północna część leży na zboczach Wzgórz Trzebnickich. W strukturze użytkowania dominują użytki rolne – 73% powierzchni, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią 17,9% powierzchni. Do niedawna na liście gminnych pomników przyrody figurowało 13 pozycji, na mocy Uchwały nr XXVII/319/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r. powołano do ochrony pomnikowej kolejne 7 egzemplarzy drzew.

Najwięcej pomnikowych obiektów znajduje się we wsi Szczodre, można tu odnaleźć 5 ogromnych dębów szypułkowych oraz uszkodzony i martwy okaz modrzewia japońskiego. Drzewa te zostały dokładnie opisane w artykule „Pomniki przyrody we wsi Szczodre„.

W sąsiednim Domaszczynie, obok tzw. Pałacyku Myśliwskiego, rośnie ogromny dąb szypułkowy o statusie pomnika przyrody, którego obwód przekracza 700 cm. W tej samej miejscowości możemy podziwiać aleję złożoną z 11 dębów, rosnących na grobli stawu zlokalizowanego przy drodze z Zakrzowa do Bąkowa. Nowym pomnikiem przyrody jest lipa szerokolistna o nazwie „Domaszczynka”. Zdjęcia i opis w artykule „Pomnikowe drzewa w Domaszczynie„.

Trzy dęby szypułkowe – nowe pomniki przyrody – rosną przy ul. Sportowej w Wilczycach, w pobliżu boiska i stawu. Okazom o obwodach 414, 420, 349 cm nadano imiona „Wilk Szary”, „Wilk Stepowy” i „Wilk Syberyjski”.

Wilczyce - pomnikowy dąb Wilk Szary

pomnikowy dąb Wilk SzaryWilczyce - pomnikowy dąb o nazwie Wilk SzaryWilczyce - pień pomnikowego dębu Wilk SzaryWilczyce - grupa pomnikowych dębówWilczyce - pomnikowy dąb o nazwie Wilk StepowyWilczyce - pomnikowy dąb Wilk Stepowypomnikowe dęby z WilczycWilczyce - pień pomnikowego dębu Wilk StepowyWilczyce - pomnikowy dąb Wilk SyberyjskiWilczyce - pień pomnikowego dębu Wilk SyberyjskiPrzy leśnym trakcie odchodzącym w kierunku północnym od drogi Bielawa – Raków rośnie kilkanaście dorodnych dębów, z których trzy są pomnikami przyrody. Drzewa znajdują się w różnym stanie zdrowotnym, część jest uschnięta, jedno powalone. Niestety, pomnikowe okazy nie zostały oznakowane i są trudne do identyfikacji.

Bielawa - aleja z pomnikowymi dębamiBielawa - pomnikowe dęby przy leśnej drodzeBielawa - sędziwe dęby przy leśnej drodzeBielawa - powalony dąbBielawa - pomnikowy dąbWedług  rejestru RDOŚ  obwody  pomnikowych dębów wynoszą 410, 416 i  517 cm. Okaz  widoczny na zdjęciu poniżej mierzył  w obwodzie 484 cm.Bielawa - pomiar obwodu pomnikowego dębu

W pobliskiej wsi Borowa, na granicy lasu i pola uprawnego, przy drodze gruntowej stanowiącej przedłużenie ulicy Cisowej (ok. 500 m od przejazdu kolejowego), rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 538 cm. Na pniu zawieszono tabliczkę informującą o pobraniu materiału genetycznego z tego dębu do przechowywania w Leśnym Banku Genów.

Borowa - pomnikowy dąb szypułkowy

Borowa - pomnikowy dąbBorowa - pomiar obwodu pomnikowego dębutabliczka na pomnikowym dębie w Borowej

W Krakowianach – wsi położonej na północnym krańcu gminy – rośnie miłorząb dwuklapowy o statusie pomnika przyrody. Drzewo mierzy w obwodzie 282 cm, wysokość okazu 22 metry.

Krakowiany - pomnikowy miłorząbKrakowiany - pomnikowy miłorząb dwuklapowyKrakowiany - pień pomnikowego miłorzębu

Po pomnikowej magnolii drzewiastej rosnącej do niedawna obok miłorzębu pozostał tylko ogromny pień.

Krakowiany - pień po ściętej magnolii drzewiastejKrakowiany - tabliczka na pniu ściętej magnolii

Pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 421 cm rośnie w pobliżu estakady przerzuconej nad drogą ekspresową S-8, pomiędzy Łoziną a Budziwojowicami.

Łozina - pomnikowy dąb przy drodze do BudziwojowicŁozina - pomnikowy dąbŁozina - pień pomnikowego dębuŁozina - pomiar obwodu pomnikowego dębu

W Godzieszowej znajduje się zrewitalizowany park podworski, status pomnika przyrody posiadają w nim tulipanowiec amerykański o obwodzie 348 cm i cypryśnik błotny o obwodzie 386 cm. Więcej informacji w artykule „Park podworski w Godzieszowej„.

park w Godzieszowej - pomnikowy tulipanowiec amerykańskipark w Godzieszowej - pomnikowy cypryśnik błotny

Dąb szypułkowy o nazwie „Bukowik” rośnie w centralnej części parku we wsi Bukowina, drzewo mierzy w obwodzie 484 cm.

pomnikowy dąb z Bukowinydąb Bukowik z BukowinyBukowina - pień dębu Bukowik

Pomnikowe drzewa w Domaszczynie (gm. Długołęka).

(Wpis edytowano 12.06.2021 r.) W skład olbrzymiego  kompleksu pałacowego w Szczodrem wchodził również niewielki pałacyk w sąsiednim Domaszczynie (ul. Zamkowa), opisywany jako  zameczek myśliwski lub Dom Łowczego. Wybudowany w 1860 r. służył myśliwym do spotkań po udanych polowaniach; po 1945 r. przechodził różne koleje losu – jakiś czas funkcjonowała tu wytwórnia farb i lakierów. Obecnie pałacyk należy do prywatnego właściciela, który go sukcesywne odremontowuje.

Zameczek otacza niewielkie założenie parkowe, niewątpliwą ozdobą jest rosnący przy samym budynku olbrzymi dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody.

Okaz mierzy aż 700 cm w obwodzie, wysokość dębu 30 metrów; ochroną pomnikową objęty już od 1964 r.

W Domaszczynie za pomnik przyrody uznano również aleję złożoną z 11 dębów szypułkowych, zlokalizowaną na grobli stawu wzdłuż drogi Zakrzów – Olszyca.

Domaszczyn - pomnikowe dębypomnikowe dęby na grobli stawu w Domaszczynie

Obwód dębów w pomnikowej alei mieści się w przedziale od 350 do 535 cm. Stan zdrowotny tych drzew jest raczej kiepski – kilka okazów jest uschniętych, pozostałe zaatakowane przez chronionego chrząszcza – kozioroga dębosza.

grobla stawu w Domaszczyniepień dębu uszkodzony przez kozioroga dębosza

Na jednym uschniętym okazie wisi tabliczka informująca o pobraniu i przechowywaniu materiału genetycznego. Na pniu tego dębu szczególnie widoczne są ślady żerowania larw kozioroga, prawdopodobnie przyczyniły się do przedwczesnej śmierci tego drzewa.

Domaszczyn - uschnięty, pomnikowy dąb

Równie stare dęby rosną na południowej grobli tego stawu.

Domaszczyn - pomnikowe dęby na grobli

Domaszczyn - monumentalny dąb na grobli stawu

Na mocy Uchwały nr XXVII/319/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r. do grona pomnikowych drzew Domaszczyna dołączyła lipa szerokolistna, której nadano nazwę „Domaszczynka”.

lipa Domaszczynka

Drzewo rośnie przy ul. Stawowej, pomiędzy budynkami nr 7 i 4; obwód pomnikowego okazu to 332 cm.

pień lipy Domaszczynka